Bla sgrub gnyis sgos dbang

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  བླ་མ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་དང་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུའི་བླ་མའི་སྒོས་དབང་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེ་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod bla sgrub gnyis 'dus
  Location Volume 8, Text 3, Pages 53-64
  Cycle Bla sgrub gnyis sgos dbang
  Parent Cycle Zab lam thugs kyi nor buBla ma rgyal ba 'dus pa
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Zhig po gling paChos rje gling pa
  Colophon གཏེར་ཁ་འདི་གཉིས་ལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་དོན་དབང་ཚིག་དོན་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་ཟད་བྱིན་རླབས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་བཞུགས་པས། ཚིག་སྣ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་ཞིག་གླིང་གི་ལུགས་རྙིང་སོར་བཞག་སྟེ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་ཐུགས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།