Ngag dbang theg mchog bstan 'dzin


ངག་དབང་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་
ngag dbang theg mchog bstan 'dzin

Ngawang Tekchok Tendzin

About
Teachers
Chos rje gling pa
Links
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོར་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་རྣལ་འབྱོར་ (Vol. 13, Text 48)