Bka' rdzogs pa chen po'i dam chos dgongs pa yongs 'dus


1 Text(s) in this Cycle[edit]

བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ལས༔ མན་ངག་སྣ་ཚོགས་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་
Front left margin man ngag gter bum
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs bdud 'dul
Location Volume 43, Text 7, Pages 187-205
Cycle Bka' rdzogs pa chen po'i dam chos dgongs pa yongs 'dus
Authored by Bdud 'dul rdo rje
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon
  • Treasure colophon: བློ་དམན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ མ་ནོར་ཤོག་སེར་ངོས་ལ་ཡི་གེར་བཏབ༔ ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལ༔ ལས་ཅན་གར་དབང་རྩལ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ འཕྲད་ནས་མ་འོངས་འགྲོ་ཀུན་རང་གྲོལ་ཤོག༔ བཀའ་འདི་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཁྱོད་ལ་གཏད༔ ནམ་ཞིག་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ ང་ཡི་བུ་མཆོག་དེ་ལ་སྤྲོད༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: ཞེས་པ་འདིའང་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ། གར་དབང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོས། སྤུ་རི་བདེ་ཆེན་གསང་བ་ཕུག་གི་མཁལ་ཁུང་གཡས་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །སྤུ་སྟོད་བདེ་ཆེན་ཐང་དུ་ཤོག་སེར་ལས་དག་པར་ཕབ་པའོ