Terdzo-YA-001

From Rinchen Terdzö

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ འཕགས་མཆོག་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་

dam chos sprul sku snying thig las:_'phags mchog nam mkha'i rgyal po'i gsol 'debs byin rlabs sprin phung

by  བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ (Dudul Dorje)
revealed by  བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ (Dudul Dorje)
in cycle  དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ (Dam chos sprul sku snying thig)
Volume 24 (ཡ) / Pages 1-4 / Folios 1a1 to 2b4

First Text in Volume
[edit]

༁ྃ༔ དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ འཕགས་མཆོག་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་བཞུགས་སོ༔ གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འོག་མིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ ཆོས་དབྱིངས་གཞོམ་མེད་ངང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ རིག་པ་རང་གྲོལ་ངང་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཆོས་དབྱིངས་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ༔ ཕྱོགས་འཛིན་རང་གྲོལ་ངང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ སྣང་བ་བཞི་རྫོགས་ངང་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཤར་ཕྱོགས་རི་བོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ སྙིང་རྗེའི་མངའ་བདག་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་ལ༔ གཤིས་ལུགས་ཡེ་གྲོལ་ངང་དུ་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་ཀློང་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རྟག་བརྟན་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ༔ འགྱུར་མེད་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ༔ གཉིས་མེད་རང་གྲོལ་ངང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཡིན་ངང་རྫོགས་ཀློང་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འོག་མིན་མཁའ་སྤྱོད་འཇའ་ཐིག་གཞལ་ཡས་ནས༔ རིག་གྲོལ་བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ༔ རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཀློང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ འུབ་ཆུབ་བློ་འདས་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འོག་མིན་མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་ཀློང་ཡངས་ནས༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཀློང་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རང་རྩལ་རྒྱན་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ལ༔ སྡུག་བསྔལ་ཡེ་གྲོལ་ངང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ སྟོང་གསལ་བྱར་མེད་ངང་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྱོགས་འཛིན་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ནོར་བུའི་མཚན་ཅན་ལ༔ ཀུན་སྣང་གཤིས་གྲོལ་ཀློང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ བརྗོད་མེད་ཀ་དག་ཆེན་པོར་བྱིན༴ སྟེང་ཕྱོགས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ལྔ་ལྡན་ནས༔ ཡི་དམ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་ལ༔ རང་རིག་ཀ་དག་ཀློང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ སྣང་སྲིད་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པར་བྱིན༴ གཏེར་གནས་བན་རི་པད་འོད་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཐེག་དགུའི་རྩེ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཏིག་ལ༔ ཆོས་ཀུན་རིས་མེད་ཀློང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ ཚིག་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དམ་ཚིག་གསལ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་ནས༔ ཉེ་མགོན་ཆེན་པོ་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ངང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་བསྒྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དུར་ཁྲོད་གནས་དང་ནུས་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་བཀའ་སྲུང་གཏེར་བདག་ལ༔ རང་བྱུང་རྩལ་རྫོགས་ངང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་འདི་ཡི་དགེ་ཚོགས་ཀྱིས༔ འདུས་བྱས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན༔ ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ནས༔ འཕགས་མཆོག་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀློང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཅེས་ཁྱུང་པོ་ཁྲོམ་ཚོང་གི་བླ་མ་ངག་དབང་འབྲུག་གྲགས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་ཡི་གསོལ་འདེབས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞིག་དགོས་ཞེས་བཀས་བསྐུལ་ངོར། བདག་འདྲ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཡིས་ཚ་སྟོད་ཟབ་མ་གནས་ཀྱི་ཆར་རྣམ་དཀར་ངོས་ལ་ལེགས་པར་བཀོད་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).