Las tshogs spyi chings nor bu'i phreng ba


1 Text(s) in this Cycle[edit]

ལས་ཚོགས་སྤྱི་ཆིངས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་
Front left margin nor phreng
Back left margin gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces nyang gter
Location Volume 40, Text 19, Pages 421-454
Cycle Las tshogs spyi chings nor bu'i phreng ba
Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon
  • Treasure colophon: ལས་ཚོགས་སྤྱི་ཆིངས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ༔ ཕྱི་རབས་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ མངའ་བདག་ལ་གདམས་པ༔ ྀཨཚ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ བཀའ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: མངའ་བདག་མྱང་རལ་པ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གདན་དྲངས་པའི་གཏེར་མའོ