Zhang btsun dar ma rin chen


ཞང་བཙུན་དར་མ་རིན་ཆེན་
zhang btsun dar ma rin chen

Zhangtsun Darma Rinchen

Dates
Birth:   11th Century
Place of birth:   mnga' ris pu hrang
About
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཞང་བཙུན་དར་མ་རིན་ཆེན་ (zhang btsun dar ma rin chen)

Page #s for bio of this person: 518 to 518

Folio #s for bio of this person: 89b4 to 89b5

སྐབས་འདི་ཙམ་དུ་མངའ་རིས་པུ་ཧྲང་དུ་བྱོན་པའི་ཞང་བཙུན་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱིས་རེ་ཏི་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རིམ་པར་བརྒྱུད། རྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་ཏེ་བཀའ་རྒྱུད་ཀཾ་ཚང་གི་བསྟན་སྲུང་གི་གཙོ་བོར་བཞུགས་སོ།

skabs 'di tsam du mnga' ris pu hrang du byon pa'i zhang btsun dar ma rin chen gyis re ti rang byung rgyal mo'i gsang sgrub kyi skor spyan drangs te rim par brgyud/_rje dus gsum mkhyen pa nas da lta'i bar brgyud pa bar ma chad par byon te bka' rgyud kaM tshang gi bstan srung gi gtso bor bzhugs so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Re ti rang byung rgyal mo'i gsang sgrub skor (1 of 1 Texts)
  2. Snga 'gyur bka' ma (1 of 11 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་ཏཱི་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ (Vol. 61, Text 49)