Phyag rdor khang bu brtsegs pa

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  གྲྭ་པའི་གཏེར་མ་ཕྱག་རྡོར་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
  Front left margin khang brtsegs phyag rdor
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 27, Pages 319-325
  Cycle Phyag rdor khang bu brtsegs pa
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Grwa pa mngon shes
  Colophon ཕྱག་རྡོར་ཁང་བརྩེགས་གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ཅན་གྱི་གཏེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ།