Terdzo-AA-076

From Rinchen Terdzö

དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ གསང་སྐོར་ཁྲིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་

dam chos rdzogs pa chen po sde gsum las:_gsang skor khrid kyi byin rlabs

by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang Khyentse Wangpo)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ (Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum)
Volume 62 (ཨཱཿ) / Pages 431-433 / Folios 1a1 to 2a3

[edit]

དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ གསང་སྐོར་ཁྲིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཞུགས་སོ༔ ྈྈྈ ན་མོ་གུ་རུ༔ གསང་སྐོར་ཁྲིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་བུམ་པ་བསྣོལ་བའི་སྟེང༔ བུམ་པ་ཆས་ལྔ་ལྡན་པ་བྱས༔ གཙོ་དབུས་རིགས་ལྔ་བསྒོམ་པར་བྱ༔ སློབ་མས་སྨན་འབྲུ་རིན་པོ་ཆེ༔ དྲི་ལྔ་སྙིང་པོའི་མཎྜལ་འབུལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཨེ་མ་ཧོ་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ གདོད་མའི་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་འདོད་པས༔ ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་གནང་དུ་གསོལ༔ སློབ་དཔོན་གྱིས༔ ཨེ་མ་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ འདི་ལ་མོས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན༔ ཐེག་པའི་རྩེ་མོ་དོན་གཉེར་བ༔ ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་སྦྱིན་ཆོག་ཀྱང༔ བདག་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྟེ༔ གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རུ་ལྟ་མི་འཚལ༔ ས་མ་ཡ་ཨི་དན་ན་ར་ཀན༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་བུམ་པ་ཐོགས་ཏེ་བརྡ་དོན་བཤད༔ སློབ་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་བསྐྱེད་ལ་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རིག་པའི་བཅུད༔ དབྱེར་མེད་ཁ་རྒྱན་བརྗོད་དང་བྲལ༔ དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་མེ་ལོང་དང༔ ཤེས་རབ་རང་བཞིན་མདའ་ཡིས་བརྒྱན༔ འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་དར་གྱིས་བཀླུབས༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་ནི་ཤེལ་གྱིས་མཚོན༔ ཐིག་ལེ་རྨ་བྱའི་སྒྲོ་དང་ལྡན༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་སྣང་བ་ཡི༔ སྤྲོས་བཅས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཧཱུྃ༔ མཚན་མ་བྲལ་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང༔ དམིགས་མེད་རང་གསལ་རིག་པའི་བཅུད༔ བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཁ་རྒྱན་ལ༔ སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་མདའ་ཡིས་བརྒྱན༔ བདེ་བ་མེ་ལོང་དབྱེར་མེད་ཤེལ༔ རླུང་ལྔ་དག་པ་རྨ་བྱའི་སྒྲོ༔ རྩ་ཁམས་དག་པ་དར་གྱིས་བརྒྱན༔ ཕུང་པོ་ཡོངས་གྲོལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ་གྱུར་ཏེ༔ སྤྲོས་མེད་གསང་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ལས་མི་འདའ་ཡུམ་གྱི་མཁའ༔ རིག་པ་ཐབས་མཆོག་བདེ་བ་ཆེ༔ གཉིས་མེད་མཉམ་སྦྱོར་བཅུད་ཀྱིས་བཀང༔ ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཁ་རྒྱན་ལ༔ ཡུམ་གྱི་རྐྱེན་བཞི་མདའ་ཡིས་བརྒྱན༔ ཡབ་ཀྱི་རྒྱུ་བཞི་མེ་ལོང་གསལ༔ དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཤེལ་གྱིས་སྤྲས༔ བདེ་བ་མཁའ་ཁྱབ་དར་གྱིས་བཀླུབས༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དབང་བསྐུར་བས༔ རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་གྱུར་ཏེ༔ རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཤེར་དབང་ཐོབ༔ ཧཱུྃ༔ ཕ་མཐའ་བྲལ་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང༔ བསམ་ལས་འདས་པ་རིག་པའི་བཅུད༔ སྨྲ་བརྗོད་བྲལ་བ་ཁ་རྒྱན་ལ༔ མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་མདའ་ཡིས་བརྒྱན༔ ཡེ་ནས་དག་པ་མེ་ལོང་སྟེ༔ དབྱིངས་རིག་གཉིས་བྲལ་ཤེལ་གྱིས་བརྒྱན༔ སྟོང་ཡངས་སྣ་ཚོགས་དར་གྱིས་བཀླུབས༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་ཕྱིན་གྱུར་ཏེ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ བསྒོམ་བྱ་མེད་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང༔ བསམ་ལས་འདས་པ་རིག་པའི་བཅུད༔ བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཁ་རྒྱན་ཏེ༔ དབྱེར་མེད་སྟོང་པའི་ཤེས་རབ་མདའ༔ འགགས་མེད་ཅི་ཤར་མེ་ལོང་བརྒྱན༔ སྐྱེ་འགག་གཉིས་མེད་ཤེལ་གྱིས་བརྒྱན༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དར་གྱིས་བཀླུབས༔ ཞིང་ཁམས་ལྔ་རུ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐམས་ཅད་ལྷུན་རྫོགས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ གཏང་རག་འབུལ་ཞིང་ཁས་བླང་ངོ༔ གསང་སྐོར་བྱིན་རླབས་རིམ་པ་འོ༔ ས་མ་ཡ་རྒྱ་རྒྱ༔ ྈྈ སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ལས་ཕབ་རིམ་བཞིན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པའོ།། །།

[edit]
[edit]

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).