Rdo rje gling pa'i gter chos


1 Text(s) in this Cycle[edit]

རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་སྐོང་བསྡུས་
Front left margin rtsa gsum spyi skong
Back left margin gter mdzod spyi'i yan lag rdor gling
Location Volume 41, Text 41, Pages 633-636
Cycle Rdo rje gling pa'i gter chos
Authored by Rdo rje gling pa
Revealed by Rdo rje gling pa
Colophon སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །བཀྲ་ཤིས་སོ