Bla ma drag po rta khyung 'bar ba

Parent cycle(s)

  4 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod zhi las klong snying drag po rta khyung
  Location Volume 46, Text 46, Pages 639-643
  Cycle Bla ma drag po rta khyung 'bar ba
  Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
  Authored by 'jigs med gling pa
  Revealed by 'jigs med gling pa
  བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་ལསཿ ཀླུའི་གདོན་འགྲོལ་འོག་གདོན་མཐར་བྱེད་
  Front left margin gdon 'grol
  Back left margin gter mdzod zhi las klong snying drag po rta khyung
  Location Volume 46, Text 47, Pages 645-659
  Cycle Bla ma drag po rta khyung 'bar ba
  Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
  Authored by 'jigs med gling pa
  Revealed by 'jigs med gling pa
  Colophon
  • Revealer colophon: ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་གཏེར་བྱོན་ནོ
  • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ
  ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་
  Front left margin las byang
  Back left margin gter mdzod zhi las klong snying drag po rta khyung
  Location Volume 46, Text 48, Pages 661-670
  Cycle Bla ma drag po rta khyung 'bar ba
  Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by 'jigs med gling pa
  Colophon ཅེས་ཉེར་མཁོ་ཁྱེར་བདེའི་སླད་དུ་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་དོ་ཤལ་
  Front left margin byin rlabs
  Back left margin gter mdzod zhi las klong snying drag po rta khyung
  Location Volume 46, Text 49, Pages 671-681
  Cycle Bla ma drag po rta khyung 'bar ba
  Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by 'jigs med gling pa
  Colophon ཅེས་པའང་ཉེར་མཁོ་ཁྱེར་བདེའི་སླད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ