Terdzo-PA-029Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PA-029.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ཐུན་མོང་འཛབ་དབྱངས་རིག་སྔགས་བཅུད་བསྡུས་

ye shes rab 'bar las:_thun mong 'dzab dbyangs rig sngags bcud bsdus

by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
revealed by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
in cycle  གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ (Gu ru drag po ye shes rab 'bar)
Volume 13 (པ) / Pages 363-365 / Folios 1a1 to 2a5

Tibetan Text

ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ཐུན་མོང་འཛབ་དབྱངས་རིག་སྔགས་བཅུད་བསྡུས་བཞུགས་སོ༔ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ཐུན་མོང་འཛབ་དབྱངས་རིག་སྔགས་བཅུད་བསྡུས་ནི༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ྈ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་རྗེས་འཇུག་གི༔ ཐུན་མོང་ལམ་གྱི་འཇུག་པའི་བཅུད༔ དམར་ནག་མེ་ཡི་འཕྲེང་བ་ལས༔ རིག་སྔགས་དྲག་པོའི་བཅུད་བླངས་ནས༔ རང་གིས་གྲུབ་པའི་མཆོག་བརྙེས་ཏེ༔ གཞན་གྱི་ཟུག་རྔུ་འབྱིན་པར་གྱིས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རང་ཉིད་དྲག་པོར་གསལ་བ་ཡི༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་དམར་མཚན་པའི་མཐར༔ མ་བཅོས་རྩ་བའི་གསང་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨརྩིག་ནིརྩིག་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རིག་མདངས་རིག་སྔགས་བཅུད་རྒྱས་པའི༔ འོད་ཟེར་མགར་གྱི་ཚྭ་ཚྭ་ལྟར༔ སྙིང་པོ་ལས་འཕྲོས་ངོ་བོར་གྱུར༔ ཧཱུྃ་དམར་ལས་བྱུང་འོད་ཟེར་ནི༔ དམར་པོ་མེ་ཡི་ཕྲེང་བ་ལྟར༔ རབ་འཕྲོས་བདག་གཞན་དོན་གཉིས་བྱས༔ ཚུར་འདུས་ཡང་སྙིང་གཟི་མདངས་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ་ལས་ཨོཾ་ནས་འཁོར་རིམ་བཞིན༔ ནུས་པའི་དབང་བསྐུར་རྩལ་བསྡུས་ནས༔ གཅིག་ནུས་གཅིག་འབྱིན་ཆེར་རྒྱས་ཏེ༔ ཀུན་འདུས་མ་བཅོས་རྩ་བར་ཐིམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨརྩིག་ནིརྩིག་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གསང་སྔགས་འདུས་པའི་རིག་མདངས་ཀྱིས༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཡི༔ ནུས་རྩལ་མ་བཅོས་རྩ་བར་ཐིམ༔ རྩ་གདན་ཉི་མའི་གདན་འོག་ཏུ༔ འདབ་བརྒྱད་གྱེས་པའི་པད་གདན་ལ༔ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི༔ མ་ལུས་འདུས་པའི་སྙིང་པོ་ལ༔ རང་རང་རིག་རྩལ་འདུས་བཞིན་བསྡུ༔ ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿན༔ སྡེ་བརྒྱད་འདུས་པའི་སྲོག་སྙིང་འདི༔ རྟག་ཏུ་གཏའ་རུ་འཛིན་པར་བྱ༔ གང་མ་ཆུན་པའི་ནུས་པ་བསྡུས༔ རིག་སྔགས་འདུས་པའི་ཀློང་དུ་གཅུན༔ གང་དང་གང་གིས་རིགས་འགྱུར་འདྲེས༔ དེ་དང་དེ་བཞིན་སྙིང་པོ་བསྡུ༔ དབུས་གཏེ་གཞན་ནི་ཆུན་བཅིངས་ཏེ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གདན་བྱ་འོ༔ ས་མ་ཡ༔ གེགས་སེལ་ནི༔ ལྷ་དང་སྙིང་པོ་མདངས་གསལ་ཏེ༔ རྟོག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་གཅོད༔ དག་པ་གཞན་གྱི་གནས་གསལ་ཞིང༔ གསལ་བ་གསུམ་གྱི་སྒྲོམ་དུ་ཚུད༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ནས་སྐབས་འདིར་བོགས་འདོན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རྔམ་པའི་སྙིང་པོ་འདི་ལ་བལྟ༔ གསལ་ཞིང་གསལ་བའི་ངང་ནས་ལྷ་གསལ་གདབ༔ ཨོཾ་ནས་རིམ་པར་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་གདབ༔ འོད་ཟེར་ཚ་ལ་རྩུབ་པའི་འདུ་འཕྲོ་རོལ༔ ཡོན་ཏན་བཅུད་བསྡུས་རྩ་བའི་ངོ་བོར་འདུས༔ དོན་གྱི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་གྱུར་པ་འོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ མ་བསྒྲུབ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ངས་མ་བཤད༔ ཐུན་འགོ་དྲག་པོའི་སྲོད་ནས་ཡོངས་བཟུང་སྟེ༔ ཐུན་རེར་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ལས་ཉུང་མི་རུང༔ དེ་ནས་ཟུང་འཇུག་ཟབ་མོའི་གནད་བསྐུལ་ཏེ༔ ཐ་མར་གྲོལ་ས་ཞི་བའི་གནས་སུ་འོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྔོན་འགྲོའི་དུས་སུ་བཤགས་པའི་སྒྲིབ་སྦྱོང་གཅེས༔ མཚམས་གཅོད་སྐབས་སུ་སྲུང་བའི་གནད་འཕོ་གཅེས༔ དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་རིག་སྔགས་འཁྲུལ་འཁོར་གཅེས༔ དེ་ནས་ཟུང་འཇུག་བསྲེ་འཕོ་ནན་ཏན་གཅེས༔ ས་མ་ཡ༔ མཚན་མའི་ལྟས་བཟང་ཚུལ་བཞིན་མངོན་གྱུར་སྐྱོང༔ ཡ་མཚན་ལྟ་བའི་ཀློང་དུ་སྐྱེལ་བ་གཅེས༔ མཆོག་གི་ཟབ་མོ་ལམ་དུ་མངོན་ཞེན་ཕྲོལ༔ ཡེ་ཤེས་རང་རིག་ལྷ་ལ་མཇལ་བར་གྱིས༔ ས་མ་ཡ༔ ཚད་ནི༔ སྔོན་སྦྱངས་བརྩོན་འགྲུས་ཤུགས་ཀྱིས་མ་ངེས་ཤིང༔ དུས་གྲངས་མཚན་རྫོགས་རྟག་ཏུ་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ མངོན་པར་གྲུབ་སྟེ་དེ་ནས་བར་ཆད་བྲལ༔ འདི་ཕྱི་གཏན་གྱི་བདེ་ལ་རེག་པར་གྱིས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དྲག་པོ་སྲོག་བདག་གིས་སྲུངས་ཤིག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ ྈྈ ཞེས་བདེ་ཆེན་གནམ་ཆེན་བྲག་དཀར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་སེར་ལས། སྡེ་བརྒྱད་དྲག་རྩལ་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱིས་བརྩེགས་པའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་པདྨ་དྲག་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོས་ཕབ་པའི་ཡི་གེའི་བརྩོན་པ་པདྨ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ལགས་སོ། །མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).