Gu ru mtsho skyes rdo rje 'chi med bdud rtsi'i bum pa

Notes about this cycle

According to Kongtrul, this cycle was revived by Jamyang Khyentse Wangpo.

1 Text(s) in this Cycle[edit]

ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod nyang gter gu ru mtsho skyes rdo rje
Location Volume 19, Text 11, Pages 193-244
Cycle Gu ru mtsho skyes rdo rje 'chi med bdud rtsi'i bum pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon ཚུལ་འདི་སྔོན་གྱི་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་གྲགས་ཆེ་རུང་དེང་སང་མཚན་ཙམ་དུ་གནས་པ་ལ། ༧ཁྱབ་བདག་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང་ཞལ་མི་གཉིས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཐོས་པའི་སྐལ་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས། རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་རྒྱ་སྟོན་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཆོག་བསྒྲིགས་ལས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ