Names

Revision as of 02:39, 7 November 2018 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "totalvolumes[ ]?=[ ]?70[ ]? " to "totalvolumes=71 ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར 'phreng po gter ston shes rab 'od zer

ཀརྨ་གླིང་པ karma gling pa

སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ sprul sku mi 'gyur rdo rje

བདེ་ཆེན་གླིང་པ bde chen gling pa

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ thang stong rgyal po

མཆོག་གྱུར་གླིང་པ mchog gyur gling pa

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

སངས་རྒྱས་བླ་མ་ sangs rgyas bla ma

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ rang byung rdo rje

རཏྣ་གླིང་པ rat+na gling pa

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་'jam dbyangs bla ma

མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal

རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po

ཞིག་པོ་གླིང་པ་ zhig po gling pa

ཆོས་རྗེ་གླིང་པ chos rje gling pa

ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ kun bzang bde chen rgyal po

ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ tshar chen blo gsal rgya mtsho

མ་ཏི་རཏྣ ma ti rat+na

སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ stag sham nus ldan rdo rje

ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ klong gsal snying po

ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག gu ru chos kyi dbang phyug

རྒྱ་ལོ་ཙ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ rgya lo tsa ba rdo rje bzang po

དྲི་མེད་ཀུན་དགའ dri med kun dga'

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ bu ston rin chen grub

རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

རཏྣ་གླིང་པ rat+na gling pa

སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ stag lung pa sangs rgyas dbon po

བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་ byang chub gling pa

རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག rgya ston pad+ma dbang phyug

སངས་རྒྱས་གླིང་པ sangs rgyas gling pa

རྡོ་རྗེ་གླིང་པ rdo rje gling pa

པདྨ་གླིང་པ pad+ma gling pa

ཞིག་པོ་གླིང་པ zhig po gling pa

བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ byang bdag bkra shis stobs rgyal

འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ'ja' tshon snying po

བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ bdud 'dul rdo rje

ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད lha btsun nam mkha' 'jigs med

ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ngag dbang blo bzang rgya mtsho

ཆོས་རྗེ་གླིང་པ chos rje gling pa

རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ rol pa'i rdo rje

འཇིགས་མེད་གླིང་པ'jigs med gling pa

ང་ཕོད་པདྨ་དགྱེས་པ nga phod pad+ma dgyes pa

པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ pad+ma nyin byed dbang po

ཡོན་དགེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ yon dge mi 'gyur rdo rje

ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར nyang ral nyi ma 'od zer

པདྨ་དཀར་པོ pad+ma dkar po

ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ legs ldan bdud 'joms rdo rje

རྒྱ་མ་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa

ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས chos rgyal rin chen phun tshogs

ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ klong gsal snying po

པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ pad+ma bde chen gling pa

གནམ་ལྕགས་རྩ་གསུམ་གླིང་པ gnam lcags rtsa gsum gling pa

ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ chos rgyal rdo rje

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ mi pham rgya mtsho

ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ o rgyan gling pa

ལོང་པོ་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ long po bsam gtan bde chen gling pa

སར་བན་ཕྱོགས་མེད་ sar ban phyogs med

རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར rgya zhang khrom rdo rje 'bar

ལྷ་རྗེ་གནུབས་ཆུང lha rje gnubs chung

ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ zur mkhar mnyam nyid rdo rje

རིན་ཆེན་གླིང་པ rin chen gling pa

སྐྱིད་གྲོང་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ skyid grong thugs mchog rdo rje

རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ ras chen dpal 'byor bzang po

གར་དབང་རྡོ་རྗེ gar dbang rdo rje

དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོགས dbon sras khyung thogs

ཏའུ་རོང་པ་རོག་རྗེ་གླིང་པ ta'u rong pa rog rje gling pa

གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ gar dbang 'chi med rdo rje

ཟུར་མཁར་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར zur mkhar zla ba'i 'od zer

དཔའ་བོ་བརྒྱད་པ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་གྲུབ་མཆོག་རྩལ dpa' bo brgyad pa pad+ma bstan 'dzin grub mchog rtsal

སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི smin gling lo chen d+harma shrI

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར dil mgo mkhyen brtse bkra shis dpal 'byor

རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ rin chen rnam

ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ rgyal chos kyi grags pa

ཀརྨ་ཆགས་མེད karma chags med

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ ye shes mtsho rgyal

མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ mkha' khyab rdo rje

འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ 'gyur med tshe dbang rgya mtsho

པདྨ་ཕྲིན་ལས pad+ma phrin las

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros

གཏེར་སྲས་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲགས་པ gter sras 'gyur med tshe dbang grags pa