Karma rig 'dzin gsung rab rgya mtsho


ཀརྨ་རིག་འཛིན་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་
karma rig 'dzin gsung rab rgya mtsho

Karma Rigdzin Sungrab Gyamtso

Other names
  • ཟུར་མང་ཆེ་ཚང་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ
  • ཆེ་ཚང་དྲུག་པ་
  • zur mang che tshang gsung rab rgya mtsho
  • che tshang drug pa
Dates
Birth:   18th Century
About
Religious Affiliations
Kagyu
Students
KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu · Rol pa'i rdo rje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2928
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ (Vol. 9, Text 30)
  2. ཡང་སྨན་མཆོད་ (Vol. 9, Text 32)
  3. བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་ཉུང་ངུ་ (Vol. 9, Text 33)