Vimalamitra

Revision as of 17:05, 9 April 2018 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་
dri med bshes gnyen

Vimalamitra
Vimalamitra

Line Drawing by Robert Beer Courtesy of The Robert Beer Online Galleries
 
Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Other names
 • བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་
 • bi ma la mi tra
Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   India
About
Has following emanations
[[|Jamyang Khyentse WangpoJigme LingpaDzogchen Pema RigdzinFourth Dzogchen Drubwang Mingyur Namkhai DorjeLongchen Rabjam Drime ÖzerLhatsun Namkha JikmePema Lodrö]]
Teachers
Śrīsiṃha · Buddhaguhya
Students
Gnyags dz+nyA na ku mA ra · Gnubs chen sangs rgyas ye shes · G.yu sgra snying po · Rma rin chen mchog · nyang ting nge 'dzin bzang po
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P5011
Treasury of Lives Link
http://www.treasuryoflives.org/biographies/view/Vimalamitra/9985
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

 1. སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་ (Vol. 29, Text 15)
 2. བི་མ་མི་ཏྲའི་ཡང་ཐིག་ཡེ་ཤེས་གསང་ལམ་ (Vol. 29, Text 17)
 3. སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་ (Vol. 29, Text 18)
 4. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ (Vol. 29, Text 19)
 5. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་ (Vol. 29, Text 20)
 6. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདྲེན་ (Vol. 29, Text 21)
 7. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ (Vol. 29, Text 22)
 8. བཤགས་སྐོང་འཛུད་བྱང་ (Vol. 29, Text 23)
 9. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད (Vol. 29, Text 24)
 10. ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་ (Vol. 30, Text 18)
 11. དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ (Vol. 47, Text 14)
 12. རྣམ་འཇོམས་དཀར་པོ་བི་མ་ལའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་ཆོག་རིག་གཏད་བུམ་ཁྲུས་དང་བཅས་པ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ (Vol. 47, Text 15)
 13. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྩོལ་བྲལ་རང་བྱུང་ཉག་གཅིག་ལས༔ གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་པ་ (Vol. 47, Text 22)
 14. ཀློང་གསལ་བི་མའི་ཆོས་སྡེ་ལས་རྣམ་འཇོམས་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་ཆུ་རྒྱུན་ (Vol. 47, Text 23)
 15. གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གྱི་ཆོ་ག་ (Vol. 47, Text 41)
 16. གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོ་སྔ་འགྱུར་བི་མའི་ལུགས་ཀྱི་རིག་པ་གཏད་པའི་ཆོ་ག་ཡོན་ཏན་བཅུད་སྐྱེད་ (Vol. 47, Text 42)
 17. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཏིག་ཡང་ཟབ་བཏུས་པའི་སྙིང་པོ་ལས༔ ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ (Vol. 56, Text 1)
 18. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར། མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ (Vol. 56, Text 5)