Zangs gling dbang phyug


ཟངས་གླིང་དབང་ཕྱུག་
zangs gling dbang phyug

Zangling Wangchuk

Other names
  • མཁས་པ་ཟངས་གླིང་དབང་ཕྱུག་
  • mkhas pa zangs gling dbang phyug
About
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སྐྱེས་བུ་ཟངས་གླིང་དབང་ཕྱུག་ (skyes bu zangs gling dbang phyug)

Page #s for bio of this person: 695 to 695

Folio #s for bio of this person: 178a1 to 178a1

སྐྱེས་བུ་ཟངས་གླིང་དབང་ཕྱུག་གིས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ལས་མཐའ་གཏད་རུལ་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར།

skyes bu zangs gling dbang phyug gis 'jam dpal gshin rje'i las mtha' gtad rul skor rnams spyan drangs pa thams cad la dar rgyas su gyur


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. མཁས་པ་ཟངས་གླིང་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་གཏད་ཟློག་ཟབ་མོའི་ཕྱག་ལེན་ཟབ་གནད་དུ་བཀོད་པ་ (Vol. 54, Text 2)
  2. དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་གཏད་ཧྲུལ་ནག་པོའི་གཞུང་ལག་ལེན་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་ (Vol. 54, Text 3)