Terdzo-PHI-058Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PHI-058.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ལྷ་འདྲེ་སྤྱི་འདུལ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ

ye shes rab 'bar las:_lha 'dre spyi 'dul srung ba'i 'khor lo

by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
revealed by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
in cycle  གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར (Gu ru drag po ye shes rab 'bar)
Volume 44 (ཕི) / Pages 591-592 / Folios 1a1 to 1b1

[edit]

ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ལྷ་འདྲེ་སྤྱི་འདུལ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ནི༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ྈྈྈྈ དུས་ཀྱི་སྙིགས་མར་གྱུར་པ་ན༔ ལྷ་འདྲེ་མ་རུངས་ཀུན་འཁྲུགས་ཤིང༔ འཚེ་འགྱུར་བྱེ་བྲག་མི་ཕྱེད་པར༔ སྤྱི་འདུལ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྟན༔ དར་རམ་ཤིང་ཤུན་ཡང་ན་ཤོག་གུ་ལ༔ མུ་ཁྱུད་ལྔ་པའི་དབུ་མར་བཅུ་གཉིས་རྩིབས༔ ལྟེ་བར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྙིང་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ མུ་ཁྱུད་གཉིས་ལ་ཞི་དྲག་འདོད་གསོལ་སྤེལ༔ བཅུ་གཉིས་རྩིབས་ལ་འཕྲུལ་ཡིག་བཅུ་གཉིས་ནི༔ ྈྈ ྈྈ ྈྈ ྈྈ ྈྈ ྈྈ ྈྈ ྈྈ ྈྈ ྈྈ ྈྈ ྈྈ རེ་རེའི་ཕྱི་རིམ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་དང༔ ཕྱི་རིམ་ཡེ་དྷར་དབྱངས་གསལ་འདོད་སྤེལ་བཅས༔ ཐ་མ་ལྕགས་སྡིག་གཟུགས་ཀྱིས་འཁོར་བར་འབྲི༔ མུ་ཁྱུད་བཟང་དྲུག་སྨན་དང་བདུད་རྩི་བྱུག༔ འཕྲུལ་ཡིག་གུ་གུལ་སྨན་ཆེན་མུ་ཟི་དང༔ སྤྲུ་བ་གླ་རྩི་ཆུ་དག་ཡུང་བ་དང༔ ཨ་རུ་མཁན་དམར་སྒོག་གཅིག་ཤིང་ཀུན་དང༔ གཟུག་མོ་བྱི་ཐུར་ཕག་མཆུ་སྒྲོ་མདོངས་བྱུག༔ རབ་གནས་རྩ་བའི་བསྙེན་པས་ངར་བླུད་དེ༔ གང་ལ་དགོས་པ་དེ་བཞིན་གང་འདུལ་གྱིས༔ རྗེས་འཇུག་ནུས་ལ་བྱིན་ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་གྱིས༔ གང་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་མཆོག་ཏུ་གཅེས༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དྲག་པོ་སྲོག་བདག་གིས་སྲུངས་ཤིག༔ ས་མ་ཡཱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཞེས་གནམ་ཆེན་བྲག་དཀར་ནས་བྱུང་བ་སྟེ། ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ཁང་རྩེར་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོས་བཤུས་སོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).