Re ti rang byung rgyal mo'i gsang sgrub skor

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་ཏཱི་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
  Front left margin re ma tI
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 49, Pages 591-602
  Cycle Snga 'gyur bka' maRe ti rang byung rgyal mo'i gsang sgrub skor
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by zhang btsun dar ma rin chen
  Colophon འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་ཏཱི་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།