Kun bzang rnam rgyal


ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་
kun bzang rnam rgyal

Kunzang Namgyal

Other names
  • ཛཿ་ཀ་མཆོག་སྤྲུལ་གཉིས་པ་
  • dzaH ka mchog sprul gnyis pa
Dates
Birth:   19th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
dzaH ka mchog sprul bsod nams rnam rgyal
Teachers
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po · 'jam mgon kong sprul
Students
Las rab gling pa · A 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P5995
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་གྱི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་པའི་མཚམས་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ (Vol. 13, Text 38)
  2. ཀློང་གསལ་གཏེར་བྱོན་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་ (Vol. 20, Text 27)
  3. རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་གཏེར་བྱོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་བཞིའི་མཚམས་སྦྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྟེར་ (Vol. 24, Text 32)
  4. གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་གྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ (Vol. 41, Text 28)