Ma ning sde brgyad


1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཟབ་གཏེར་དྲག་པོ་དབུ་དགུའི་གཏེར་སྲུང་མ་ནིང་སྡེ་བརྒྱད་དང་བརྟན་མའི་མཆོད་ཕྲིན་
Front left margin bka' srung
Back left margin gter mdzod legs ldan rje'i drag po dbu dgu
Location Volume 12, Text 26, Pages 579-586
Cycle Gu ru drag po dbu dgu ye shes rang gsal
Parent Cycle Byang gter
Authored by Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
Revealed by Legs ldan bdud 'joms rdo rje
Colophon བརྟན་མའི་གཏོར་འབུལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་ནས༔ དག་པའི་འཁོར་ལྔ་ལ་གདམས་པ་རྫོགས་སོ༔ ཡང་གཏེར་སྙིང་པོའི་གཏེར་སྲུང་དུ་བྱོན་པའོ༔