Nyang gter mgon po dkar po

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཉང་གཏེར་མགོན་དཀར་ཚེ་ཡི་བདག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཚེ་དབང་
  Front left margin tshe mgon phyag bzhi
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 43, Pages 519-526
  Cycle Nyang gter mgon po dkar po
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon ཉང་གཏེར་མགོན་པོ་དཀར་པོ་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ