Dag snang srin yul ma


1 Text(s) in this Cycle[edit]

རིག་འཛིན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དག་སྣང་སྲིན་ཡུལ་མ་དང་དེའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ལག་ལེན་བཅས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod rol rdor dag snang dbang bzhi
Location Volume 9, Text 39, Pages 575-584
Cycle Dag snang srin yul ma
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rol pa'i rdo rje
Colophon ཇི་ལྟར་མཛད་པ་ལྟར་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།