Ngag dbang dge legs


ངག་དབང་དགེ་ལེགས་
ngag dbang dge legs

Ngawang Gelek

Other names
  • དཔལ་གྲོང་སྔགས་རམ་པ་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་
  • རབ་འབྱམས་པ་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་
  • dpal grong sngags ram pa ngag dbang dge legs
  • rab 'byams pa ngag dbang dge legs
About
Religious Affiliations
Gelug
Teachers
Ngag dbang blo bzang rgya mtsho
Links
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བླ་མ་ཀརྨ་གུ་རུའི་བསྙེན་ཡིག་སྤར་བཅངས་མ་ (Vol. 12, Text 33)
  2. རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་རྟ་ལྗང་དབང་པོ་ (Vol. 13, Text 9)
  3. ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ (Vol. 48, Text 51)