Chos skyong dpal ldan


ཆོས་སྐྱོང་དཔལ་ལྡན་
chos skyong dpal ldan

Chökyong Palden

About
Teachers
KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu · Pad+ma bde chen gling pa
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P6994
Catalog Pages
Notes

Son of Pad+ma bde chen gling pa


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དྲག་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་མེ་འོད་འབར་བ་ (Vol. 46, Text 41)