Bdud mgon seng gdong gi rgyud


1 Text(s) in this Cycle[edit]

བདུད་མགོན་སེང་གདོང་གི་རྒྱུད་སྤུ་གྲི་རེག་ཆོད་
Front left margin seng gdong rgyud
Back left margin gter mdzod bdud mgon zhing skyong seng gdong
Location Volume 38, Text 52, Pages 757-769
Cycle Bdud mgon seng gdong gi rgyud
Authored by Rgyal sras legs pa
Revealed by Rgyal sras legs pa
Colophon
  • Treasure colophon: ཅེས་སོགས་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་ནས་གནང༔ པདྨ་བདག་གིས་ཕྱི་རབས་དོན༔ ཙ་རི་ཟིལ་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏེར་ལ་སྦས༔ སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་གཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔