Thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha dgu

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་བདེ་གཤེགས་བཞི་སྒྲིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བྱིན་རླབས་
  Front left margin thugs chen rgyal rgyam
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 19, Pages 231-240
  Cycle Thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha dgu
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Colophon སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་བདེ་གཤེགས་བཞི་བསྒྲིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ།