Nyang gter phag mo zhal gnyis ma

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཉང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོར་གྲགས་པ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
  Front left margin phag mo zhal gnyis
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 28, Pages 327-349
  Cycle Nyang gter phag mo zhal gnyis ma
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon ཉང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོར་གྲགས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ།།