Ngag dbang kun dga' blo gros


ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་
ngag dbang kun dga' blo gros

Ngawang Kunga Lodrö

Other names
  • ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་གསུམ་བཅུ་སོ་གཅིག་པ་
  • ས་སྐྱ་གོང་མ་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་
  • sa skya khri 'dzin gsum bcu so gcig pa
  • sa skya gong ma kun dga' blo gros
Dates
Birth:   1729
Death:   1783
Place of birth:   sa skya
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Earth
Animal:   Bird
Rab Jyung:   12
About
Religious Affiliations
Sakya
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P805
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Thirty-First-Sakya-Tridzin-Ngawang-Kunga-Lodro/10742
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བྱང་གཏེར་ལྕགས་སྡོང་མ་ལྷ་མང་གི་དབང་ཆོག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ས་བོན་ (Vol. 19, Text 13)
  2. བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་མཆོད་ཚུལ་གངས་ལྗོངས་རྗེས་བརྩེ་རབ་བསྐུལ་ (Vol. 39, Text 15)
  3. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒོ་ནས་དགྲ་ཇག་འཆིང་བའི་མན་ངག་ར་རུ་མར་གྲགས་པའི་གདམས་སྐོར་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ (Vol. 45, Text 25)
  4. དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་གཏད་ཧྲུལ་ནག་པོའི་གཞུང་ལག་ལེན་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་ (Vol. 54, Text 3)