Difference between revisions of "RTZ Volume 10"

(CSV import of 70 Volume Pages)
 
m (Text replace - "{{RTZ Metadata" to "<div class="under-construction">This page is under construction. Check back later for updated content.</div> {{RTZ Metadata")
Line 1: Line 1:
 +
{{UnderConstruction}}
 
{{RTZ Metadata
 
{{RTZ Metadata
 
|classification=Tibetan Publications
 
|classification=Tibetan Publications

Revision as of 23:53, 25 June 2015

This page is under construction. Check back later for updated content.
Property "Publisher" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 10 ()
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 10
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་བཅུ་པ།

VOLUME CONTENT HERE INCLUDING NOTES AND EXTRA OR MISSING TEXTS

Texts in this Volume[edit]

 1. ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་
  Pages 1-12 (12 pages total)
  Link to text
 2. རིག་འཛིན་གབ་བྱང་གནད་ཀྱི་མིག་ཚགས་
  Pages 13-17 (5 pages total)
  Link to text
 3. ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐོང་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་
  Pages 19-20 (2 pages total)
  Link to text
 4. ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་འདུས་པའི་རྩ་དབང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་མཚམས་སྦྱོར་ཁྱེར་བདེས་བརྒྱན་པ་པདྨའི་དོ་ཤལ་
  Pages 21-34 (14 pages total)
  Link to text
 5. གུ་རུ་ཞི་བའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
  Pages 35-84 (50 pages total)
  Link to text
 6. གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་འདེབས་
  Pages 85-105 (19 pages total)
  Link to text
 7. ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་སྤྲིན་ཕྲེང་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་
  Pages 107-118 (12 pages total)
  Link to text
 8. ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ལས་བྱང་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕྲེང་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་
  Pages 119-137 (19 pages total)
  Link to text
 9. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ་
  Pages 139-149 (11 pages total)
  Link to text
 10. མཆོག་གླིང་བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྣང་བ་
  Pages 151 (1 pages total)
  Link to text
 11. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས། བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་
  Pages 153-180 (28 pages total)
  Link to text
 12. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས། བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཡང་སྙིང་
  Pages 181-192 (12 pages total)
  Link to text
 13. བདུད་འདུལ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤོག་གཅིག་མ་
  Pages 193-216 (24 pages total)
  Link to text
 14. བླ་སྒྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་
  Pages 217-233 (17 pages total)
  Link to text
 15. ཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་སྐོར་དྲུག་ལས། བླ་སྒྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་གི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་
  Pages 235-248 (14 pages total)
  Link to text
 16. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་སྐོར་ལས༔ གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Pages 249-252 (4 pages total)
  Link to text
 17. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་སྐོར་ལས། གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བཅུད་འདྲེན་
  Pages 253-268 (16 pages total)
  Link to text
 18. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་
  Pages 269-298 (30 pages total)
  Link to text
 19. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་
  Pages 299-300 (2 pages total)
  Link to text
 20. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་
  Pages 301-309 (9 pages total)
  Link to text
 21. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང་
  Pages 311-314 (4 pages total)
  Link to text
 22. གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་
  Pages 315-322 (8 pages total)
  Link to text
 23. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ་
  Pages 323-325 (3 pages total)
  Link to text
 24. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་བོན་
  Pages 327-336 (10 pages total)
  Link to text
 25. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ་
  Pages 337-368 (32 pages total)
  Link to text
 26. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ ལྷ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་བཀོལ་བྱང་
  Pages 369-378 (10 pages total)
  Link to text
 27. ཚེ་འགུགས་
  Pages 379-380 (2 pages total)
  Link to text
 28. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན་
  Pages 381-394 (14 pages total)
  Link to text
 29. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར་
  Pages 395-396 (2 pages total)
  Link to text
 30. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་
  Pages 397-429 (33 pages total)
  Link to text
 31. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་
  Pages 431 (1 pages total)
  Link to text
 32. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་
  Pages 433-446 (14 pages total)
  Link to text
 33. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་
  Pages 447-450 (4 pages total)
  Link to text
 34. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་
  Pages 451-452 (2 pages total)
  Link to text
 35. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབྱུང་
  Pages 453-519 (67 pages total)
  Link to text
 36. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབར་
  Pages 521-560 (40 pages total)
  Link to text
 37. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྟེར་
  Pages 561-573 (13 pages total)
  Link to text
 38. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་སྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འཛིན་
  Pages 575-586 (12 pages total)
  Link to text
 39. འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ་
  Pages 587-588 (2 pages total)
  Link to text
 40. འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་
  Pages 589-606 (18 pages total)
  Link to text
 41. འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་མཆོད་ཕྲེང་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱན་
  Pages 607-610 (4 pages total)
  Link to text
 42. འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་སྐོང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་
  Pages 611-620 (10 pages total)
  Link to text
 43. འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་
  Pages 621-637 (17 pages total)
  Link to text
 44. རྩ་གསུམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་སྒྲུབ་པ་
  Pages 639-748 (110 pages total)
  Link to text
 45. རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལས༔ གསོལ་འདེབས་རྒྱུད་བསྐུལ་གྱི་བཀོལ་བྱང་
  Pages 749-762 (14 pages total)
  Link to text
 46. རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལས༔ རིག་འཛིན་ཛཔ྄་ཀྱི་བཀོལ་བྱང་
  Pages 763-794 (32 pages total)
  Link to text
 47. རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་གསོལ་འདེབས་
  Pages 795-796 (2 pages total)
  Link to text
 48. རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལས༔ རིག་འཛིན་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་
  Pages 797-812 (16 pages total)
  Link to text
 49. རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་སྐོང་བཤགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་
  Pages 813 (1 pages total)
  Link to text
 50. རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལས༔ རིག་འཛིན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་
  Pages 815-822 (8 pages total)
  Link to text
 51. རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་
  Pages 823-830 (8 pages total)
  Link to text
 52. རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལས། རིག་འཛིན་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་
  Pages 831-847 (17 pages total)
  Link to text
 53. རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལས། རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་
  Pages 849-863 (15 pages total)
  Link to text

Karchag[edit]

གཏེར་མཛོད། ༼ཐ༽པ་ལ། འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༦ 1-12 གབ་བྱང་ལྡེབ། ༣ 13-17 བསྐང་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ལྡེབ། ༡ 19-20 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༧ 21-34 ང་ཕོད་པདྨ་དགྱེས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གུ་རུ་ཞི་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྩ་གཞུང་ཕྲིན་དབང་ཟབ་ཁྲིད་བཅས་ཆ་ཚང་ལ་ལྡེབ། ༢༥ 35-84 བརྒྱུད་འདེབས་དང་ལས་བྱང་ཁྲིགས་བཀོད་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༡༡ 85-105 སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༦ 107-118 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༠ 119-137 མཆོག་གླིང་གཏེར་བྱོན་སྐོར་ལས། དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༦ 139-149 བརྒྱུད་འདེབས་མངྒ་ལའི་གསུང་ལྡེབ། ༡ 151 ལས་བྱང་ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༡༤ 153-180 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༦ 181-192 བླ་མ་བདུད་འདུལ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྩ་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དོན་དབང་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༡༢ 193-216 ཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་སྐོར་དྲུག་ལས་བླ་སྒྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་གི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༩ 217-233 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༧ 235-248 ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ཀྱི་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢ 249-252 སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༨ 253-268 ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་ལྡེབ། ༡༥ 269-298 བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 299-300 ཕྲིས་ལས་སྙིང་པོ་ལྡེབ། ༥ 301-309 རྒྱུན་གྱི་བཀོལ་བྱང་ལྡེབ། ༢ 311-314 གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ལྡེབ། ༤ 315-322 སྐོང་བ་གཡུ་ཞལ་མ་ལྡེབ། ༢ 323-326 སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ལྡེབ། ༥ 327-336 དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པ་ལ་ལྡེབ། ༡༦ 337-368 ལྷ་དབང་བཀོལ་བྱང་ལྡེབ། ༥ 369-378 ཚེ་འགུགས་ལྡེབ། ༡ 379-380 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༧ 381-394 ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 395-396 ལས་བྱང་རྒྱས་པ་ལྡེབ། ༡༧ 397-429 སྨན་མཆོད་ལྡེབ། ༡ 431 ལས་བྱང་འབྲིང་པོ་ལྡེབ། ༧ 433-446 གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ་ལྡེབ། ༢ 447-450 གཏེར་སྲུང་ལྡེབ། ༡ 451-452 རྩ་དབང་རྒྱས་པ་ལྡེབ། ༣༤ 453-519 དབང་ཆོག་འབྲིང་པོ་ལྡེབ། ༢༠ 521-560 བསྡུས་པ་གཏོར་དབང་ལྡེབ། ༧ 561-573 ཚེ་དབང་ལྡེབ། ༦ 575-586 འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དག་སྣང་ཆོས་སྐོར་ལས། མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་བརྒྱུད་འདེབས། ༡ 587-588 ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༩ 589-606 མཆོད་ཕྲེང་ལྡེབ། ༢ 607-610 སྐོང་བཤགས་ལྡེབ། ༥ 611-620 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༩ 621-637 འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པའི་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཆོས་སྡེ་ལས། ལས་བྱང་རྒྱས་པ་རིག་འཛིན་མཆོག་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༥༥ 639-748 གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༧ 749-762 ཛཔ྄་ཀྱི་པྲ་ཁྲིད་ལྡེབ། ༡༦ 763-794 རྩ་གསུམ་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 795-796 ལས་བྱང་རིག་འཛིན་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༨ 797-812 རྩ་གསུམ་སྐོང་བསྡུས་ལྡེབ། ༡ 813 རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྡེབ། ༤ 815-822 ཚེ་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༤ 823-830 དོན་དབང་ལྡེབ། ༩ 831-847 ཚེ་དབང་ཆོག་སྒྲིག་ལྡེབ། ༨ 849-863 བཅས་བཞུགས།།