Terdzo-DI-020
Terdzo-DI-020.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཆོག༔

bka' srung mchod chog:

Volume 41 (དི) / Pages 507-508 / Folios 1a1 to 1b2

[edit]

བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཆོག༔ རང་རིག་དོན་གྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གཏོར་མ་གསུམ་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལ༔ ཤ་ཁྲག་ཕུད་ཀྱིས་བྲན༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་བྱིན་རླབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བྱས་ལ་འདི་སྐད་དོ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་དག་པའི་ཡུམ༔ སྨུག་ནག་རལ་གཅིག་ཁྲོ་མོའི་གཟུགས༔ ཞིང་དབྱུག་ཁ་ཊྭཱཾ་ཕྱག་ན་བསྣམས༔ སྤྲིན་དང་འཇའ་འོད་ན་བཟའ་གསོལ༔ སྤྱན་གཅིག་ཚེམས་གཅིག་ནུ་མ་གཅིག༔ རལ་གཅིག་ཐིག་ལེ་གཅིག་གི་རྟགས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་མངོན་གསུམ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་རང་ལ་གནས་པ་ལ༔ འཁྲུལ་རྟོག་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་སོལ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་སྲུངས༔ མ་མ་ཏྲག་རཀྴ་པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ གཟའ་མཆོག་ཆེན་པོ་རཱ་ཧུ་ལ༔ མགོ་དགུ་ཕྱག་བཞི་སྦྲུལ་མཇུག་ཅན༔ མིག་སྟོང་དང་ལྡན་མདའ་གཞུ་དང༔ རྒྱལ་མཚན་ཆུ་སྲིན་ཞགས་པ་འཛིན༔ རིག་པ་རང་གསལ་བསྟན་པའི་གཉེར༔ མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་བར་ཆད་སྲུངས༔ རཀྴ་རཱ་ཧུ་ལ་པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཐིག་ལེ་རྩལ༔ མདོག་དམར་རྡོ་རྗེ་ཙིཏྟ་བསྣམས༔ དར་དཀར་གོས་གསོལ་སྙུག་ཞྭ་ཅན༔ བཙན་དམག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བསམ་པ་སྒྲུབས༔ རིག་པ་རང་གསལ་རྫོགས་པར་མཛོད༔ བཛྲ་སཱ་དྷུ་ས་མ་ཡ་པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་གནས་དང་རིགས་ལས་སྐྱེས༔ ལས་ལ་གྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཅན༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས༔ དམ་རྫས་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སརྦ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).