Karma drag po


ཀརྨ་དྲག་པོ་
karma drag po

Karma Drakpo

Other names
  • རླངས་རིགས་སྔགས་བན་ཀརྨ་དྲག་པོ་
  • ཁྲི་སྨོན་ཆོས་མཛད་དོན་ལྡན་
  • rlangs rigs sngags ban karma drag po
  • khri smon chos mdzad don ldan
About
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P9972
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁྱེར་བདེ་ (Vol. 13, Text 10)
  2. ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་གཏོར་བཟློག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པའི་བཤན་པ་རྣམ་རོལ་ (Vol. 13, Text 11)
  3. ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་སྨན་མཆོད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ (Vol. 13, Text 12)
  4. ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་བསྙེན་ཡིག་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཞལ་ལུང་ (Vol. 13, Text 13)
  5. དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ཞལ་གདམས་དུ་མའི་དགོངས་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་གལ་འགག་གནད་ཀྱི་གཟེར་བུ་ (Vol. 17, Text 24)