Pad+ma gsang sngags bstan 'dzin


པདྨ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་
pad+ma gsang sngags bstan 'dzin

Pema Sangak Tendzin

Other names
  • ཞེ་ཆེན་པདྨ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་
  • zhe chen pad+ma gsang sngags bstan 'dzin
Dates
Birth:   18th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P9186
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཉང་གཏེར་རྟ་ནག་ཡང་ཕྱུང་གི་བསྙེན་ཡིག་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོའི་མགུལ་རྒྱན་ (Vol. 26, Text 44)