Terdzo-YI-024Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-YI-024.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ལས༔ ཀིང་ཀང་རིགས་བཅོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀིང་ཀང་དམར་བྱེད་སྒྲུབ་པ་

gnam chos thugs gter ming gi mngon brjod las:_king kang rigs bco lnga'i sgrub thabs las king kang dmar byed sgrub pa

by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
revealed by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
in cycle  གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ (Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor)
Volume 54 (ཡི) / Pages 295 / Folios 1a1 to 1a5

[edit]

གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ལས༔ ཀིང་ཀང་རིགས་བཅོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀིང་ཀང་དམར་བྱེད་སྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ༔ ྈྈྈ ཧྱ་ཧྱ་ཧྱ༔ ྈ ན་མོ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་རཀྟ་ཡེ༔ ཀིང་ཀང་དམར་བྱེད་སྒྲུབ་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་མེད་ཅིང་གཏོར་མ་མེད༔ བསྐྱེད་རིམ་རང་ཉིད་དམར་བྱེད་ནི༔ སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་པ༔ ཕྱག་གཉིས་ཕྱག་མཚན་འདི་ལྟར་རོ༔ རལ་གྲི་ཐོ་བ་ཕྱག་ན་འཛིན༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་སྐུ་ལ་བརྒྱན༔ བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་བཞུགས༔ དེ་ལྟར་བསྒོམས་ལ་སྔགས་འདི་བཟླ། ཨོཾ་ཀིང་ཀང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བྷིག་ནན༔ དེ་ཡིས་ཀིང་ཀང་དམར་བྱེད་འགྲུབ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐཾ་གུ་ཧྱ༔ ྈྈྈྈ ྈ ཐུགས་ཀར་ཡ་དམར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བསྐྱེད༔ སྔགས་གྲངས་སྒྲུབ་པའི་གྲངས་ཀ་མེད༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཞེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་བྱ་ལོ་རྒྱལ་ཟླ་བའི་བཅུ་དགུའི་ཉིན་གཤིན་རྗེ་དམར་བྱེད་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་གསུངས་སོ།། །།འདིའི་དབང་གཟུངས་དབང་ལྟར་རོ།། །།

RTZ-Tsagli-Dzongsar-YI-01-gnam chos king dmar-01.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-YI-01-gnam chos king dmar-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-YI-01-gnam chos king dmar-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-YI-01-gnam chos king dmar-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-YI-01-gnam chos king dmar-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-YI-01-gnam chos king dmar-06.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-545-gnam chos king dmar.jpeg

Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).