Las kyi mkha' 'gro rdo rje sder mo

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ཀྱི༔ ཆ་ལག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod drag las mchog gling rdo rje sder mo
  Location Volume 53, Text 18, Pages 497-504
  Cycle Las kyi mkha' 'gro rdo rje sder mo
  Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཆ་ལག །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་དབང་ཆོག་གསལ་བར་བཀོད་པ་གཡུའི་བུམ་བཟང་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod drag las mchog gling rdo rje sder mo
  Location Volume 53, Text 19, Pages 505-514
  Cycle Las kyi mkha' 'gro rdo rje sder mo
  Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་སྲས་ཡུམ་ཟུང་གིས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་པ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་མདུན་རོལ་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་སྐྱེད་ཚལ་གྱིས་མཛེས་པའི་དབེན་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ