Kun bzang bstan pa'i nyi ma


ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་
kun bzang bstan pa'i nyi ma

Kunzang Tenpai Nyima

Other names
  • པད་གླིང་གསུང་སྤྲུལ་བརྒྱད་པ་
  • ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་
  • ངེས་དོན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་
  • pad gling gsung sprul brgyad pa
  • kun bzang bde chen rdo rje
  • nges don bstan pa'i nyi ma
Dates
Birth:   1843
Death:   1891
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Water
Animal:   Rabbit
Rab Jyung:   14
About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2707
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྡོ་རྗེ་ (Vol. 28, Text 32)
  2. པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་དབང་ཆོག་ནག་འགྲོས་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་ (Vol. 31, Text 42)