Chung dpyad rin po che gces pa'i phreng ba'i chos sde


1 Text(s) in this Cycle[edit]

ལྷ་མོ་བུ་རྫི་མའི་རྟེན་མདོས་
Front left margin lha mo bu rdzi
Back left margin gter mdzod rgyas ba'i las tshogs rdor gling
Location Volume 51, Text 68, Pages 839-846
Cycle Chung dpyad rin po che gces pa'i phreng ba'i chos sde
Authored by Rdo rje gling pa
Revealed by Rdo rje gling pa
Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་ལྷོ་བལ་གྱི་བྲག་གླང་པོའི་སྣ་འདྲ་བ་ལས་སྤྱན་དྲངས་པ་ཆུང་དཔྱད་རིན་པོ་ཆེ་གཅེས་པའི་ཕྲེང་བའི་ཆོས་སྡེའོ།། །།