Phyag rdor gtum po drag po gsang sgrub

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  བྱང་ཆུབ་གླིང་པའི་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
  Front left margin phyag rdor gtum drga
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 26, Pages 307-318
  Cycle Phyag rdor gtum po drag po gsang sgrub
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Byang chub gling pa
  Colophon ཕྱག་རྡོར་གསང་སྒྲུབ་བྱང་ཆུབ་གླིང་པའི་གཏེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ