Terdzo-AA-062

From Rinchen Terdzö
Revision as of 02:33, 7 November 2018 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "totalvolumes[ ]?=[ ]?70[ ]? " to "totalvolumes=71 ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་ལས༔ གསང་སྐོར་ཡི་དམ་ཞི་སྒྲུབ་

zab mo rdzogs chen sde gsum las:_gsang skor yi dam zhi sgrub

by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ (Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum)
Volume 62 (ཨཱཿ) / Pages 327 / Folios 1a1 to 1a4

[edit]

ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་ལས༔ གསང་སྐོར་ཡི་དམ་ཞི་སྒྲུབ་བཞུགས༔ ྈྈྈྈ ན་མོ་གུ་རུ། གསང་སྐོར་ཡི་དམ་ཞི་སྒྲུབ་ནི༔ ཨ༔ མ་བཅོས་གསལ་རྫོགས་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ ཞལ་ཕྱག་མཚན་མའི་སྐུ་རུ་བཞེངས༔ ཕུང་པོ་ལྔ་ཉིད་བདེ་གཤེགས་ལྔ༔ འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་ཡུམ་ཆེན་ལྔ༔ ཚོགས་ཡུལ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་བརྒྱད༔ རིགས་དྲུག་གནས་དག་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་སྒོ་སྐྱོང་བརྒྱད༔ བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཞི་བའི་ལྷ༔ ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ གདོད་ནས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ངང༔ འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ངང་དུ་རྫོགས༔ ཨ༔ བརྗོད་མེད་འབྲུ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་བཟླ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ས་མནྟ་བྷ་དྲ་ཨ༔ ལྷ་རྟོགས་དབྱེར་མེད་ངང་ནས་བཟླས༔ སྤྲོ་ན་ལྷ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས༔ ཞི་བའི་བསྐྱེད་སྔགས་བཟླ་བ་འམ༔ ཞི་བའི་སྤྱི་དྲིལ་ཛཔ྄་སྔགས་བཟླ༔ ྈྈྈྈྈ དབང་དང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་སྐབས། །ཀུན༵་བཟ༵ང་དོན༵་གྱི་ཕྲི༵ན་ལས་སོ།། །།

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).