Dkyil 'khor 'grel chung gser gyi yang zhun


1 Text(s) in this Cycle[edit]

དཀྱིལ་འཁོར་འགྲེལ་ཆུང་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་
Front left margin dkyil 'grel
Back left margin gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rat gling
Location Volume 40, Text 47, Pages 915-922
Cycle Dkyil 'khor 'grel chung gser gyi yang zhun
Authored by Rat+na gling pa
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon
  • Treasure colophon: ལེགས་ཉེས་སྟོབས་ཆེན་འདི་ཤེས་ནས༔ འབད་པས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ མཆིམས་ཕུའི་དཀོར་ཁང་དུ༔ ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང༔ རྨ་ཨ་ཙརྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་ལ་གནང་བ༔ མན་ངག་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་རྫོགས་སོ༔
  • Revealer colophon: འདི་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་ཕྲན་སྐོར་ཡིན་པར་གསུང་ཡོད། མཆན།