Tai Situpa, 11th


པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་
pad+ma dbang mchog rgyal po

Eleventh Tai Situpa Pema Wangchok Gyalpo

Tai Situ 11.jpg
Other names
  • ཏའི་སི་ཏུ་བཅུ་གཅིག་པ་
  • ta'i si tu bcu gcig pa
Alternate names
  • Tai Situpa, 11th
Dates
Birth:   1886
Death:   1952
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Fire
Animal:   Dog
Rab Jyung:   15
About
Religious Affiliations
Karma Kagyu
Is emanation of
Tai Situpa, 10th
Teachers
Karmapa, 15th · Mi pham rgya mtsho · Mkhan chen bkra shis 'od zer · gzhan phan chos kyi snang ba
Students
Karmapa, 16th · karma sgrub brgyud nges don snying po · karma o rgyan 'jigs med chos kyi seng+ge · pad+ma 'phrin las snying po · zur mang pad+ma rnam rgyal · karma bshad sgrub chos kyi seng+ge · Karthar, Khenpo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P925
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྟོགས་བརྗོད་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་འབྱུང་གནས་སྤར་གསར་བརྐོས་ཁ་སྐོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར་ཡང་འདི་ནང་གསལ་བར་ཡོད་ (Vol. 2, Text 2)
  2. གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སྨིན་བྱེད་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ (Vol. 11, Text 56)
  3. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་འདུས་ཀྱི༔ རྩ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་རྒྱ་གདམས་གཏད་ (Vol. 16, Text 30)
  4. ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ དྲག་སྔགས་ཟབ་པ་གཤིན་རྗེ་ཡི༔ སྒྲུབ་ཐབས་འཁོར་ལོ་རོལ་པ་ (Vol. 18, Text 13)