Sog zlog pa blo gros rgyal mtshan


སོག་ཟློག་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་
sog zlog pa blo gros rgyal mtshan

Sokdokpa Lodrö Gyaltsen

Other names
  • སོག་བཟློག་པ་
  • ལྷ་རྗེ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་
  • sog bzlog pa
  • lha rje blo gros bzang po
Dates
Birth:   1552
Death:   1624
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Water
Animal:   Mouse
Rab Jyung:   9
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Nyak Jñānakumara
Teachers
Zhig po gling pa · Yongs 'dzin ngag dbang grags pa · Zla ba rgyal mtshan
Students
Gong ra lo chen gzhan phan rdo rje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P645
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. མགོན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་བསྐང་གསོ་བདུད་དཔུང་ཀུན་འཇོམས་ (Vol. 44, Text 77)
  2. འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་ (Vol. 53, Text 44)
  3. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀིང་ཀང་ནག་པོའི་དགྲ་བྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད་ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་ (Vol. 54, Text 27)
  4. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀིང་ཀང་ནག་པོའི་ཚོགས་མཆོད་སོགས་སྨད་ཀྱི་ལས་འགའ་ (Vol. 54, Text 28)
  5. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 59, Text 5)
  6. དབང་གོང་མ་གུད་དུ་སྦས་པ་དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་བརྡ་ཡི་དབང་གི་དོན་བཤད་པ་བརྡ་དོན་གསལ་བ་ (Vol. 59, Text 8)