Terdzo-TSHA-009
Terdzo-TSHA-009.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཟབ་བདུན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་ཐུན་གཏོར་

zab bdun 'jam dpal gshin rje tshe bdag nag po'i thun gtor

revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་ ('jam dpal gshin rje tshe bdag nag po)
parent cycle  ཟབ་བདུན་དྲག་སྔགས་ཟབ་པ་གཤིན་རྗེ་ (Zab bdun drag sngags zab pa gshin rje)
Volume 18 (ཚ) / Pages 29 / Folios 1a1 to 1a6

Tibetan Text

ཟབ་བདུན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་ཐུན་གཏོར་ནི༔ གཏོར་མ་ལ་སྨན་རག་བྲན་ལ༔ ཧཱུྃ༔ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་དང༔ རྒྱན་གྱི་ལྷ་བརྒྱད་ཡུམ་གསུམ་སྤྲུལ་པ་ནི༔ གྱད་གནོན་ཆེན་པོ་ལས་གཤིན་རྣམ་པ་གསུམ༔ གཤེད་ཆེན་སྡེ་བཞི་བདུད་པོ་སྡེ་བཞི་དང༔ མོན་པ་སྡེ་བཞི་ཡུམ་བཅས་སྤྲུལ་པ་དང༔ འཆི་བདག་བཅུ་གཉིས་སྦས་པའི་མ་མོ་བཞི༔ བདུད་དང་གཤིན་རྗེ་མ་མོ་གནོད་སྦྱིན་དང༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བཞི་རོ་ལངས་མ་མོ་བཞི༔ བཀའ་སྡོད་གཤིན་རྗེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དང༔ མ་གཤིན་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་པ༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༔ དམ་རྫས་སྨན་རཀ་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད༔ བག་མེད་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་བཤགས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་དང༔ དྲག་པོ་མཐུ་ནུས་ཆེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).