Terdzo-CHA-005

Revision as of 07:42, 7 November 2018 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "totalvolumes[ ]?=[ ]?70[ ]? " to "totalvolumes=71 ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Terdzo-CHA-005.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཟིན་ཏིག་

lam khyer gsum gyi zin tig

revealed by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Guru Chökyi Wangchuk)
in cycle  བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་ (Bla ma gsang ba 'dus pa)
Volume 6 (ཆ) / Pages 81-82 / Folios 1a1 to 1b5

Tibetan Text

རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གསང་འདུས་བླ་མའི་ལམ་ཁྱེར་ཆོས༔ དང་པོ་སྣང་བ་ལམ་ཁྱེར་ནི༔ བདག་ཉིད་བླ་མ་ལྷར་གསལ་ནས༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཀུན༔ བླ་མའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བལྟ༔ གང་ལྟར་བལྟ་བ་དེ་ལྟར་གནས༔ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་རུ་གནས༔ གང་ལྟར་བསམ་པ་དེ་ལྟར་ངེས༔ ཅི་ཕྱིར་སྣང་བ་རང་སེམས་ཡིན༔ འདུན་པས་བཟུང་སྟེ་རྨི་ལམ་དུ༔ དེ་ལྟར་བརྟག་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ༔ སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ལྷར་གསལ་ནས༔ བྱ་བྱེད་རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ༔ རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་བསམ༔ སྣང་ལ་མ་ཞེན་བླ་མའི་ལམ༔ ཉིན་མཚན་མེད་པར་འབད་སྦྱངས་ན༔ བར་དོར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐོབ་འགྱུར༔ དེར་ཡང་མ་ཞེན་སྒྱུ་མར་སྦྱོངས༔ སྣང་བ་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་རྫོགས་པའི་ཟིན་ཐིག་ྀཨཚ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཉིས་པ་གྲགས་པ་སྒྲའི་ལམ་ཁྱེར་ནི༔ ལྷ་དང་བླ་མའི་བསྙེན་རྫོགས་ནས༔ སྒྲ་རུ་གྲགས་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ ཨོཾ་དང་ཨཱཿདང་ཧཱུྃ་གསུམ་གྱི༔ སྒྲར་སྣང་བླ་མའི་གསུང་སྒྲར་བརྟགས༔ འབྱིན་འཇུག་གནས་གསུམ་དབུགས་འདི་ཡང༔ འབྲུ་གསུམ་བཟླས་པར་མཁས་པས་བརྟགས༔ ཇི་ལྟར་བསམ་པ་དེ་ལྟར་ངེས༔ ཅི་ཕྱིར་གྲགས་སྟོང་རང་སྒྲ་ཡིན༔ རྨི་ལམ་དུ་ཡང་དེ་ལྟར་བརྟགས༔ གྲགས་ཚད་སྔགས་ཀྱི་སྒྲར་འབྱོངས་ནས༔ སྒྲ་འཛིན་རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ༔ རླུང་དང་བྲག་ཆའི་སྒྲ་བཞིན་བསམ༔ གྲགས་ལ་མ་ཞེན་བདེ་གཤེགས་གསུང༔ སྙན་དང་མི་སྙན་ཁྱད་མེད་ན༔ བར་དོར་འབྱུང་བའི་སྒྲ་རྣམས་གྲོལ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཐོབ༔ དེར་ཡང་ཞེན་མེད་རྣམ་རྟོག་སྦྱོངས༔ སྒྲ་གྲགས་གསུང་གི་ལམ་ཁྱེར་རྫོགས༔ སྒྲ་གྲགས་གསུང་དུ་རྫོགས་པའི་ཟིན་ཏིག་ྀཨཚ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གསུམ་པ་དྲན་རྟོག་ལམ་ཁྱེར་ནི༔ ལྷ་དང་བླ་མར་སེམས་རྟོགས་ན༔ སེམས་ཀྱི་འགྱུ་བ་དྲན་རྟོག་ཀུན༔ ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་རྒྱན་དུ་བལྟ༔ གསལ་ལ་འཛིན་མེད་མ་བཅོས་བཞག༔ དག་སྣང་འདུན་པས་རྨི་ལམ་བཟུང༔ སེམས་ཆོས་དབྱེར་མེད་ནམ་མཁའ་ལས༔ མ་འགག་དུག་ལྔའི་རྟོག་ཚོགས་ཤར༔ སླར་ཡང་སེམས་ཉིད་ནམ་མཁར་དག༔ དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་བཞིན་དུ༔ རང་ཤར་རང་གྲོལ་སེམས་འབྱོངས་ན༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཟང་ཐལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལ༔ བར་དོ་བྱ་བ་ག་ལ་ཡོད༔ སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ངང་ལ་རྫོགས༔ དྲན་རྟོག་ཐུགས་སུ་རྫོགས་པའི་ཟིན་ཏིག་ྀཨཚ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).