O rgyan bskal bzang


ཨོ་རྒྱན་བསྐལ་བཟང་
o rgyan bskal bzang

Orgyen Kalzang

Dates
Birth:   17th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2684
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལག་ལེན་འཁྲུལ་འཁོར་གནད་ཀྱི་སྒྱུ་ཐབས་ (Vol. 17, Text 22)
  2. ཡང་ཟློག་གི་ཟབ་གནད་སྙིང་གི་མེ་ལོང་ (Vol. 17, Text 23)