Zhechen Gyaltsab, 4th


འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་
'gyur med pad+ma rnam rgyal

Padma Vijaya
Shechen Gyaltsap Gyurme Pema Namgyal

Other names
 • ཨོ་རྒྱན་མི་འགྱུར་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
 • o rgyan mi 'gyur kun bzang bstan pa'i rgyal mtshan
Dates
Birth:   1871
Death:   1926
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Iron
Animal:   Sheep
Rab Jyung:   15
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Zhechen Gyaltsab, 3rd
Teachers
Mi pham rgya mtsho · 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po · 'jam mgon kong sprul · Kun bzang dpal ldan · Mkhan chen bkra shis 'od zer · dge mang mkhan chen yon tan rgya mtsho · pad+ma badz+ra · Dpal sprul rin po che · pad+ma theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan
Students
Jamgön Kongtrül, 2nd · 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros · Khyentse, Dilgo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P235
Treasury of Lives Link
http://www.treasuryoflives.org/biographies/view/The-Fourth-Shechen-Gyeltsab,-Pema-Namgyel/P235
Catalog Pages


Buddha Nature Project

Expand to see this person's philosophical positions on Buddha-nature.

Is Buddha-nature considered definitive or provisional?
Position:
Notes:
All beings have Buddha-nature
Position:
If "Qualified", explain:
Notes:
Which Wheel Turning
Position:
Notes:
Yogācāra vs Madhyamaka
Position:
Notes:
Zhentong vs Rangtong
Position:
Notes:
Promotes how many vehicles?
Position:
Notes:
Analytic vs Meditative Tradition
Position:
Notes:
What is Buddha-nature?
Position:
Notes:
Svātantrika (རང་རྒྱུད་) vs Prāsaṅgika (ཐལ་འགྱུར་པ་)
Position:
Notes:
Causal nature of the vajrapāda
Position:

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ངག་འདོན་སྨིན་ལུགས་བཞིན་བཀོད་པ་ཉུང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ (Vol. 3, Text 31)
 2. སྨིན་གཏེར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་དབང་གི་ཟུར་རྒྱན་ (Vol. 17, Text 30)
 3. སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་བསྐང་བ་ནོར་བུའི་སྤྲིན་ཕུང་ (Vol. 27, Text 36)
 4. སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་གཉིས་ཆར་འབེབ་ (Vol. 27, Text 37)
 5. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་འབར་བའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཀུན་བཟང་བདེ་ལམ་ (Vol. 31, Text 22)
 6. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་འབར་བའི་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་གཉིས་མྱུར་སྦྱིན་ (Vol. 31, Text 23)
 7. གཡང་བསང་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་ (Vol. 50, Text 2)
 8. གཡང་འགུགས་མདོར་བསྡུས་ (Vol. 50, Text 3)
 9. གཡང་འགུགས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་ (Vol. 50, Text 4)
 10. ཡང་གཏེར་ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ (Vol. 50, Text 35)
 11. བྱང་གཏེར་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཆུ་སྦྱིན་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་ཆུ་རྒྱུན་ (Vol. 50, Text 48)
 12. ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ (Vol. 52, Text 8)
 13. སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་ཆོས་རྒྱལ་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་གི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་བསྟན་པ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ (Vol. 67, Text 35)