Gsang ba'i bdag po'i snying thig

Revision as of 16:24, 23 January 2019 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{CyclePage}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ གསང་བའི་བདག་པོའི་སྙིང་ཏིག་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod rdzogs chen gsang bdag snying tig
  Location Volume 59, Text 17, Pages 493-507
  Cycle Gsang ba'i bdag po'i snying thig
  Parent Cycle Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
  Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་མཐོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཤོག་ལས། སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་གཟིམས་ཆུང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།