Terdzo-PHI-060Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PHI-060.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ཀུན་འདུས་སྲུང་ཟློག་རྫས་སྒྲུབ་ནག་པོ་

ye shes rab 'bar las/_kun 'dus srung zlog rdzas sgrub nag po

by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
revealed by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
in cycle  གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ (Gu ru drag po ye shes rab 'bar)
Volume 44 (ཕི) / Pages 597-600 / Folios 1a1 to 2b4

[edit]

༁ྃ༔ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ཀུན་འདུས་སྲུང་ཟློག་རྫས་སྒྲུབ་ནག་པོ་བཞུགས་སོ། ། ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ཀུན་འདུས་སྲུང་ཟློག་རྫས་སྒྲུབ་ནག་པོ་ནི༔ ྈྈྈྈྈྈྈ སྣང་མཐའ་གང་འདུལ་འབར་བའི་གར༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྫོགས་གཙོ་ལ་འདུད༔ མ་འོངས་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ ལས་ནག་སྦྱོར་བ་ངན་པའི་མཐུས༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་འཁྲུགས་ནས༔ འགྲོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་ལ༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ ནུས་པ་ཟད་མེད་ཕན་བདེའི་གཏེར༔ གང་འདུལ་ཐབས་ཆེན་བདུད་རྩི་སྨན༔ ལས་དང་འཕྲལ་རྐྱེན་གང་གཟིར་བའི༔ ནད་རྣམས་ཀུན་གྱི་གཉེན་པོར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ སྦྱོར་བ་ལག་ཏུ་བླངས་པ་ནི༔ མེད་དུ་མི་རུང་རྩ་བ་ལྔ༔ རྒྱ་མཚལ་བ་བླ་གླ་རྩི་དང༔ སྤྲུ་ནག་རྩ་བ་སྤྱང་ཀིའི་བྲུན༔ དེ་ནས་དྲག་པོའི་འཁོར་རྫས་ནི༔ ཚིལ་ཆེན་ཤུ་དག་དཀར་ནག་དང༔ གླང་དམར་རྭ་གཞོབ་ཤ་ཆེན་དང༔ མུ་ཟི་བཙན་དུག་བ་ཡི་ཆུ༔ མཁན་དམར་རྩ་བ་ཤུག་པའི་ཚིགས༔ ཤིང་ཀུན་སྒོག་གཅིག་པུ་ཤུད་ཤ༔ ར་དུག་ལོ་མ་ལུང་ཐང་ཙེ༔ རྟ་བོན་སྡོང་རོས་ཐང་ཕྲོམ་དང༔ ཕོ་རོག་སྒོ་ང་དྲི་ཆེན་དང༔ ལྷན་ཅིག་བཏུལ་བ་དྲི་ཆུས་བསྡུས༔ བྱུག་པ་ཞོ་ཙམ་རིལ་བུ་སྲན༔ དུད་པ་བདུག་ན་ཕྱེ་མ་འོ༔ སྣ་ལ་དུད་པས་བདུག་པ་ལ༔ ར་དུག་བཙན་དུག་ཐང་ཕྲོམ་སྤང༔ དེ་ལྟར་རྫས་རྣམས་ཚོགས་པ་དང༔ རྭ་འམ་པར་བུ་ཐུན་དོང་དུ༔ རྫས་རྣམས་ལེགས་སྦྱར་ཁ་ཐམ་སྦྱར༔ བདག་ཉིད་མ་ཧཱ་དྷེ་བ་དམར༔ མིག་བསྒྲད་མ་མཆེ་ཡར་ལ་གཙིགས༔ གཡས་པས་ཏྲི་ཤུལ་གཡོན་ཐོད་ཁྲག༔ ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ལས་བྱ་ཁྱུང་ནག༔ ཁྱུང་སྐད་དུང་དུང་ཀླུ་རྣམས་ཟ༔ གསང་གནས་ཧཱུྃ་ལས་རྨ་བྱ་ནག༔ དེས་ཀྱང་ཀླུ་དུག་ཟ་བར་བསྒོམ༔ རད་པན་རྟ་གྷ་རུ་ར་དྷ་ཤ་བི་ཤན་ཤན་ཏེ༔ བ་ག་བེ་ཤ་ཏ༔ ཀ་མ་ཕ་ཏན་ཏི༔ དྷ་ར་དྷ་ར༔ ཀོ་ལ་པ་ན༔ བྷ་ག་དྷི་ཐ༔ པྲ་ཙ་ལི་ཐ༔ ཧོ་ར་ན་ནཱ་ག་སུ་མ་ར་ཨ་ཤ་ཀྵ༔ རེ་ཛ་ནི༔ ཀ་ལ་གྷ་རུ་རེ༔ ལ་ལ་ཨ་པ་ཏ་རེ༔ ཙན་ཙུན་གྷ་ཡ་བྷ༔ ཁ་སྤྲ་དྷ་རི་ན་ག་བའི་ས་ས་ཏ་ལ༔ ངག་བཅད་དྲག་སྔགས་མི་འདྲ་འདི༔ བཟླས་ཤིང་ཐུན་སྣོད་ངར་གྱིས་བརླན༔ འདི་ནི་སྲུང་ཟློག་ཀུན་ལ་བསྔགས༔ འདི་ཡིས་མི་ཐུབ་གང་ཡང་མེད༔ འགོ་བའི་ཡམས་ནད་ཐ་དག་སྲུང༔ གཏད་སེལ་རྦོད་གཏོང་ཐ་དག་ཟློག༔ མནོལ་བཙོག་གྲིབ་དང་མི་གཙང་ཐུབ༔ མདོར་ན་དྲག་ལས་ཐ་དག་ཐུབ༔ ཞག་གསུམ་བརྒྱ་ཕྲག་ཚོད་དང་བསྟུན༔ འདི་འཆང་མི་དེ་གནམ་ལྕགས་མཁར༔ གདུག་པའི་སྡེ་བརྒྱད་གང་གིས་ཀྱང༔ བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བར་མཐོང༔ ཤིན་ཏུ་ཡོན་ཏན་ཆེ་ལྡན་པའི༔ ནུས་པའི་སྟོབས་ལྡན་བདུད་རྩི་འདི༔ སྐལ་མེད་དམ་ཉམས་མ་གཏོགས་པའི༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡཱ༔ ྈྈྈྈ དྲག་པོ་སྲོག་བདག་གིས་སྲུངས་ཤིག༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ མཎྚ༔ གུ་ཧྱ༔ ཞེས་གནམ་ཆེན་བྲག་དཀར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་སེར་ལས། སྡེ་བརྒྱད་ལྷ་འདྲེས་བརྩེགས་པའི་ཁྲི་ལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོས་ཞལ་བཤུས་ཏེ། དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་བློ་གྲོས་སོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).