Bdud 'dul drag mo'i chos skor

Sub-cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ཆ་ལག་ཁྱུང་སྒྲུབ་བདུད་འདུལ་ནག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་
  Front left margin phrin dbang
  Back left margin gter mdzod zhi las ma ti'i khyung dmar
  Location Volume 46, Text 33, Pages 447-474
  Cycle Khyung sgrub bdud 'dul nag mo
  Parent Cycle Bdud 'dul drag mo'i chos skor
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Ma ti rat+na
  Colophon ཅེས་པ་འདིའང་རྩ་བའི་གཞུང་དང་། ཆོས་འདིར་རང་བྱན་ཆུད་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་དག་གི་ཡིག་ཆའི་བཅུད་བླངས་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།