Vimalamitra


དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་
dri med bshes gnyen

Vimalamitra
Vimalamitra

Line Drawing by Robert Beer Courtesy of The Robert Beer Online Galleries
 
Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Other names
 • བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་
 • bi ma la mi tra
Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   India
About
Has following emanations
Jamyang Khyentse Wangpo · [[|Jigme Lingpa]] · Dzogchen Pema Rigdzin · Fourth Dzogchen Drubwang Mingyur Namkhai Dorje · [[|Longchen Rabjam Drime Özer]] · Lhatsun Namkha Jikme · Pema Lodrö
Teachers
Buddhaguhya · Śrīsiṃha
Students
Gnyags dz+nyA na ku mA ra · Gnubs chen sangs rgyas ye shes · G.yu sgra snying po · Rma rin chen mchog · nyang ting nge 'dzin bzang po
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P5011
Treasury of Lives Link
http://www.treasuryoflives.org/biographies/view/Vimalamitra/9985
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

 1. སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་ (Vol. 29, Text 15)
 2. བི་མ་མི་ཏྲའི་ཡང་ཐིག་ཡེ་ཤེས་གསང་ལམ་ (Vol. 29, Text 17)
 3. སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་ (Vol. 29, Text 18)
 4. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ (Vol. 29, Text 19)
 5. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་ (Vol. 29, Text 20)
 6. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདྲེན་ (Vol. 29, Text 21)
 7. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ (Vol. 29, Text 22)
 8. བཤགས་སྐོང་འཛུད་བྱང་ (Vol. 29, Text 23)
 9. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད (Vol. 29, Text 24)
 10. ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་ (Vol. 30, Text 18)
 11. དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ (Vol. 47, Text 14)
 12. རྣམ་འཇོམས་དཀར་པོ་བི་མ་ལའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་ཆོག་རིག་གཏད་བུམ་ཁྲུས་དང་བཅས་པ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ (Vol. 47, Text 15)
 13. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྩོལ་བྲལ་རང་བྱུང་ཉག་གཅིག་ལས༔ གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་པ་ (Vol. 47, Text 22)
 14. ཀློང་གསལ་བི་མའི་ཆོས་སྡེ་ལས་རྣམ་འཇོམས་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་ཆུ་རྒྱུན་ (Vol. 47, Text 23)
 15. གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གྱི་ཆོ་ག་ (Vol. 47, Text 41)
 16. གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོ་སྔ་འགྱུར་བི་མའི་ལུགས་ཀྱི་རིག་པ་གཏད་པའི་ཆོ་ག་ཡོན་ཏན་བཅུད་སྐྱེད་ (Vol. 47, Text 42)
 17. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཏིག་ཡང་ཟབ་བཏུས་པའི་སྙིང་པོ་ལས༔ ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ (Vol. 56, Text 1)
 18. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར། མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ (Vol. 56, Text 5)