Cataloging and Input Notes

Sequential List of Treasure Cycles/ Text Groupings

Tantra Section

ག་༣


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa

དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ

gter mdzod smin gling rdor sems


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ

gter mdzod grol tig zhi khro


ཀརྨ་གླིང་པ

Karma gling pa

zab chos zhi khro dgongs pa rang grol

ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ

gter mdzod kar gling zhi khro


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

Sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod gnam chos zhi khro


བདེ་ཆེན་གླིང་པ

bde chen gling pa

bka' 'dus snying po yid bzhin nor bu

བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་

gter mdzod bde gling zhi khro


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po;

thang stong rgyal po

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ

grub thob chen po'i thugs tig

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག

gter mdzod grub thob thugs tig


ང་༤


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul

ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ

gter mdzod zab bdun sgyu 'phrul


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

zhi khro na rak dong sprugs

ཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས

gter mdzod mchog gling dong sprugs


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

tshe skor phrin las rgyas pa

gter mdzod sgyu 'phrul tshe skor


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

dpal he ru ka 'dus pa'i thugs tig bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor

bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor

gter mdzod mchog gling sangs rgyas mnyam sbyor


Practice Section


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ༏་སངས་རྒྱས་བླ་མ་

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po; sangs rgyas bla ma

རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ

rtsa gsum dril sgrub

gter mdzod sangs bla'i rtsa gsum


རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ

rang byung rdo rje

kar lugs rtsa gsum dril sgrub

ཀར་ལུགས་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ

gter mdzod kar lugs rtsa gsum dril sgrub


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rtsa gsum 'bras bu'i don khrid

རྩ་གསུམ་འབྲས་བུའི་དོན་ཁྲིད

gter mdzod rad gling rtsa gsum


འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་

'jam dbyangs bla ma

རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ

'jam dbyangs bla ma'i rtsa gsum dril sgrub

འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ

gter mdzod byang gter rtsa gsum


མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ

mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal

bla ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos sde

བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ

gter mdzod pad dbang mchog gsum sgrub pa


རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ

rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po

dam chos dgongs pa yang zab

དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་

gter mdzod 'bri gung rtsa gsum


རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ

rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po

rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin nor mchog

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག

gter mdzod dgongs zab yid nor


ཅ་༥


ཞིག་པོ་གླིང་པ་

zhig po gling pa (scribe: kun dga' paN chen)

mnga' bdag yab sras thugs dam rgyun gyi nyams len zab pa skor bdun

མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན

thugs dam zab pa skor bdun

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན

gter mdzod zhig gling zab bdun


བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ

byang bdag bkra shis stobs rgyal

ma rgyud snying po don gsum

མ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་

gter mdzod byang pa'i ma rgyud


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

bde gshegs rtsa gsum 'chi med dril sgrub

བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ

gter mdzod chos gling rtsa gsum


ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ

kun bzang bde chen rgyal po

rtsa gsum zab mo kun 'dus

རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས

gter mdzod rtsa gsum kun 'dus


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

rtsa gsum bde gshegs 'dus pa

རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་

mkhyen brtse'i rtsa gsum bde 'dus

rtsa gsum spyi 'dus snying thig

gter mdzod rtsa gsum spyi 'dus


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa

ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་

gter mdzod mchog gling rtsa gsum

gter mdzod zab bdun rtsa gsum


byang gter le'u bdun ma

བྱང་གཏེར་ལེའུ་བདུན་མ

gter mdzod byang gter gsol 'debs


བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ

byang bdag bkra shis stobs rgyal

dag snang brda' don lam zab

དག་སྣང་བརྡའ་དོན་ལམ་ཟབ

gter mdzod rgod ldem gsol 'debs


ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ

legs ldan bdud 'joms rdo rje

sku gsum lam khyer

སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར

gter mdzod sku gsum lam khyer


ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ

tshar chen blo gsal rgya mtsho

o rgyan gsol 'debs

ཨོ་རྒྱན་གསོལ་འདེབས་

gter mdzod o rgyan gsol 'debs


མ་ཏི་རཏྣ

ma ti rat+na

gu ru'i gsol 'debs le'u bdun pa

གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་པ་

gter mdzod gu ru'i gsol 'debs


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

gsol 'debs le'u bzhi pa

གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བཞི་པ

gter mdzod phyi sgrub gsol 'debs


klong gsal snying po

ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

gu ru'i mtshan brgya'i bstod pa

གུ་རུའི་མཚན་བརྒྱའི་བསྟོད་པ

gter mdzod gu ru'i mtshan brgya'i bstod pa


smin grol gling lugs bla ma'i rnal 'byor dang bla ma mchod pa

gter mdzod bla ma'i rnal 'byor

gter mdzod phyi sgrub bla mchod


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

bla sgrub

བླ་སྒྲུབ

gter mdzod tshe nor bla sgrub


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs sgrub bar chad kun sel phyi'i gsol 'debs

ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཕྱིའི་གསོལ་འདེབས

gter mdzod phyi sgrub bla mchod

gter mdzod mchog gling bla mchod


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ

'jam mgon kong sprul

lam zab le'u bdun ma

ལམ་ཟབ་ལེའུ་བདུན་མ་

gter mdzod g.yung drung gling pa'i lam zab


༦་ཆ


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

bla ma gsang ba 'dus pa

བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ

gter mdzod chos dbang gsang 'dus


རྒྱ་ལོ་ཙ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ༏་

rgya lo tsa ba rdo rje bzang po; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

bla ma bstan gnyis skor gsum

བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ

gter mdzod bla ma bstan gnyis skor gsum


དྲི་མེད་ཀུན་དགའ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ༏་

dri med kun dga'; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po;

thugs sgrub yid bzhin nor bu

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ

gter mdzod dri med bla sgrub yid nor


བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ

bu ston rin chen grub

'chi med tshe sgrub bu ston gong khug ma

འཆི་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་བུ་སྟོན་གོང་ཁུག་མ

gter mdzod bu ston gong khug ma


rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

dgongs pa zang thal longs sku 'chi med 'od snang

དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ལོངས་སྐུ་འཆི་མེད་འོད་སྣང

gter mdzod byang gter 'chi med 'od snang


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

tshe sgrub gsang ba 'dus pa

ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ

gter mdzod rat gling tshe sgrub gsang 'dus


klong chen rab 'byams

nyang ral nyi ma 'od zer

bla ma yongs rdzogs

བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས

gter mdzod nyang gi bla sgrub


stag lung pa sangs rgyas dbon po

སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ

gu ru zhi drag thun mong gi thugs sgrub bde gshegs 'dus pa

གུ་རུ་ཞི་དྲག་ཐུན་མོང་གི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ

gter mdzod sangs dbon thugs sgrub


བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་

byang chub gling pa dpal gyi rgyal mtshan

kun bzang thugs gter

ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར

gter mdzod byang gling bla sgrub


rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

byang gter bla ma rig 'dzin gdung sgrub

བྱང་གཏེར་བླ་མ་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་

gter mdzod byang gter bla sgrub


rgya ston pad+ma dbang phyug; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

bla ma bde mchog 'khor lo

བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ

gter mdzod rgya ston bla ma bde mchog


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod sangs gling dgongs 'dus


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ

bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungs

བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས

gter mdzod rdor gling bla ma bka' 'dus


rat+na gling pa

རཏྣ་གླིང་པ

bla ma thugs sgrub yang snying 'dus pa

བླ་མ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ

gter mdzod rat gling thugs sgrub


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་

bla ma nor bu rgya mtsho

བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་

gter mdzod pad gling bla sgrub


mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal

མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ

bla ma bka' brgyad yongs 'dus

བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་ཡོངས་འདུས

gter mdzod rig 'dzin yongs 'dus


gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzod

གུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད

gter mdzod gu ru yon tan gter mdzod


༨་ཉ


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

thugs chen 'khor ba las sgrol bla ma pad+ma badz+ra

ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བླ་མ་པདྨ་བཛྲ

gter mdzod zhig gling pad+ma badz+ra


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ


shes rab 'od zer

ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol

པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་

grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde; pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ༏་པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ

gter mdzod phreng po sher 'od grol thig


བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ

byang bdag bkra shis stobs rgyal

ma hA gu ru mtsho skyes rdo rje sku gsum rigs 'dus

མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་

gter mdzod byang bdag sku gsum rigs 'dus


'ja' tshon snying po

འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus

བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས

gter mdzod 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

dam chos sprul sku snying thig pad+ma 'od 'bar

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་པདྨ་འོད་འབར

gter mdzod bdud 'dul pad+ma 'od 'bar


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

dag snang rig 'dzin srog sgrub

དག་སྣང་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ

gter mdzod lha btsun rig 'dzin srog sgrub


ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ

ngag dbang blo bzang rgya mtsho

dag snang rgya can tshe dpag med dwangs ma bcud 'dren

དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན

gter mdzod rgya can dwangs ma bcud 'dren


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gnam chos pad+ma 'byung gnas kyi sgrub thabs

གནམ་ཆོས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས

gter mdzod gnam chos o rgyan pad 'byung


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

zab chos rig 'dzin thugs thig

ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག

gter mdzod smin gling rig 'dzin thugs thig


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

yi dam dgongs pa 'dus pa'i bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu

ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ

gter mdzod stag sham thugs sgrub yid nor


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

zab lam thugs kyi nor bu

ཟབ་ལམ་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུ

gter mdzod bla sgrub thugs kyi nor bu


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

bla ma rgyal ba kun 'dus

བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་

gter mdzod rol rdor bla sgrub rgyal 'dus


snyan brgyud mkha' 'gro'i snying khrag gi skor:_gu ru spros med don gyi sgrub pa

སྙན་བརྒྱུད་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་གི་སྐོར༔ གུ་རུ་སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་སྒྲུབ་པ

gter mdzod rol rdor snyan brgyud bla sgrub


dag snang srin yul ma

དག་སྣང་སྲིན་ཡུལ་མ

gter mdzod rol rdor dag snang dbang bzhi


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

dgongs gter bsam pa lhun grub ma

དགོངས་གཏེར་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ

gter mdzod tshe nor dgongs gter bsam lhun


༡༠་ཐ


འཇིགས་མེད་གླིང་པ

'jigs med gling pa

klong chen snying gi thig le nang sgrub rig 'dzin 'dus pa

ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ

gter mdzod klong snying rig 'dzin 'dus pa


ང་ཕོད་པདྨ་དགྱེས་པ

nga phod pad+ma dgyes pa

snyan brgyud gu ru zhi ba thugs sgrub yid bzhin nor bu

སྙན་བརྒྱུད་གུ་རུ་ཞི་བ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ

gter mdzod pad dgyes snyan brgyud yid nor


པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ

dgongs gter o rgyan rje 'bangs nyer lnga'i skor

དགོངས་གཏེར་ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་སྐོར

gter mdzod si tu'i o rgyan rje 'bangs nyer lnga


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

dam chos snying po skor lnga bla ma dgongs 'dus snying po

དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ

gter mdzod mchog gling bla ma dgongs snying

gter mdzod mchog gling bdud 'dul rgyal po


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

zur bza'i thugs dam skor drug bla sgrub thugs kyi yang snying

ཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་སྐོར་དྲུག་བླ་སྒྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་

gter mdzod mchog gling bla sgrub thugs snying

gter mdzod mchog gling gu ru bde ba chen po


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མ་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod mchog gling bar chad kun sel


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma thugs sgrub yid bzhin nor bu

བླ་མ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ

gter mdzod mchog gling thugs sgrub yid nor


'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

'chi med mtsho skyes snying tig

འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་

gter mdzod mkhyen brtse'i mtsho skyes snying tig


'jam mgon kong sprul

rtsa gsum dgongs pa 'dus pa rig 'dzin mchog sgrub

རྩ་གསུམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་རིག་འཛིན་མཆོག་སྒྲུབ

gter mdzod rtsa gsum dgongs 'dus


༡༡་ད


'jam mgon kong sprul

gsang thig snying po skor bdun

གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་བདུན

gter mdzod 'jam mgon gsang thig yab bka'


'jam mgon kong sprul

bla sgrub rtsa ba tshig bdun pa

བླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པ

gter mdzod 'jam mgon tshig bdun bla sgrub


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub ye shes snang ba rgyas pa

འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ

gter mdzod mkhyen brtse'i khri srong bla sgrub


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

dwags po gsang lam bla sgrub

དྭགས་པོ་གསང་ལམ་བླ་སྒྲུབ་

gter mdzod dwags po'i gsang lam bla sgrub


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan rgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་རྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར

gter mdzod gnam chos bla sgrub skor


ཡོན་དགེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

yon dge mi 'gyur rdo rje

karma pak+shi zhal gzigs ma'i bla sgrub

ཀརྨ་པཀྴི་ཞལ་གཟིགས་མའི་བླ་སྒྲུབ

gter mdzod yon dge'i dag snang pak+shi'i bla sgrub


འཇིགས་མེད་གླིང་པ

'jigs med gling pa

klong chen snying thig yang gsang bla sgrub thig le'i rgya can

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ཡང་གསང་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་

gter mdzod klong chen yang gsang bla sgrub


'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dgongs gter grub thob chen po'i thugs tig

དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག

gter mdzod mkhyen brtse'i grub thob thugs tig


'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dag snang sku gsum rigs 'dus zab tig

དག་སྣང་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག

gter mdzod sku gsum rigs 'dus zab tig


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus pa

གུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་པོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་

gter mdzod nyang gi drag dmar bder 'dus


drag sgrub 'bring po me'i spu gri

དྲག་སྒྲུབ་འབྲིང་པོ་མེའི་སྤུ་གྲི་

gter mdzod nyang gi gur drag 'bring po༡༢་ན


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

karma thod phreng rtsal gu ru dar nag ber chen

ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་

gter mdzod chos dbang gu ru dar nag ber chen


rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

byang gter thugs sgrub rdo rje drag po rtsal

བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ

gter mdzod byang gter thugs sgrub


dag snang tshe gur sbrags ma'i sgrub skor

དག་སྣང་ཚེ་གུར་སྦྲགས་མའི་སྒྲུབ་སྐོར

gter mdzod byang gter tshe gur sbrags ma


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ

rdo rje gling pa

snyan brgyud gu ru rdo rje drag po

སྙན་བརྒྱུད་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་

gter mdzod rdor gling snyan brgyud gur drag


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

gu ru drag po me rlung 'khyil ba

གུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ

gter mdzod rat gling gur drag me 'khyil


པདྨ་དཀར་པོ

pad+ma dkar po

dag snang gu ru drag po kI la ya

དག་སྣང་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ་

gter mdzod pad dkar gur drag kI la ya


ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ

legs ldan bdud 'joms rdo rje

byang gter gu ru drag po dbu dgu ye shes rang gsal

བྱང་གཏེར་གུ་རུ་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་

gter mdzod legs ldan rje'i drag po dbu dgu


བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ

byang bdag bkra shis stobs rgyal

karma ma hA gu ru'i sgrub skor

ཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྒྲུབ་སྐོར་

gter mdzod byang bdag karma gu ru


rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa

རྒྱ་མ་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ

་yang zab rtsa gsum snying po'i skor bla ma drag po pad+ma gtum po

ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོ་

gter mdzod las gling pad+ma gtum po


ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས

chos rgyal rin chen phun tshogs

dgongs pa yang zab rdo rje gro lod hUM sgrub

དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཧཱུཾ་སྒྲུབ་

gter mdzod 'bri gung dgongs zab gro lod


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

bla ma drag po yang gsang gnam lcags me'i 'khor lo

བླ་མ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ

gter mdzod zhig gling gur drag me 'khor


༡༣་པ་


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

dkon mchog spyi 'dus gu ru drag po

དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་གུ་རུ་དྲག་པོ་

gter mdzod 'ja' tshon gur drag


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

dam chos sprul sku snying thig gsang sgrub g+hu ru rdo rje gro lod snang ba dbang sdud

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་གསང་སྒྲུབ་གྷུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་སྣང་བ་དབང་སྡུད་

gter mdzod bdud 'dul gro lod


ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ

ngag dbang blo bzang rgya mtsho

dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khor

དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར་

gter mdzod lnga pa'i dag snang rgya can gro lod


dag snang rgya can yang gsang karma drag po

དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོ

gter mdzod lnga pa'i dag snang rgya can karma drag po


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor gu ru drag po phur mjug can

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་གུ་རུ་དྲག་པོ་ཕུར་མཇུག་ཅན་

gter mdzod gnam chos gur drag phur mjug


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

smin gling gu ru drag dmar

སྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར

gter mdzod smin gling gu ru drag dmar


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

ye shes rab 'bar

ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་

gter mdzod klong gsal gur drag ye 'bar


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

gsang 'dus rdo rje'i thigs pa gu ru rdo rje drag po rtsal

གསང་འདུས་རྡོ་རྗེའི་ཐིགས་པ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ

gter mdzod stag sham gu ru rdo rje drag rtsal


gu ru rdo rje drag rtsal snang srid zil gnon

གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན

gter mdzod stag sham gu ru zil gnon drag rtsal


ཞིག་པོ་གླིང་པ; ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

zhig po gling pa; chos rje gling pa

bla ma rgyal ba 'dus pa drag sgrub; bla ma thugs kyi nor bu drag sgrub

བླ་མ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་དྲག་སྒྲུབ་; བླ་མ་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུ་དྲག་སྒྲུབ་

gter mdzod drag sgrub gling pa gnyis 'dus


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lod

བདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད

gter mdzod chos gling gro lod


པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ

pad+ma bde chen gling pa

mkha' 'gro snying thig yab bka' gro lod hUM sgrub

མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ཡབ་བཀའ་གྲོ་ལོད་ཧཱུཾ་སྒྲུབ

gter mdzod pad+ma bde chen gling pa'i gro lod


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gu ru drag po dmar nag khro rol phur bu dang drag khros

གུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་ནག་ཁྲོ་རོལ་ཕུར་བུ་དང་དྲག་ཁྲོས་

gter mdzod rol rdor gu ru drag khros


གནམ་ལྕགས་རྩ་གསུམ་གླིང་པ

gnam lcags rtsa gsum gling pa

gu ru drag po pad+ma khrag 'thung 'dus pa

གུ་རུ་དྲག་པོ་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་འདུས་པ་

gter mdzod rtsa gling pad+ma khrag 'thung 'dus pa


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

zab pa skor bdun tshe zab drag sgrub bla ma bka' brgyad

ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ཚེ་ཟབ་དྲག་སྒྲུབ་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་

gter mdzod mchog gling bla ma bka' brgyad


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma thugs sgrub bar chad kun sel gro lod

བླ་མ་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྲོ་ལོད་

gter mdzod mchog gling thugs sgrub gro lod


༡༤་ཕ


ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ

chos rgyal rdo rje

gu ru drag po mthing ga

གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ག་

gter mdzod chos rdor gu ru drag mthing


'jam mgon kong sprul

gro lod gsang sgrub gdug pa kun 'dul

གྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod 'jam mgon gro lod gsang sgrub


End of Guru Section

Beginning of Yidam


Kagyed practiced together sectionམི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ

mi pham rgya mtsho

dpal sgrub pa chen po bka' brgyad kyi spyi don rnam par bshad pa dngos grub snying po

དཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ

gter mdzod mi pham bka' brgyad rnam bshad


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

bka' brgyad bde gshegs 'dus pa

བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ gter mdzod bka' brgyad bder 'dus zhi ba

gter mdzod nyang gi bka' brgyad bder 'dus


༡༥་བ


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs

བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་

gter mdzod chos dbang bka' brgyad gsang rdzogs


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

bka' brgyad rang byung rang shar

བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་

gter mdzod rgod ldem bka' brgyad rang shar


ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

o rgyan gling pa; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho

དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་

gter mdzod o gling bka' 'dus chos rgyam


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

bka' brgyad yang gsang thugs kyi me long

བཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་

gter mdzod pad gling bka' brgyad thugs me


ལོང་པོ་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

long po bsam gtan bde chen gling pa

bka' brgyad yang gsang dregs pa kun 'dul

བཀའ་བརྒྱད་ཡང་གསང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་

gter mdzod long po bsam gling bka' brgyad


༡༦་མ


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

tshe sgub gnam lcags rdo rje dngos grub kun 'dus bka' brgyad dngos grub snying po

ཚེ་སྒུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་བཀའ་བརྒྱད་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་

gter mdzod 'ja' tshon bka' brgyad dngos snying


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

bka' brgyad bde gshegs yongs 'dus

བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་

gter mdzod klong gsal bka' brgyad bde 'dus


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor; dgongs gter thugs kyi klong gsal gyi bka' brgyad lus dkyil

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་; དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་བཀའ་བརྒྱད་ལུས་དཀྱིལ་

gter mdzod gnam chos bka' brgyad


པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ

pad+ma bde chen gling pa

bka' 'dus snying po yid bzhin nor bu nang skor sgrub pa bka' brgyad

བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ནང་སྐོར་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་

gter mdzod pad+ma bde gling bka' 'dus


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dgongs gter grub thob chen po'i thugs thig khrag 'thung bde gshegs 'dus pa

དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ

gter mdzod grub thob thugs thig bka' brgyad


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

rdzogs chen bka' 'dus rtsa ba snying thig

རྫོགས་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྩ་བ་སྙིང་ཐིག་

gter mdzod mchog gling bka' 'dus rtsa sgrub


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

sgrub chen bka' brgyad bde gshegs kun 'dus

སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་

gter mdzod mchog gling bka' brgyad


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

mchog gyur gling pa 'jam mgon kong sprul

dam chos snying po skor lnga yi dam bka' 'dus snying po

དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་

gter mdzod mchog gling bka' 'dus snying po


End of bka' brgyad together

Start of Individual Yidams


'jam dpal dbyangs


སར་བན་ཕྱོགས་མེད་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ

sar ban phyogs med/ ngag dbang blo bzang rgya mtsho

'jam dpal rdzogs chen

འཇམ་དཔལ་རྫོགས་ཆེན་

gter mdzod 'jam dpal rdzogs chen


སར་བན་ཕྱོགས་མེད༏་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

sar ban phyogs med; gu ru chos kyi dbang phyug

'jam dpal rgyud

འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་

gter mdzod 'jam dpal rgyud dra'i yang snying


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

zab brgya dang po bstan pa 'jam dpal zhi ba ye shes sems dpa' blo'i mun sel

ཟབ་བརྒྱ་དང་པོ་བསྟན་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་བ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བློའི་མུན་སེལ

gter mdzod sangs gling 'jam dmar


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

zab brgya gnyis pa bstan pa 'jam dpal zhi drag phyed ma longs spyod tshe 'phel

ཟབ་བརྒྱ་གཉིས་པ་བསྟན་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག་ཕྱེད་མ་ལོངས་སྤྱོད་ཚེ་འཕེལ

gter mdzod sangs gling 'jam dmar


༡༧་ཙ


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

yi dam dmar nag 'jigs gsum 'jam dpal rigs lnga

ཡི་དམ་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔ་

gter mdzod bdud 'dul 'jam dbyangs skor


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

gshin rje dregs pa 'joms byed 'jam dpal zhi sgrub

གཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་འཇམ་དཔལ་ཞི་སྒྲུབ་

gter mdzod smin gling dregs 'joms zhi sgrub


རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར

rgya zhang khrom rdo rje 'bar

gshin rje gshed phyag rgya zil gnon tshe bdag lcags 'dra

གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ཚེ་བདག་ལྕགས་འདྲ་

gter mdzod zhang khrom tshe bdag lcags 'dra

gter mdzod zhang khrom gshin rje tshe bdag

gter mdzod gshin rje tshe bdag lcags 'dra


ལྷ་རྗེ་གནུབས་ཆུང ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ

lha rje gnubs chung

gshin rje yang bzlog nag po me'i spu gri

གཤིན་རྗེ་ཡང་བཟློག་ནག་པོ་མེའི་སྤུ་གྲི་

gter mdzod gnubs chung yang zlog me spur

gter mdzod zhang khrom yang zlog lnga pa'i gsung

gter mdzod zhang khrom yang zlog me spur

gter mdzod mngon spyod spyi las yang zlog


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

gshin rje dregs pa 'joms byed 'jam dpal khro bo

གཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོ

gter mdzod smin gling gshin rje dregs 'joms


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

snyan brgyud gshin rje'i thugs tig

སྙན་བརྒྱུད་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་

gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud gshin rje


༡༨་ཚ


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ

mchog gyur gling pa; gtsug lag dpal dge

zab bdun drag sngags kyi zab pa gshin rje tshe bdag nag po

ཟབ་བདུན་དྲག་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་པ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་

gter mdzod mchog gling gshin rje tshe bdag


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun drag sngags zab pa gshin rje

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་དྲག་སྔགས་ཟབ་པ་གཤིན་རྗེ

gter mdzod mchog gling zab bdun gshin rje


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

gshin rje 'char kha nag po

གཤིན་རྗེ་འཆར་ཁ་ནག་པོ་

gter mdzod chos dbang gshin rje 'char kha


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

zab rgya gsum pa 'jam dpal nag po

ཟབ་རྒྱ་གསུམ་པ་འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་

gter mdzod sangs gling 'jam nag


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang 'dus 'jigs byed me'i spu gri

རྟ་མགྲིན་གསང་འདུས་འཇིགས་བྱེད་མེའི་སྤུ་གྲི་

gter mdzod rat gling 'jigs byed me spur


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor 'jigs byed

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་འཇིགས་བྱེད་

gter mdzod gnam chos 'jigs byed


ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ

zur mkhar mnyam nyid rdo rje

gshin rje king kang nag po

གཤིན་རྗེ་ཀིང་ཀང་ནག་པོ་

gter mdzod zur lugs gshin rje king nag

gter mdzod gshin rje king nag zhi khro

gter mdzod gshin rje king nag chags med

gter mdzod chags med gshin rje king nag

gter mdzod gshin rje king nag kun khyab


རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར

rgya zhang khrom rdo rje 'bar

gshin rje gshed khro chu dug sdong nag po

གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཁྲོ་ཆུ་དུག་སྡོང་ནག་པོ་

gter mdzod gshin rje khro chu 'bri lugs

gter mdzod gshin rje khro chu chags med

gter mdzod gshin rje khro chu dug gdong


༡༩་ཛ


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་

nyang ral nyi ma 'od zer

nA ga rak+sha drag sgrub

ནཱ་ག་རཀྴ་དྲག་སྒྲུབ་

gter mdzod nyang gter nA ga rak+sha


རིན་ཆེན་གླིང་པ

rin chen gling pa

'jam dpal nA ga rak+sha

འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴ་

gter mdzod rin gling nA ga rak+sha

gter mdzod 'jam dpal nA ga rak+sha


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor 'jam dpal nA ga rak+sha

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴ་

gter mdzod gnam chos 'jam dpal nA ga rak+sha


སྐྱིད་གྲོང་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ

skyid grong thugs mchog rdo rje

dregs 'dul drag po gnam lcags 'khor lo gtum po nA ga rak+sha

དྲེགས་འདུལ་དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་གཏུམ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴ་

gter mdzod thugs rdor gtum po nA ga rak+sha


End of 'jam dpal dbyangs (sku)

Beginning of Padma (gsung)


Tshe dpag med/ Amitayus


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་

nyang ral nyi ma 'od zer

gu ru mtsho skyes rdo rje 'chi med bdud rtsi'i bum pa

གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ

gter mdzod nyang gter gu ru mtsho skyes rdo rje


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter tshe sgrub lcags sdong ma

བྱང་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མ་

gter mdzod byang gter tshe sgrub lcags sdong ma

gter mdzod byang gter lcags sdong lha mang


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

bka' brgyad rang byung rang shar 'chi med tshe lha yongs rdzogs

བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་ཡོངས་རྫོགས

gter mdzod rang shar tshe lha yongs rdzogs


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

tshe sgrub nyi zla kha sbyor

ཚེ་སྒྲུབ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་

gter mdzod sangs gling tshe sgrub nyi zla kha sbyor


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ

rdo rje gling pa

rdzogs chen lta ba klong yangs zhi khro'i tshe zab

རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་ཞི་ཁྲོའི་ཚེ་ཟབ

gter mdzod rdor gling tshe sgrub 'od zer drwa ba


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

tshe sgrub rdo rje phreng ba

ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་

gter mdzod rat gling tshe sgrub rdor phreng


gter kha bzhi 'dus tshe sgrub bdud rtsi bum chung

གཏེར་ཁ་བཞི་འདུས་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་བུམ་ཆུང་

gter mdzod tshe sgrub bdud rtsi bum chung


རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ

ras chen dpal 'byor bzang po

tshe dbang mda' 'phel ma

ཚེ་དབང་མདའ་འཕེལ་མ་

gter mdzod ras chen tshe dbang mda' 'phel ma


མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ

mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal

rig 'dzin yongs 'dus tshe sgrub ye shes 'od mchog

རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་

gter mdzod mnga' paN tshe sgrub ye shes 'od mchog


རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ

rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po

dam chos dgongs pa yang zab tshe sgrub

དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ཚེ་སྒྲུབ་

gter mdzod 'bri gung dgongs zab tshe sgrub


༢༠་ཝ


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

bla ma nor bu pad phreng tshe sgrub rgyal ba 'dus pa

བླ་མ་ནོར་བུ་པད་ཕྲེང་ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་

gter mdzod zhig gling tshe sgrub rgyal 'dus


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde tshe dpag med 'chi med sku gsum 'dus pa

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཚེ་དཔག་མེད་འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་འདུས་པ་

gter mdzod sher 'od grol thig tshe sgrub


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

tshe dpag med gnam lcags rdo rje dngos grub kun 'dus

ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་

gter mdzod 'ja' tshon tshe sgrub gnam lcags rdo rje


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

yang gsang bla med tshe sgrub rig 'dzin srog thig tsha ba dmar thag

ཡང་གསང་བླ་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་སྲོག་ཐིག་ཚ་བ་དམར་ཐག

gter mdzod bdud 'dul tshe sgrub tsha ba dmar thag


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

zab chos rig 'dzin thugs thig tshe sgrub 'chi med yang snying kun 'dus

ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་

gter mdzod smin gling tshe sgrub yang snying kun 'dus


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན༏་གར་དབང་རྡོ་རྗེ

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can; gar dbang rdo rje

rdor sems thugs kyi me long tshe sgrub ye shes rgya mdud

རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མདུད་

gter mdzod gar rdor tshe sgrub ye shes rgya mdud


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

rdo rje tshe'i skor tshe sgrub yang gsang bla med

རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་

gter mdzod klong gsal tshe sgrub yang gsang bla med


ཡོན་དགེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

yon dge mi 'gyur rdo rje

tshe sgrub thabs shes kha sbyor gyi yang snying nam snying tshe sgrub

ཚེ་སྒྲུབ་ཐབས་ཤེས་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཡང་སྙིང་ནམ་སྙིང་ཚེ་སྒྲུབ་

gter mdzod yon dge'i nam snying tshe sgrub


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ བསམ་གཏན་བསྟན་འཛིན

stag sham nus ldan rdo rje

tshe sgrub pad+ma gsang thig dang lcags dril yang snying bcud bsdus gsang dril zung 'jug

ཚེ་སྒྲུབ་པདྨ་གསང་ཐིག་དང་ལྕགས་དྲིལ་ཡང་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་གསང་དྲིལ་ཟུང་འཇུག་

gter mdzod stag sham tshe sgrub yang snying bcud bsdus


དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོགས

dbon sras khyung thogs

kun bzang snying thig tshe sgrub ye shes srog tig

ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་

gter mdzod dbon gsas khyung thogs tshe sgrub


པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

pad+ma bde chen gling pa

klong gsal mkha' 'gro snying thig tshe sgrub 'chi med rdo rje rgya mdud

ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་

gter mdzod pad+ma bde gling tshe sgrub rdor mdud


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

tshe sgrub lcags kyi bang mdzod

ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་བང་མཛོད་

gter mdzod rol rdor tshe sgrub lcags kyi bang mdzod


ཏའུ་རོང་པ་རོག་རྗེ་གླིང་པ

ta'u rong pa rog rje gling pa

rta mgrin yid bzhin 'bar ba tshe sgrub gsang ba rmad 'byung

རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་འབྱུང་

gter mdzod rog gling tshe sgrub gsang ba rmad 'byung


གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ

gar dbang 'chi med rdo rje

tshe sgrub 'chi med thugs thig

ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་

gter mdzod chos gling tshe sgrub 'chi med thugs thig


ཟུར་མཁར་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར

zur mkhar zla ba'i 'od zer

bla ma'i thugs sgrub rig 'dzin bde 'dus tshe sgrub rdo rje snying po

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod zur mkhar zla 'od tshe sgrub rdor snying


དཔའ་བོ་བརྒྱད་པ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་གྲུབ་མཆོག་རྩལ

dpa' bo brgyad pa pad+ma bstan 'dzin grub mchog rtsal

dgongs gter tshe sgrub 'chi med bdud rtsi'i bum bzang 'chi bdag bdud 'joms

དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས

gter mdzod dpa' bo'i dgongs gter tshe sgrub


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

zab bdun rtsa gsum gdams skor tshe yi zab pa

ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་གདམས་སྐོར་ཚེ་ཡི་ཟབ་པ་

gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs sgrub bar chad kun sel bla ma chos sku tshe dmar

ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བླ་མ་ཆོས་སྐུ་ཚེ་དམར

gter mdzod mchog gling thugs sgrub tshe dmar


༢༡་ཞ


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

tshe sgrub rdo rje phreng ba

ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ

gter mdzod mchog gling tshe sgrub rdor phreng


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

dgongs gter tshe khrid snang mtha'i zhing sbyong sku gsum lam rim

དགོངས་གཏེར་ཚེ་ཁྲིད་སྣང་མཐའི་ཞིང་སྦྱོང་སྐུ་གསུམ་ལམ་རིམ

gter mdzod rig 'dzin tshe nor zhing sbyong tshe khrid


End of Tshe dpag med/ Amitayus


Beginning of 'Od dpag med/ Amitabha


ཀཿ་ཐོག་དམ་པ་བདེ་གཤེགས; ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

kaH thog dam pa bde gshegs; klong gsal snying po

gsung rdo rje snang ba mtha' yas

གསུང་རྡོ་རྗེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས

gter mdzod kaH dam pa'i gsung rdo rje


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor bde chen zhing sgrub

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ

gter mdzod gnam chos 'od chog


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa

ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ

gter mdzod stag sham dgongs 'dus 'od chog


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod mchog gling thugs sgrub 'od chog


ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས

nyi zla sangs rgyas

zab lam 'pho ba gdams pa 'jag tshugs ma

ཟབ་ལམ་འཕོ་བ་གདམས་པ་འཇག་ཚུགས་མ

gter mdzod nyi sangs 'pho ba 'jag tshugs

gter mdzod nyi sangs 'pho ba snyan brgyud ma


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

'pho lung gsang mchog ma

འཕོ་ལུང་གསང་མཆོག་མ

gter mdzod chags med 'pho ba gsang mchog ma


Beginning of Thugs rje chen po


སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ

srong btsan sgam po

གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ

grub thob dngos grub

ma Ni bka' 'bum

མ་ཎི་བཀའ་འབུམ

gter mdzod thugs chen rgyal po lugs

gter mdzod thugs chen 'gro 'dul


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

nyang gter thugs chen 'gro 'dul

ཉང་གཏེར་ཐུགས་ཆེན་འགྲོ་འདུལ

gter mdzod nyang gter thugs chen 'gro 'dul


dpal karma pa bka' babs thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha lnga

དཔལ་ཀརྨ་པ་བཀའ་བབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་ལྔ་

gter mdzod thugs chen rgyal rgyam sba lcag ma

gter mdzod thugs chen rgyal rgyam ba mkhal ma

gter mdzod thugs chen rgyal ba rgya mtsho


༢༢་ཟ


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

thugs rje chen po yang snying 'dus pa

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ

gter mdzod chos dbang thugs chen yang 'dus


ཉི་མ་སེངྒེ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

nyi ma seng+ge; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ

gter mdzod nyi ma seng+ge'i thugs chen pad+ma rgyal po


བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་

byang chub gling pa

kun bzang thugs gter thugs chen 'gro 'dul lha drug

ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ཐུགས་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་ལྷ་དྲུག་

gter mdzod byang gling thugs chen yid 'khor

gter mdzod byang gling thugs chen 'gro 'dul


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter thugs rje chen po yid bzhin nor bu 'gro ba kun sgrol

བྱང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་

gter mdzod byang gter thugs chen 'gro sgrol


དྲི་མེད་ལྷུན་པོ

dri med lhun po

don tig 'gro ba kun sgrol

དོན་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ

gter mdzod dri med lhun po'i thugs chen pad rgyal


དྲི་མེད་ཀུན་དགའ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

dri med kun dga'; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po

ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་

gter mdzod dri med kun dga'i thugs chen


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

thugs rje chen po nor bu skor gsum

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནོར་བུ་སྐོར་གསུམ

gter mdzod sangs gling thugs chen phyi rgyal lugs

gter mdzod sangs gling thugs chen nang nor lugs

gter mdzod sangs gling thugs chen bla med lugs


༢༣་འ


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ

rdo rje gling pa

thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་

gter mdzod rdor gling thugs chen rgyal rgyam


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ; འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

rdo rje gling pa; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

thugs rje chen po ngan song kun skyob

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་ཀུན་སྐྱོབ

gter mdzod rdor gling thugs chen ngan song kun skyob


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

thugs rje chen po gsang ba 'dus pa

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ

gter mdzod rat gling thugs chen gsang 'dus


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

thugs rje chen po mun sel sgron me

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་

gter mdzod pad gling thugs chen mun sel sgron me


འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'gro 'dul las 'phro gling pa; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

thugs rje chen po don gsal sgron me

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་

gter mdzod 'gro 'dul las gling thugs chen


མངའ་རིས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

mnga' ris pa tshul khrims bzang po; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་

gter mdzod mnga' ris tshul bzang thugs chen


ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ

legs ldan bdud 'joms rdo rje

thugs rje chen po 'khor ba dbyings sgrol

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ

gter mdzod legs ldan rje'i thugs chen 'khor sgrol


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

thugs rje chen po 'khor ba las sgrol

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་

gter mdzod zhig gling thugs chen 'khor sgrol


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol thugs rje chen po pad+ma'i dbang phyug

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་དབང་ཕྱུག་

gter mdzod grol tig thugs chen pad+ma dbang phyug


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

jo bo thugs rje chen po 'phags pa spyan ras gzigs ngan song rang grol

ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ངན་སོང་རང་གྲོལ་

gter mdzod 'ja' tshon thugs rje chen po


༢༤་ཡ


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

dam chos sprul sku snying thig thugs rje chen po nam mkha'i rgyal po

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་

gter mdzod bdud 'dul thugs chen nam rgyal


ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

ngag dbang blo bzang rgya mtsho

thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug lha dgu dag snang rgya can

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུ་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན

gter mdzod rgya can thugs chen 'jig dbang


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha lnga

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་ལྔ

gter mdzod gnam chos thugs chen rgyal rgyam


གར་དབང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན

gar dbang zla ba rgyal mtshan

thugs rje chen po rtsa gsum snying thig

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག

gter mdzod zla rgyal thugs chen rtsa snying


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས

gter mdzod smin gling thugs chen bde 'dus

thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus pad+ma gar dbang tshe dpag tu med pa

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པདྨ་གར་དབང་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ

gter mdzod smin gling thugs chen tshe sgrub


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

thugs rje chen po yang gsang bla med

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་

gter mdzod rig 'dzin klong gsal thugs chen


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

thugs rje chen po mi tra snying thig

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མི་ཏྲ་སྙིང་ཐིག་

gter mdzod stag sham thugs chen mi tra snying thig


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

thugs rje chen po yid bzhin 'od mchog sa'i snying po

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་འོད་མཆོག་སའི་སྙིང་པོ

gter mdzod chos gling thugs chen yid 'od


༢༥་ར


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig thugs rje chen po sems nyid ngal gso

འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ

gter mdzod thugs chen sems nyid ngal gso


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa ba

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ

gter mdzod mchog gling thugs chen pad drwa


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

'phags pa thugs rje chen po pad+ma gtsug tor

འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་

gter mdzod mchog gling thugs chen pad gtsug


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs rje chen po yid bzhin 'khor lo

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ

gter mdzod mchog gling thugs chen yid 'khor


དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི

dge slong ma dpal mo smin gling lo chen d+harma shrI

thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugs

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས

gter mdzod thugs chen dpal mo lugs


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

thugs rje chen po smar khrid

gter mdzod rig 'dzin tshe nor thugs rje chen po


Beginning of Tamdrin (padma rigs kyi rta mgrin dmar po)


རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ

rang byung rdo rje

rta mgrin bder gshegs thugs dril

རྟ་མགྲིན་བདེར་གཤེགས་ཐུགས་དྲིལ

gter mdzod rta mgrin bde gshegs thugs dril


རྐྱང་པོ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག༏་སུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས༏་འབྲེ་ཤེས་རབ་འབར༏་འདར་འཕྱར་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ

rkyang po grags pa dbang phyug; sum pa byang chub tshul khrims; 'bre shes rab 'bar; 'dar 'phyar ba rin chen bzang po

rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa

རྟ་མགྲིན་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པ

gter mdzod 'dar 'phyar rta mgrin yang khros


སྐྱེར་སྒང་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ; སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་བ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན

skyer sgang chos kyi seng+ge; snye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen

rta mgrin gsang sgrub

རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ

gter mdzod skyer sgang rta mgrin gsang sgrub


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

rta mgrin bde gshegs gcig dril

རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དྲིལ་

gter mdzod nyang ral rta mgrin bder 'dus


གྲུ་གུ་ཡང་དབང༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

gru gu yang dbang; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

rta mgrin dregs pa kun sgrol

རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་

gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol


༢༦་ལ


མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

mnga' bdag mol mi 'khyil; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo

རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ

gter mdzod rta mgrin gnam lcags me 'khor


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter rta mgrin dregs pa dbang sdud

བྱང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད

gter mdzod byang gter rta mgrin dregs dbang


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་

gter mdzod rat gling rta mgrin gsang 'dus


ཉང་པོ་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ

nyang po mchog ldan rdo rje;

rta mgrin snying thig snying po don sbyor

རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར

gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol rta mgrin dregs pa kun 'dul

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་

gter mdzod grol tig rta mgrin dregs 'dul


འཇའ་མཚོན་སྙིང་པོ

'ja' mtshon snying po

zab chos rta phag yid bzhin nor bu

ཟབ་ཆོས་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ

gter mdzod 'ja' mtshon rta phag yid bzhin nor bu


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor rta mgrin bar chad kun sel

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་རྟ་མགྲིན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod gnam chos rta mgrin


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa

ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ

gter mdzod stag sham yi dam dgongs 'dus

gter mdzod stag sham dgongs 'dus yig drug ma


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

rta mchog rol pa'i snying tig

རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་

gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud rta mgrin

gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud rta mchog


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun dbang chen rta mgrin yang phyung dmar po

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ

gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

gsang thig snying po'i skor gsum 'chi med dbang gi tshe sgrub

གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་གསུམ་འཆི་མེད་དབང་གི་ཚེ་སྒྲུབ

gter mdzod 'jam mgon gsang thig rta tshe


Extremely Wrathful Black Tamdrin (shin tu drag por khros pa rta mgrin nag po)


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་

byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan

dpal rta mgrin nag po

དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོ

gter mdzod byang sems zla rgyal lugs rta nag


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

rta mgrin lcags ral yang phyung nag po

རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོ་

gter mdzod nyang gter rta nag lcags ral

gter mdzod nyang lugs rta nag lcags ral


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

rta mgrin nag po lcags ral can

རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཅན

gter mdzod chos dbang rta nag lcags ral

རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa rta mgrin nag po lcags ral

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ

gter mdzod rat gling rta nag lcags ral

ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

rta mgrin nag po lcags ral yang gsang thugs kyi sgrub pa

རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ gter mdzod zhig gling rta nag lcags ral


Beginning of Yang dag thugs su sgrub pa'i skor shi ba rdo rje sems dpa'


༢༧་ཤ


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་

rdo rje gling pa

rdzogs chen lta ba klong yangs

རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས

gter mdzod rdor gling rdor sems rgyal ba spyi sgrub


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

bla ma rgyal ba kun 'dus rigs 'dus rdo rje sems dpa'

བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་རིགས་འདུས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ

gter mdzod rol rdor rigs 'dus rdor sems


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

dgongs gter rdor sems snyan brgyud

དགོངས་གཏེར་རྡོར་སེམས་སྙན་བརྒྱུད་

gter mdzod tshe nor rdor sems zab khrid

gter mdzod tshe nor rdor sems rgyud sde bzhi dgongs


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

dam chos shog sde drug pa rdor sems thugs kyi snying po

དམ་ཆོས་ཤོག་སྡེ་དྲུག་པ་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་

gter mdzod mchog gling rdor sems thugs snying


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

gsang thig snying po skor gsum rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa

གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ

gter mdzod mchog gling gsang thig skor

gter mdzod mchog gling gsang thig rdor sems


Yang dag heruka (khro bo rdor sems/ Vajraheruka)


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

yang dag snying po gser zhun mar me gcig pa

ཡང་དག་སྙིང་པོ་གསེར་ཞུན་མར་མེ་གཅིག་པ་

gter mdzod chos dbang yang dag snying po


བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་; འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

byang chub gling pa; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

kun bzang thugs gter yang dag zhi khro phur gsum

ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་

gter mdzod byang gling yang dag zhi khro phur gsum

gter mdzod byang gling yang phur tshe sgrub


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

yang dag thugs kyi sgrub pa

ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ

gter mdzod rat gling yang dag thugs sgrub


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol yang dag thig le gcig ma

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ཡང་དག་ཐིག་ལེ་གཅིག་མ

gter mdzod sher 'od grol tig yang dag


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

yang dag bde chen snying po

ཡང་དག་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་

gter mdzod chos gling yang dag bde snying


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dpal chen yang dag zab tig

དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་

gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud yang dag


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

yang phur sbrags ma'i zab tig

ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག

gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud yang phur


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun dpal yang dag thugs kyi snying po

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ

gter mdzod mchog gling zab bdun yang dag

gter mdzod mchog gling yang dag sman mchod

gter mdzod mchog gling zab bdun yang dag tshe sgrub


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun mchog zab yang dag

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་མཆོག་ཟབ་ཡང་དག

gter mdzod mchog gling zab bdun yang dag

gter mdzod mchog gling zab bdun kha skong


༢༨་ས


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་

gter mdzod mchog gling thugs sgrub yang dag


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

gsang thig snying po'i skor gsum

གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་གསུམ

gter mdzod mchog gling gsang thig yang dag


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

gsang tig snying po'i skor

གསང་ཏིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་

gter mdzod 'jam mgon gsang tig yang dag


Vajrapani Phyag na rdo rje


གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས

grwa pa mngon shes

phyag na rdo rje gtum po dmar po

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་དམར་པོ

gter mdzod grwa mngon phyag rdor gtum dmar


དབུ་རུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད; འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

dbu ru ston pa shAkya 'od

dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar

དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར

gter mdzod dbu ru shAk 'od phyag rdor rdor me


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

dpal phyag na rdo rje gtum po me lce phreng ba

དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ

gter mdzod chos dbang phyag rdor gtum po


པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ

pad+ma las 'brel rtsal

gsang bdag dregs pa kun 'dul

གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod las 'brel gsang bdag dregs 'dul


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje khyung gsang ba yang khol

གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་

gter mdzod sangs gling phyag rdor


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa gsang bdag rdo rje gtum po'i gsang sgrub

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གསང་སྒྲུབ་

gter mdzod rat gling gtum po'i gsang sgrub


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

phyag rdor gtum po

ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ

gter mdzod pad gling phyag rdor gtum po


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

phyag na rdo rje stobs po che

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེ་

gter mdzod zhig gling phyag rdor stobs chen


ཟུར་མཁར་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར

zur mkhar zla ba'i 'od zer

bla ma'i thugs sgrub rig 'dzin bde 'dus phyag rdor drag sngags kun 'dus

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ཕྱག་རྡོར་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས

gter mdzod zur mkhar zla 'od phyag rdor


༢༩་ཧ


Beginning of bdud rtsi (yon tan)


ཡོན་ཏན་མགོན་པོ

yon tan mgon po

g.yu thog snying thig

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་

g.yu thog snying thig bla sgrub sdug bsngal mun sel

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་བླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ

gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig

g.yu thog snying thig tshe sgrub 'chi bdag bdud 'joms

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས

gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig tshe sgrub

gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig lha sman


བྲང་ཏི་རྒྱལ་ཉེ་མཁར་བུ

brang ti rgyal nye mkhar bu

g.yu thog snying thig brang ti'i dngul bre

གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་བྲང་ཏིའི་དངུལ་བྲེ

gter mdzod brang ti'i snyan brgyud drang srong


sman bla'i rtsa pra སྨན་བླའི་རྩ་པྲ

gter mdzod sman bla'i rtsa pra'i sgrub thabs


ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ

zur mkhar mnyam nyid rdo rje

dag snang sman bla longs sku gtso 'khor lnga

དག་སྣང་སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ

gter mdzod zur mkhar snyan brgyud sman bla


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bi ma la mi tra'i snying tig bla sgrub lam zab snying po

བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཏིག་བླ་སྒྲུབ་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ

gter mdzod mchog gling dag snang bi ma la


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

'chi med 'phags ma'i snying thig bla sgrub byin rlabs snying po

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ

gter mdzod mkhyen brtse'i dgongs gter bi ma la


རྡོར་འབུམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

rdor 'bum chos kyi grags pa

gso thabs bdud rtsi bum chen gyi skor

གསོ་ཐབས་བདུད་རྩི་བུམ་ཆེན་གྱི་སྐོར་

gter mdzod rdor 'bum chos graD bdud rtsi bum chen

gter mdzod rdor 'bum chos graD bdud rtsi bum chung

bdud rtsi bum pa

བདུད་རྩི་བུམ་པ

gter mdzod rdor 'bum chos graD bdud rtsi bum pa


༣༠་ཨ


ར་མོ་ཤེལ་སྨན; འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

ra mo shel sman; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po

དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ

gter mdzod ra shel rdo rje bdud rtsi'i bla sgrub

gter mdzod ra shel rdo rje bdud rtsi'i snying thig


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

thugs sgrub yang snying 'dus pa

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་

gter mdzod rat gling thugs sgrub yang 'dus


ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ

legs ldan bdud 'joms rdo rje

tshe sgrub bdud rtsi 'khyil ba

ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ

gter mdzod legs ldan tshe sgrub bdud rtsi 'khyil ba


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

snyan brgyud bdud rtsi'i mchog tig

སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག

gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud bdud rtsi


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs

དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས

gter mdzod dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs

བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་

gter mdzod bka' brgyad gsang rdzogs sman las


bcud len


རྒྱ་བན་རྡོ་རྗེ་འོད

rgya ban rdo rje 'od

'od ldan rtag ngu'i bcud len

འོད་ལྡན་རྟག་ངུའི་བཅུད་ལེན

gter mdzod sngo rtag ngu'i bcud len gdams skor


ཀུན་སྤངས་ཟླ་འོད

kun spangs zla 'od

dbang lag bcud len

དབང་ལག་བཅུད་ལེན་

gter mdzod dbang lag bcud len gdams pa


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

gter kha bdun pa bcud len cong zhi ma

གཏེར་ཁ་བདུན་པ་བཅུད་ལེན་ཅོང་ཞི་མ

gter mdzod chos dbang bcud len sna tshogs


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

shug 'bru'i bcud len gzhung zhal shes

ཤུག་འབྲུའི་བཅུད་ལེན་གཞུང་ཞལ་ཤེས

gter mdzod chos dbang shug pa'i bcud len


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

dgongs pa zang thal bdud rtsi cong zhi'i bcud len

དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་བདུད་རྩི་ཅོང་ཞིའི་བཅུད་ལེན

gter mdzod byang gter cong zhi'i bcud len


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

seng gdong dkar mo'i shu dag dkar po'i bcud len

སེང་གདོང་དཀར་མོའི་ཤུ་དག་དཀར་པོའི་བཅུད་ལེན་

gter mdzod rjes dran seng gdong bcud len


༣༡་ཀི


རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ ཛོ་ཀི་བཛྲ་ནཱ་ཐ གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ཧ་བཱི་ར་

rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po

rlung gi bcud len bka' babs dang po

རླུང་གི་བཅུད་ལེན་བཀའ་བབས་དང་པོ

gter mdzod dzA bIr rlung bcud brgyud pa dang po


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug

rlung gi bcud len bka' babs bar ma

རླུང་གི་བཅུད་ལེན་བཀའ་བབས་བར་མ

gter mdzod dzA bIr rlung bcud brgyud pa bar ma


ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ

nyi zla klong gsal

rlung gi bcud len bka' babs phyi ma zab chos 'ja' lus 'od pung rang grol

རླུང་གི་བཅུད་ལེན་བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་ཟབ་ཆོས་འཇའ་ལུས་འོད་པུང་རང་གྲོལ

gter mdzod nyi zla klong gsal dzA bIr brgyud pa phyi ma


Phur pa phrin las


རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

rwa ston stobs ldan rdo rje

rwa ston phur pa

རྭ་སྟོན་ཕུར་པ

gter mdzod rwa phur rdor sems riD lnga rgyan gcig


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gu ru chos kyi dbang phyug

phur pa yang gsang spu gri

ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི

gter mdzod chos dbang phur pa yang gsang spu gri


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter phur pa spu gri

བྱང་གཏེར་ཕུར་པ་སྤུ་གྲི

gter mdzod byang gter phur pa spu gri


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

rdo rje phur pa thugs kyi nying khu

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ

gter mdzod sangs gling phur pa thugs kyi nying khu


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rdo rje phur pa yang gsang bla med

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད

gter mdzod rat phur yang gsang bla med


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu gri

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི

gter mdzod pad gling phur pa srog gi spu gri


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

rig 'dzin thugs thig phur pa

རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ཕུར་པ

gter mdzod smin gling thugs thig phur pa


༣༢་ཁི


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

yang gsang mkha' 'gro'i snying khrag rdo rje phur pa gnam lcags spu gri

ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི

gter mdzod bdud 'dul phur pa spu gri


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

dpal rdo rje gzhon nu thugs kyi thig le

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ

gter mdzod chos gling phur pa thugs kyi thig le


རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

rwa ston stobs ldan rdo rje

stag tshang rdo rje phur pa rdo rje sems dpa' rigs lnga rgyan gcig

སྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལྔ་རྒྱན་གཅིག་

gter mdzod rwa ston phur pa rigs lnga rgyan gcig


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig

སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག

gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud phur pa


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun yang gsang thugs kyi phur gcig

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག

gter mdzod mchog gling zab bdun phur pa

gter mdzod mchog gling zab phur


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

gsang thig snying po'i skor rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa

གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ

gter mdzod mchog gling gsang thig phur pa


Beginning of Mamo


ར་ཤག་ཆེན་པོ་ཆོས་འབར

ra shag chen po chos 'bar

srid pa ma mo sgang shar

སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར

gter mdzod ra shag ma mo sgang shar


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tig

སྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག

gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud ma mo


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun dpal mngon rdzogs rgyal po

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་དཔལ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ

gter mdzod mchog gling zab bdun ma mo


Seng gdong ma


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

zab gsang seng gdong snyan brgyud

ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད

gter mdzod seng gdong snyan brgyud zab bsdus


༣༣་གི


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus seng gdong ma

བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་སེང་གདོང་མ

gter mdzod 'ja' tshon seng gdong


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po seng gdong dmar mo

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་སེང་གདོང་དམར་མོ

gter mdzod klong gsal seng dmar


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

bka' gter zung 'jug mkha' 'gro seng gdong ma

བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མ

gter mdzod chags med seng gdong


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

DA ki'i snyan brgyud zab mo bdud 'dul seng gdong drag mo

ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་དྲག་མོ

gter mdzod stag sham seng gdong dmar mo


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ༏་མ་ཏི་རཏྣ

stag sham nus ldan rdo rje; ma ti rat+na

gter kha gnyis 'dus bdud 'dul seng gdong drag mo

གཏེར་ཁ་གཉིས་འདུས་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་དྲག་མོ

gter mdzod seng gdong gter kha gnyis 'dus


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར

gter mdzod rol rdor seng gdong


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bi ma'i bla sgrub lam zab snying po seng gdong ma

བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་སེང་གདོང་མ

gter mdzod mchog gling dag snang seng gdong


'jig rten mchod stod kyi skor


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs bka' srung dregs pa'i sde dpon sum bcu

བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་

gter mdzod 'jig rten mchod bstod dregs sde


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

bka' brgyad bde gshegs 'dus pa dregs pa'i sde dpon sum cu

བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ

gter mdzod nyang gter dregs pa'i sde dpon


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gtum po dregs pa kun 'dul

གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod rol rdor gtum po dregs 'dul


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun gsang bdag dregs pa kun 'dul

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod zab bdun gsang bdag dregs 'dul

gter mdzod zab bdun dregs pa mchod bstod


dmod pa drag sngags kyi skor


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

nyang lugs srid pa gter khyim

ཉང་ལུགས་སྲིད་པ་གཏེར་ཁྱིམ

gter mdzod nyang lugs srid pa gter khyim


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

chos kyi grags pa

srid pa gter khyim

སྲིད་པ་གཏེར་ཁྱིམ

gter mdzod gter khyim sde brgyad spyi gsol


དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེངྒེ

du gu rin chen seng+ge

dpal rdo rje gtsug lag phrin las drag po

དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ

gter mdzod dmod pa drag sngags

gter mdzod drag sngags rdo rje gtsug lag


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun drag sngags

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་དྲག་སྔགས

gter mdzod mchog gling zab bdun drag sngags


༣༤་ངི


བྱ་བཏང་སྐུ་མཆོག་ངག་གི་རྡོ་རྗེ

bya btang sku mchog ngag gi rdo rje

gsang bdag phyag rdor gtum po drag sngags

གསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་སྔགས་

gter mdzod ngag rdor gtum po drag sngags


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

gter mdzod mkhyen brtse'i drang srong dri med kun dge


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

sde brgyad 'joms byed lok+t+ri pA la

སྡེ་བརྒྱད་འཇོམས་བྱེད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ

gter mdzod nyang gter lok+t+ri pA la


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gu ru chos kyi dbang phyug

sngags rgod lok+t+ri pA la

སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ

gter mdzod chos dbang lok+t+ri pA la

gter mdzod chos dbang sngags rgod lok+t+ri pA la


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

gu ru drag po me rlung 'khyil ba sngags rgod lok+t+ri pA la

གུ་རུ་དྲག་པོ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ

gter mdzod rat gling sngags rgod lok+t+ri pA la


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun drang srong dri med zhi khro

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཞི་ཁྲོ

gter mdzod mchog gling drang srong dri med zhi khro


mkha' 'gro sgrub pa'i skor


khros ma nag mo


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

nyang gter smin gling lugs khros ma nag mo

ཉང་གཏེར་སྨིན་གླིང་ལུགས་ཁྲོས་མ་ནག་མོ

gter mdzod nyang lugs rje btsun khros nag


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

sgrol dkar tshe sgrub

སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་སྒྲུབ་

gter mdzod chos dbang sgrol ma dkar mo


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

bla ma gsang ba 'dus pa'i chos sde yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig ma བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཡུམ་ཀ་མཚོ་རྒྱལ་དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་མ

gter mdzod chos dbang d+hA ki mtsho rgyal


ཇོ་མོ་སྨན་མོ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

jo mo sman mo; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

mkha' 'gro gsang ba kun 'dus

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་

gter mdzod mkhyen brtse'i mkha' 'gro gsang 'dus

gter mdzod mkha' 'gro gsang 'dus

gter mdzod mkha' 'gro gsang ba kun 'dus


༣༥་ཅི


གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ༏་རོང་པ་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་གླིང་པ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

g.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po; rong pa gter ston bdud 'dul gling pa; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

sgrol ma 'jigs pa kun skyob

སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ

gter mdzod mkhyen brtse'i g.yag phyar sgrol ljang


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa mkha' 'gro'i rgyab chos

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱབ་ཆོས་

gter mdzod sangs gling dgongs 'dus mkha' 'gro


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa mtsho rgyal skor gsum

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་མཚོ་རྒྱལ་སྐོར་གསུམ

gter mdzod rat gling mtsho rgyal skor gsum


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན༏་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་པདམ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can; pad+ma tshe dbang rgyal po

rdo rje phag mo'i zab khrid yang gsang kun gyi snying po

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཡང་གསང་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་

gter mdzod pad+ma tshe rgyal phag mo zab rgya


གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

gar dbang las 'phro gling pa; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

phag dkar ye shes 'khor lo gsang chen thugs tig

ཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་

gter mdzod yang gter las gling phag dkar


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

rdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying po sgrol dkar yid bzhin 'khor lo

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ

gter mdzod zhig gling sgrol ma 'chi med tshe sbyin

gter mdzod rigs 'dzin tshe nor sgrol ma tshe sbyin


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

dam chos sprul sku'i snying tig sgrol dkar yid bzhin 'khor lo

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཏིག་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་

gter mdzod bdud 'dul sgrol dkar


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

rig 'dzin srog sgrub yum bka' phag dmar zhal gnyis ma

རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཡུམ་བཀའ་ཕག་དམར་ཞལ་གཉིས་མ་

gter mdzod lha btsun srog sgrub phag mo

gter mdzod lha btsun srog sgrub gcod


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus yum gsang ba ye shes

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཡུམ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས

gter mdzod smin gter mkha' 'gro gsang ye


༣༦་ཆིསྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

zab mo gsang ba yongs 'dus mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal

ཟབ་མོ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་

gter mdzod stag sham mkha' 'gro mtsho rgyal


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

bla ma drag po yum bka' khros ma nag mo

བླ་མ་དྲག་པོ་ཡུམ་བཀའ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ

gter mdzod chos gling rje btsun khros nag


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

rol pa'i rdo rje

bla ma rgyal ba kun 'dus yum bka' rdo rje phag mo

བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ཡུམ་བཀའ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ

gter mdzod rol rdor yum bka' rdo rje phag mo


ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ

thugs mchog rdo rje

rtsa gsum dbang chen 'dus pa sgrol dkar yid bzhin 'khor lo

རྩ་གསུམ་དབང་ཆེན་འདུས་པ་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་

gter mdzod rwa ston sgrol dkar yid 'khor


འཇིགས་མེད་གླིང་པ

'jigs med gling pa

klong chen snying gi thig le yum bka' bde chen rgyal mo

ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་

gter mdzod klong snying yum bka' bde rgyal


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

rje btsun sgrol ma'i snying tig

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྙིང་ཏིག

gter mdzod mkhyen brtse'i sgrol ma'i rdo rje'i tshig rkang


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

'chi med 'phags ma'i snying thig

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག

gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol ma

རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ

gter mdzod mkhyen brtse'i rgyud bzhi'i sgrol ma


སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི

smin gling lo chen d+harma shrI

jo bo lugs sgrol ma'i maN+Dal bzhi cho ga

ཇོ་བོ་ལུགས་སྒྲོལ་མའི་མཎྜལ་བཞི་ཆོ་ག་

gter mdzod smin lo'i jo lugs sgrol ma'i maN chog


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

dam chos snying po skor lnga mkha' 'gro dgongs 'dus snying po

དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་མཁའ་འགྲོ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ

gter mdzod mchog gling mkha' 'gro dgongs 'dus


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel 'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ

gter mdzod mchog gling thugs sgrub sgrol ma

gter mdzod mchog gling thugs sgrub sgrol chog


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

dgongs gter sgrol ma'i zab tig

དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་

gter mdzod mchog gling sgrol ma'i zab tig


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

mchog gyur gling pa

zur bza'i thugs dam skor drug mkha' 'gro sgrub pa'i skor

ཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་སྐོར་དྲུག་མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་

gter mdzod mchog gling zur bza'i mkha' 'gro


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

mchog gyur gling pa

gdams zab be bum mkha' 'gro gsang ba ye shes

གདམས་ཟབ་བེ་བུམ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས

gter mdzod mchog gling mkha' 'gro gsang ye


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

gcod yul stan thog gcig ma

གཅོད་ཡུལ་སྟན་ཐོག་གཅིག་མ

gter mdzod smin lugs gcod stan thog gcig ma


Beginning of Chos skyong skor


༣༧་ཇི


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

dpal mgon legs ldan tshogs kyi bdag po

དཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ

gter mdzod sgyud mgon legs ldan smin lugs

gter mdzod gtsang shod dpal mgon legs ldan


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun bka' srung ma hA kA la

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་བཀའ་སྲུང་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ

gter mdzod mchog gling zab bdun legs ldan


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun bka' srung las mgon

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་བཀའ་སྲུང་ལས་མགོན་

gter mdzod mchog gling zab bdun las mgon


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

ye shes mgon po phyag bzhi pa

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ

gter mdzod nyang gter dpal mgon phyag bzhi


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

mgon po g.yul zlog gi mdos kyi zin bris sgron me skor gsum

མགོན་པོ་གཡུལ་ཟློག་གི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྒྲོན་མེ་སྐོར་གསུམ

gter mdzod nyang gter mgon po g.yul zlog


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun bka' srung ye shes mgon po phyag bzhi pa

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ

gter mdzod mchog gling zab bdun phyag bzhi


འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ

'khon klu'i dbang po

'khon lugs rnying ma gur mgon srog gi spu gri

འཁོན་ལུགས་རྙིང་མ་གུར་མགོན་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི

gter mdzod 'khon lugs rnying ma gur mgon


རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག

rgya ston pad+ma dbang phyug

dpal rdo rje nag po chen po gur gyi mgon po

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ

gter mdzod rgya ston pad dbang gur mgon


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa ba ma hA kA la phyag drug pa

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཕྱག་དྲུག་པ

gter mdzod mchog gling mgon po phyag drug


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

chos skyong zab mo skor dgu ye shes mgon po phyag drug pa'i phyi sgrub

ཆོས་སྐྱོང་ཟབ་མོ་སྐོར་དགུ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ཕྱི་སྒྲུབ

gter mdzod mchog gling zab skor phyag drug


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

dpal ye shes kyi mgon po ma ning 'khor bcas

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མ་ནིང་འཁོར་བཅས་

gter mdzod pad gling lugs ma ning


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

thugs sgrub yang snying 'dus pa'i chos skor bka' srung ma ning

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་ཆོས་སྐོར་བཀའ་སྲུང་མ་ནིང

gter mdzod trak+shad bka' gter lugs bzhi


༣༨་ཉི


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

zab chos rig 'dzin thugs thig bka' srung zhal bzhi pa

ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་བཀའ་སྲུང་ཞལ་བཞི་པ

gter mdzod smin gling dpal mgon zhal bzhi pa


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter bstan srung yongs rdzogs

བྱང་གཏེར་བསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་ཕྲིན་ལས

gter mdzod byang gter bstan srung yongs rdzogs


ལྡི་རི་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

ldi ri chos kyi grags pa

tshogs bdag gter ma khams byon ma

ཚོགས་བདག་གཏེར་མ་ཁམས་བྱོན་མ

gter mdzod dpal mgon tshogs bdag khams byon


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun phur pa'i bka' srung shwa na chen po

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ཕུར་པའི་བཀའ་སྲུང་ཤྭ་ན་ཆེན་པོ

gter mdzod mchog gling zab phur shwa na


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

dam chos snying po skor lnga chos skyong dgongs 'dus snying po

དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ཆོས་སྐྱོང་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ

gter mdzod mchog gling chos skyong dgongs 'dus


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

thugs rje chen po 'khor ba las sgrol dpal mgon ma hA kA la lcam dral bdun cu

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་དཔལ་མགོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལྕམ་དྲལ་བདུན་ཅུ་

gter mdzod zhig gling dpal mgon bdun cu


Beginning of lha mo'i skor


nag mo ral gcig ma'i snying thun gsang ba'i rgyud

ནག་མོ་རལ་གཅིག་མའི་སྙིང་ཐུན་གསང་བའི་རྒྱུད

gter mdzod zur mang snyan brgyud sngags srung


རཏྣ་གླིང་པ ་

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa sngags srung ma

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་

gter mdzod rat gling sngags srung ma


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

smin gling lugs ma mo sngags kyi srung ma

སྨིན་གླིང་ལུགས་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ

gter mdzod smin lugs sngags srung ma


དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག

dkon mchog yan lag

dpal ldan rang byung rgyal mo'i skor ma mo srog sgrub

དཔལ་ལྡན་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་སྐོར་མ་མོ་སྲོག་སྒྲུབ

gter mdzod rang byung ma bka' gter zung 'brel


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

sngags kyi srung ma drag po sum sgril

སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དྲག་པོ་སུམ་སྒྲིལ

gter mdzod tshe nor sngags srung drag po sum sgril


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol gter srung chen mo rdo rje gshog rgod ma

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གཏེར་སྲུང་ཆེན་མོ་རྡོ་རྗེ་གཤོག་རྒོད་མ

gter mdzod sher 'od grol thig gshog rgod ma


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor bka' srung a phyi chos kyi sgron ma

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ

gter mdzod gnam chos a phyi chos sgron


ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས

klong chen rab 'byams

mkha' 'gro yang tig

མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག

gter mdzod klong chen yang tig g.yu sgron ma


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

smin gling lugs rdo rje g.yu sgron ma

སྨིན་གླིང་ལུགས་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ

gter mdzod smin lugs g.yu sgron ma


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

kun bzang dgongs pa kun 'dus rdo rje g.yu sgron ma

ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ

gter mdzod pad gling rdo rje g.yu sgron ma


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor rdo rje g.yu sgron ma

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod gnam chos rdo rje g.yu sgron


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

lha sman rdo rje g.yu sgron ma dbu phyogs

ལྷ་སྨན་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་དབུ་ཕྱོགས་

gter mdzod chags med rdo rje g.yu sgron ma


པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ

pad+ma las 'brel rtsal

rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thig bka' srung srog sgrub nag mo

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་བཀའ་སྲུང་སྲོག་སྒྲུབ་ནག་མོ

gter mdzod las 'brel srog sgrub nag mo

gter mdzod kaM tsang snyan brgyud las 'brel srog sgrub


ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས

klong chen rab 'byams

khrag mtsho 'khyil ba

ཁྲག་མཚོ་འཁྱིལ་བ

gter mdzod klong chen gza' bdud skong gso


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa bka' srung gnod sbyin shan pa dmar nag

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་བཀའ་སྲུང་གནོད་སྦྱིན་ཤན་པ་དམར་ནག

gter mdzod rat gling gnod sbyin shan dmar


ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད

lha btsun byang chub 'od

mon bu pu tra ming sring gi sgrub thabs ka bkol ma

མོན་བུ་པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀ་བཀོལ་མ

gter mdzod lha btsun byang 'od pu tra ming sring

gter mdzod mkhon lugs pu tra ming sring


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dpal sa skya pa'i yab chos yang phur thun mong gi bka' srung dkar bdud lcam dral

དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཡང་ཕུར་ཐུན་མོང་གི་བཀའ་སྲུང་དཀར་བདུད་ལྕམ་དྲལ་

gter mdzod sa lug phur srung dkar bdud


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

'chi bdag las kyi gshin rje

འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ

gter mdzod smin lugs las kyi gshin rje


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

dam can rdo rje legs pa mgar dmar

དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་མགར་དམར

gter mdzod rat gling dam can mgar dmar


པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ

pad+ma kun skyong gling pa

dam can mgar ba nag po

དམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པོ

gter mdzod kun gling dam can mgar nag


ཀརྨ་པཀྵི

karma pak+Shi

ma mgon 'khor lnga'i skor dam can mgar nag

མ་མགོན་འཁོར་ལྔའི་སྐོར་དམ་ཅན་མགར་ནག

gter mdzod kar lugs dam can mgar nag


འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'gro 'dul las 'phro gling pa; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

thugs rje chen po don gsal sgron me bka' srung dam can rdo rje legs pa srog gi 'khor lo'i sgrub skor

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་སྐོར

gter mdzod 'gro 'dul las gling dam can


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa ba bka' srung dam can lcam dral

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ལྕམ་དྲལ

gter mdzod mchog gling rdor legs lcam dral

gter mdzod mchog gling dam can lcam dral


སྤྲུལ་སྐུ་ལེགས་ལྡན་པ

sprul sku legs ldan pa

bdud mgon seng gdong gi rgyud

བདུད་མགོན་སེང་གདོང་གི་རྒྱུད་

gter mdzod bdud mgon zhing skyong seng gdong


ཀརྨ་པཀྵི

karma pak+Shi

dpal ldan zhing skyong dbang po'i sgrub skor

དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོའི་སྒྲུབ་སྐོར

gter mdzod kar lugs zhing skyong seng gdong


༣༩་ཏི


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

dam chos sprul sku snying thig bstan srung chen po zhing skyong kun dga' gzhon nu yab yum

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་

gter mdzod bdud 'dul bstan srung zhing skyong


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub bka' srung drag po sde bzhi

རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་བཀའ་སྲུང་དྲག་པོ་སྡེ་བཞི

gter mdzod lha btsun srog sgrub drag po sde bzhi


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ; པདྨ་གླིང་པ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje; pad+ma gling pa

zhing skyong dur khrod ma mo ngan ne ma

ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོ་ངན་ནེ་མ

gter mdzod bka' gter zab bsdus dur khrod ma mo

gter mdzod smin lugs dur khrod ma mo


ཞིག་པོ་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

zhig po gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa nor bu pad+ma'i phreng ba tshe sgrub rgyal ba 'dus pa bka' srung sha za kha mo che

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ནོར་བུ་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་བཀའ་སྲུང་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ

gter mdzod zhig gling sha za kha mo che


ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས

ngag dbang kun dga' blo gros

sa skya lugs brtan ma bcu gnyis

ས་སྐྱ་ལུགས་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས

gter mdzod sa lugs brtan ma bcu gnyis


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག༏་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ༏

gu ru chos kyi dbang phyug; mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal;

smin gling lugs brtan ma bcu gnyis

སྨིན་གླིང་ལུགས་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས

gter mdzod smin lugs brtan ma bcu gnyis


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

nyang gter rgyal po sku lnga'i gsol kha phrin las don bcu ma

ཉང་གཏེར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔའི་གསོལ་ཁ་ཕྲིན་ལས་དོན་བཅུ་མ

gter mdzod nyang gter rgyal chen sku lnga


མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ

mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal

gnod sbyin gyi rgyal po tsi'u dmar po

གནོད་སྦྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཙིའུ་དམར་པོ

gter mdzod mnga' paN gnod sbyin tsi'u dmar po


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter gnyan chen thang lha

བྱང་གཏེར་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ

gter mdzod byang gter gnyan chen thang lha


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

yang gsang rig 'dzin srog thig srung ma rma chen spom ra

ཡང་གསང་རིག་འཛིན་སྲོག་ཐིག་སྲུང་མ་རྨ་ཆེན་སྤོམ་ར

gter mdzod bdud 'dul spom ra'i gsol mchod


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor gter srung spom ra

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་གཏེར་སྲུང་སྤོམ་ར

gter mdzod gnam chos rma chen spom ra


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel bka' srung tshe ring mched lnga

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བཀའ་སྲུང་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ

gter mdzod mchog gling thugs sgrub tshe ring ma


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

smin gling lugs dam can bde dgu'i phrin las dngos grub kyi rol mtsho

སྨིན་གླིང་ལུགས་དམ་ཅན་བདེ་དགུའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རོལ་མཚོ

gter mdzod smin lugs skong gso dngos rol

gter mdzod chos skyong rten 'dzug skor smin lugs


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun zab bdun bka' srung skor dag

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ

gter mdzod mchog gling chos skyong rten 'bul


སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི

smin gling lo chen d+harma shrI

smin gling lugs chos skyong grib sel

སྨིན་གླིང་ལུགས་ཆོས་སྐྱོང་གྲིབ་སེལ

gter mdzod chos skyong grib sel smin lugs


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

smin gling lugs ma mo sngags srung e ka dzA Ti

སྨིན་གླིང་ལུགས་མ་མོ་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི

gter mdzod smin lugs ma mo sngags srung


karma chags med

chags med ma mo 'khrugs skong

ཆགས་མེད་མ་མོ་འཁྲུགས་སྐོང

gter mdzod chags med ma mo 'khrugs skong


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

ye shes kyi mkha' 'gro ma seng ge'i gdong pa can gyi skor

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར

gter mdzod rol rdor seng gdong chos skor


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

bon lugs gu ru rnam thar

བོན་ལུགས་གུ་རུ་རྣམ་ཐར

gter mdzod mkhyen brtse'i bon lugs gu ru'i rnam thar


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ

rdo rje gling pa

yab sras bcud dril

ཡབ་སྲས་བཅུད་དྲིལ

gter mdzod rdor gling yab sras bcud dril

gter mdzod rdor gling yab sras bcud dril kha tshar


༤༠་ཐི


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

rtsa rlung mkha' 'gro'i gsang mdzod

རྩ་རླུང་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད

gter mdzod kun grol mkha' 'gro'i gsang mdzod


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

rjes dran tshe sgrub bai ro'i thugs tig gsang ba'i rgya can

རྗེས་དྲན་ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན

gter mdzod mkhyen brtse'i rjes dran bai ro'i thuD tig


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bon rtsis phra men skor rnams

བོན་རྩིས་ཕྲ་མེན་སྐོར་རྣམས

gter mdzod mchog gling bon rtsis dbang 'bar

gter mdzod mchog gling bon rtsis rma spom ra

gter mdzod mchog gling bon rtsis phra men skor

gter mdzod mchog gling bon gsas dang spom ra


bsnyen sgrub spyi'i yan lag skor la bdun

dang po dbang gi skor


སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི

smin gling lo chen d+harma shrI

gsar rnying spyir 'gro ba'i dbang bshad

གསར་རྙིང་སྤྱིར་འགྲོ་བའི་དབང་བཤད

gter mdzod spyi'i yan lag smin lo'i gsung


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje; karma chags med

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod spyi'i yan lag gnam chos thuD gter


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

sku gsung thugs kyi dbang bskur ba rdo rje gsum gyi rgyan

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རྒྱན

gter mdzod lha spyi' 'jug mkhyen brtse'i gsung


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

thun mong gi sngon 'gro'i chos bshad rin chen them skas

ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་བཤད་རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐསv

gter mdzod spyi'i yan lag smin gter gsung


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

skyabs su 'gro ba sbyin pa'i cho ga shin tu bsdus pa

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སྦྱིན་པའི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ

gter mdzod spyi'i yan lag chags med gsung


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus spyi 'grel

དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་སྤྱི་འགྲེལ

gter mdzod spyi'i yan lag mkhyen brtse'i gsung


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

dbang bskur spyi'i lag len rnam 'byed mdor bsdus pa rab gsal zla ba'i me long

དབང་བསྐུར་སྤྱིའི་ལག་ལེན་རྣམ་འབྱེད་མདོར་བསྡུས་པ་རབ་གསལ་ཟླ་བའི་མེ་ལོང

gter mdzod spyi'i yan lag 'jam mgon gsung


gnyis pa bsnyen sgrub spyi gces skor


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

las tshogs spyi chings nor bu'i phreng ba

ལས་ཚོགས་སྤྱི་ཆིངས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ

man ngag gser gyi thur ma can

མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཅན

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces nyang gter


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po khro bo bdud rtsi 'khyil pa

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces klong gsal


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor bdud rtsi 'khyil pa

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces gnam chos


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces sangs gling


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

chos kyi grags pa

bsnyen sgrub spyi la gces pa

བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱི་ལ་གཅེས་པ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces chos grags


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

bskyed rim spyi'i rnam nges dang bsnyen sgrub spyi gnad mdor bsdus pa rab gsal nor bu'i sgron me

བསྐྱེད་རིམ་སྤྱིའི་རྣམ་ངེས་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱི་གནད་མདོར་བསྡུས་པ་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces 'jam mgon


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gsang sngags spyi chings kyi gdams ngag zab mo them yig med pa'i skor

གསང་སྔགས་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rol rdor


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dam rdzas rak+ta'i sgrub tshul dngos grub snying po

དམ་རྫས་རཀྟའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ

sin+d+hu ra'i sgrub pa'i man ngag mkha' spyod grub ster

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces mkhyen brtse


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

chos skyong rnams kyi bla rdo srog 'khor bca' thabs pad+ma'i dga' tshal

ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་བླ་རྡོ་སྲོག་འཁོར་བཅའ་ཐབས་པདྨའི་དགའ་ཚལ

sgrub mchod skong rdzas kyi gsal byed pad+ma'i chun po

སྒྲུབ་མཆོད་སྐོང་རྫས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་པདྨའི་ཆུན་པོ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces 'jam mgon


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

rig 'dzin srog sgrub

རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces lha btsun


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

dam chos sprul sku snying thig

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces bdud 'dul


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces gnam chos


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

dam can zhing skyong gnyis kyi sgrub pa'i sgab 'dre mnan pa'i man ngag

དམ་ཅན་ཞིང་སྐྱོང་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྒབ་འདྲེ་མནན་པའི་མན་ངག

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces chags med


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

pad+ma gling pa'i rta mgrin

པདྨ་གླིང་པའི་རྟ་མགྲིན

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces bka' gter zung


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gtum po dregs pa kun 'dul

གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rol rdor


རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ

rig 'dzin thugs kyi rdo rje

'dzi sgar dgongs gter sgab 'dre mnan pa

འཛི་སྒར་དགོངས་གཏེར་སྒབ་འདྲེ་མནན་པ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces thugs rdo rje


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rdo rje phur pa yang gsang bla med

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rat gling


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gsang sngags spyi chings kyi gdams ngag zab mo them yig med pa'i skor

གསང་སྔགས་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rol rdor


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

sa chog mdor bsdus bya tshul gsal ba

ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་གསལ་བ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces chags med


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

chos kyi grags pa

sa bdag lto 'phye chen po brtag pa

ས་བདག་ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་བརྟག་པ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces chos grags


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

dkyil 'khor 'grel chung gser gyi yang zhun

དཀྱིལ་འཁོར་འགྲེལ་ཆུང་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rat gling


སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི

smin gling lo chen d+harma shrI

dkyil 'khor spyi'i thig tshon gyi bya ba rtsa 'grel

དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་ཐིག་ཚོན་གྱི་བྱ་བ་རྩ་འགྲེལ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces smin gling lo chen


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces sangs gling


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rat gling


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces gnam chos


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

rtsa gsum spyi yi las byang kun gsal me long

རྩ་གསུམ་སྤྱི་ཡི་ལས་བྱང་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rol rdor

མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces mchog gling


snga 'gyur bka' ma

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces bka' ma


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

thugs sgrub yang snying 'dus pa

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rat gling

gter mdzod spyi 'gro'i mchod bsdus rat gling


༤༡་དི


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod mchog gling thugs sgrub rnam gnyis


རཏྣ་གླིང་པ; འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

rat+na gling pa; 'jam mgon kong sprul

rat+na gling pa'i gter gzhung rnams

རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་གཞུང་རྣམས

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces 'jam mgon


མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ

mkha' khyab rdo rje

sgrub pa spyi la mkho ba'i man ngag gnad kyi sgrom bu

སྒྲུབ་པ་སྤྱི་ལ་མཁོ་བའི་མན་ངག་གནད་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces mkha' khyab rdo rje


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod kun thub rgyal mo gnam chos


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

thugs sgrub yang snying 'dus pa

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rat gling


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub

རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces lha btsun


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

rol rdor byin 'beb

རོལ་རྡོར་བྱིན་འབེབ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rol rdor


དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར

dil mgo mkhyen brtse bkra shis dpal 'byor

gnas chen byin 'beb

གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces dil mkhyen


ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས

klong chen rab 'byams

chos spyod lam rim chen mo

ཆོས་སྤྱོད་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces klong chen


སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི

smin gling lo chen d+harma shrI

byang chen spyod pa'i sgron me

བྱང་ཆེན་སྤྱོད་པའི་སྒྲོན་མེ

thun drug tu sdom pa gsum gyi bslab bya

ཐུན་དྲུག་ཏུ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བསླབ་བྱ་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces smin gling lo chen


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

thun mtshams chos spyod gsar rnying gi gdams ngag dgos pa kun tshang

ཐུན་མཚམས་ཆོས་སྤྱོད་གསར་རྙིང་གི་གདམས་ངག་དགོས་པ་ཀུན་ཚང་

gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces 'jam mgon


gsum pa gtor ma'i cho ga


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

dam can spyi'i gtor ma'i cho ga nyung ngur bsdus pa

དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ

gter mdzod spyi'i yan lag smin gling lugs

gter mdzod spyi'i yan lag mkhyen brtse


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག

gtor ma cha gsum gyi cho ga

gter mdzod spyi'i yan lag smin lugs


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

gu ru chos dbang gi zab gter

གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཟབ་གཏེར

gter mdzod spyi'i yan lag chos dbang ma ning


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang lugs bka' srung bsdus mchod

བྱང་ལུགས་བཀའ་སྲུང་བསྡུས་མཆོད

gter mdzod spyi'i yan lag byang lugs


bka' srung mchod chog

བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཆོག

gter mdzod spyi'i yan lag rdzogs chen


རཏྣ་གླིང་པ ཀརྨ་ཆགས་མེད

rat+na gling pa

sde bdun gsol mchod

rat gling 'dus pa skor bzhi'i bka' srung rnams kyi gsol ka

རཏ་གླིང་འདུས་པ་སྐོར་བཞི

gter mdzod spyi'i yan lag rat gling


རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ

rtse le sna tshogs rang grol

rtsa gsum gtor 'bul phrin las myur 'grub

རྩ་གསུམ་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ

gter mdzod spyi'i yan lag rtse le


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod spyi'i yan lag gnam chos


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

nor lha spyi gtor dgos 'dod char 'beb

ནོར་ལྷ་སྤྱི་གཏོར་དགོས་འདོད་ཆར་འབེབ

gter mdzod spyi'i yan lag chags med


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod spyi'i yan lag gnam chos


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ

klong gsal snying po

gter chen klong gsal snying po'i zab gter skor

གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་

gter mdzod spyi'i yan lag klong gsal


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

nang gtor kun gyi don bsdus dmigs rim zhor la gsal ba

ནང་གཏོར་ཀུན་གྱི་དོན་བསྡུས་དམིགས་རིམ་ཞོར་ལ་གསལ་བ

gter mdzod spyi'i yan lag chags med


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

stag sham nus ldan rdo rje; chos rje gling pa

gter chen stag sham rdo rje'i zab gter do rje'i chos srung rnams kyi gtor 'bul

གཏེར་ཆེན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར

gter mdzod spyi'i yan lag chos gling


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gtum po dregs pa kun 'dul

གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod spyi'i yan lag rol rdor


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun gter srung dregs pa sde lnga

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན

gter mdzod spyi'i yan lag mchog gling


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

thugs rje chen po 'khor ba las sgrol

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་

gter mdzod spyi'i yan lag mchog gling


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

tsa gsum chos skyong dang bcas pa la gtor 'bul gyi rim pa khyer bde rig 'dzin dga' ston

gter mdzod spyi'i yan lag 'jam mgon


bzhi pa tshogs mchod skor


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol; bla ma yang tig

པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ; བླ་མ་ཡང་ཏིག་

gter mdzod spyi'i yan lag sher 'od


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

tshogs brgya gtong ba'i lag len

ཚོགས་བརྒྱ་གཏོང་བའི་ལག་ལེན

gter mdzod spyi'i yan lag smin gling


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

tshogs mchod bdud rtsi'i snying po

ཚོགས་མཆོད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ

gter mdzod spyi'i yan lag tshe nor


པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ

pad+ma nyin byed dbang po

tshig bdun tshogs mchod

ཚིག་བདུན་ཚོགས་མཆོད

gter mdzod spyi'i yan lag si tu pad nyin


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

mkhyen brtse'i dag snang tshogs mchod

མཁྱེན་བརྩེའི་དག་སྣང་ཚོགས་མཆོད

gter mdzod spyi'i yan lag mkhyen brtse


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ

rdo rje gling pa

rtsa gsum spyi'i skong bsdus

རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་སྐོང་བསྡུས

gter mdzod spyi'i yan lag rdor gling


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

skong 'dus rin chen 'bar ba'i phreng ba

སྐོང་འདུས་རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཕྲེང་བ

gter mdzod spyi'i yan lag tshe nor


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག; རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

gu ru chos kyi dbang phyug; rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs; byang gter bka' brgyad drag po rang byung rang shar

བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས; བྱང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པོ་རང་བྱུང་རང་ཤར

gter mdzod spyi'i yan lag lho byang gter bsdus


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

zhi khro na rag dong sprugs

ཞི་ཁྲོ་ན་རག་དོང་སྤྲུགས

gter mdzod spyi'i yan lag nyang gter


rgyud dri ma med pa'i rgyal po

རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ

gter mdzod spyi'i yan lag bshags rgyud


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol

པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ

gter mdzod spyi'i yan lag sher 'od grol tig


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gsang sngags spyi chings kyi gdams pa zab mo them yig med pa'i skor

གསང་སྔགས་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་

gter mdzod spyi'i yan lag rol rdor


སངས་རྒྱས་གླིང་པ དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར

sangs rgyas gling pa

dri ma med pa'i rgyal po

དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ

gter mdzod dri med bshags rgyud sangs gling


lnga pa rten gsum rab gnas


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

smin lugs rab gnas cho ga dge legs 'dod 'jo

སྨིན་ལུགས་རབ་གནས་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་འདོད་འཇོ

gter mdzod spyi'i yan lag smin lugs

gter mdzod spyi'i yan lag rab gnas smin gling


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

mkhyen brtse'i rab gnas bsdus pa dge legs char 'beb

མཁྱེན་བརྩེའི་རབ་གནས་བསྡུས་པ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབ

gter mdzod spyi'i yan lag mkhyen brtse


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

gu ru drag po ye shes rab 'bar

གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར

gter mdzod spyi'i yan lag klong gsal gter


༤༢་ནི


drug pa gshin don gnas lung skor


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

gshin po rjes 'dzin thar pa'i myur lam

གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐར་པའི་མྱུར་ལམ

gter mdzod spyi'i yan lag smin gling


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

bar do'i chos bshad thos pas rnam grol

བར་དོའི་ཆོས་བཤད་ཐོས་པས་རྣམ་གྲོལ

gter mdzod spyi'i yan lag smin gling


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'ja' tshon snying po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

jo bo thugs rje chen po 'phags pa spyan ras gzigs ngan song rang grol

ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ངན་སོང་རང་གྲོལ་

gter mdzod spyi'i yan lag mkhyen brtse


རཏྣ་གླིང་པ ཀརྨ་ཆགས་མེད

rat+na gling pa karma chags med

thugs rje chen po gsang ba 'dus pa

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ

gter mdzod spyi'i yan lag chags med


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ

gter mdzod spyi'i yan lag gnam chos


བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་

byang chub gling pa

kun bzang thugs gter

ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་

gter mdzod spyi'i yan lag byang gling


ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ

lho brag grub chen las kyi rdo rje

yi dam gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje'i snyan brgyud

ཡི་དམ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྙན་བརྒྱུད

gter mdzod spyi'i yan lag las rdor


རཏྣ་གླིང་པ ཀརྨ་ཆགས་མེད

rat+na gling pa karma chags med

thugs rje chen po gsang ba 'dus pa

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ

gter mdzod spyi'i yan lag chags med


རཏྣ་གླིང་པ ཀརྨ་ཆགས་མེད

rat+na gling pa karma chags med

rta mgrin yang gsang khros pa gsang ba 'dus pa

རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་གསང་བ་འདུས་པ་

gter mdzod spyi'i las rta mgrin yang gsang


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun mngon spyod phur pa

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ

gter mdzod spyi'i yan lag mchog gling zab phur


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

rnam par 'dren mchog rnams kyi sku gdung mchod tshul tshogs gnyis rin chen chu 'dzin

རྣམ་པར་འདྲེན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་ཚུལ་ཚོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན

gter mdzod spyi'i yan lag 'jam mgon

gter mdzod spyi'i yan lag gdung mchod

གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

smin gling rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bskor

སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྐོར

gter mdzod spyi'i yan lag smin gling rdor sems


bdun pa sreg blug gi skorགཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

zhi rgyas kyi sbyin sreg dngos grub rgya mtsho

ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ

gter mdzod spyi'i yan lag smin gling


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rdzogs chen klong gsal snying thig gi chos skor

རྫོགས་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར

gter mdzod spyi'i yan lag rat gling


རྟ་མགྲིན་མགོན་པོ

rta mgrin mgon po

rdzas gcig sbyin sreg

རྫས་གཅིག་སྦྱིན་སྲེག

gter mdzod spyi'i yan lag rta mgon


སངས་རྒྱས་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod spyi'i yan lag 'jam mgon


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor kyi klong gsal gyi skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་སྐོར་

gter mdzod spyi'i yan lag gnam chos


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

las bzhi'i sbyin sreg spyi'i lag len gsal byed blo gros 'od kyi snang ba

gter mdzod spyi'i yan lag 'jam mgon


bsnyen sgrub spyi'i yan lag las bye brag pa'i skor dang po mchog gi phrin las


༢༡་ཞ མཆོག་གྱུར་གླིང་པ mchog gyur gling pa tshe sgrub rdo rje phreng ba ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ gter mdzod mchog gling tshe sgrub rdor phreng

ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu dgongs gter tshe khrid snang mtha'i zhing sbyong sku gsum lam rim དགོངས་གཏེར་ཚེ་ཁྲིད་སྣང་མཐའི་ཞིང་སྦྱོང་སྐུ་གསུམ་ལམ་རིམ gter mdzod rig 'dzin tshe nor zhing sbyong tshe khrid


ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས

klong chen rab 'byams

bla ma yang tig

བླ་མ་ཡང་ཏིག

gter mdzod mchog gi las tshogs klong chen


པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས

pad+ma las 'brel rtsal

mkha' 'gro snying thig

མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག

gter mdzod mchog gi las tshogs pad+ma las 'brel


སངས་རྒྱས་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod mchog gi las tshogs sangs gling

gter mdzod mchog gi las tshogs 'jam mgon


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

sangs rgyas sras gcig gi rgyud

སངས་རྒྱས་སྲས་གཅིག་གི་རྒྱུད་

gter mdzod mchog gi las sbyor 'jam mgon


སངས་རྒྱས་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod mchog gi las tshogs sangs gling


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod mchog gi las tshogs mchog gling


gnyis pa phrin las thun mong la'ang spyi bye


spyi yi dang po 'khor lo za yig sngags 'bum rten 'brel gyi skor


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

bcas chog srog shing brtan pa'i tsakra don yod 'khor lo

gter mdzod thung mong las tshogs chos dbang


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod thung mong las tshogs sangs gling


སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ

sna nam 'brog pa thub rgyal

gtsug lag gto bcos srung ba brgya rtsa

གཙུག་ལག་གཏོ་བཅོས་སྲུང་བ་བརྒྱ་རྩ་

gter mdzod thung mong las tshoD 'brog rnam thub rgyal


བྲམ་ཟེ་སྡོམ་པ་བཟང་པོ

bram ze sdom pa bzang po

bram ze sdom pa bzang po'i mkha' 'gro rlung 'khor

བྲམ་ཟེ་སྡོམ་པ་བཟང་པོའི་མཁའ་འགྲོ་རླུང་འཁོར

gter mdzod thung mong las tshogs bram ze sdom bzang


བོན་སྟོན་ཡང་ཟེར་

bon ston yang zer

rdzogs chen lugs kun thub 'khor lo

gter mdzod thung mong las tshogs gu ru bon ston


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

srung 'khor spyi'i rab gnas

gter mdzod thung mong las tshogs smin gter


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ

rdo rje gling pa

sngags 'bum dkar po rdo rje'i go khrab

སྔགས་འབུམ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ

gter mdzod thung mong las tshogs rdor gling


སངས་རྒྱས་གླིང་པ ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod thung mong las tshogs dgongs 'dus


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

gu ru drag po ye shes rab 'bar

གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར

gter mdzod thung mong las tshogs klong gsal


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ

rdo rje gling pa

za yig nor bu'i bang mdzod

ཟ་ཡིག་ནོར་བུའི་བང་མཛོད

gter mdzod thung mong las tshogs rdor gling


phyogs bcu'i za yig dang dpa' bo 'bru lnga

gter mdzod thung mong las tshogs gter mang 'dus


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

gu ru drag po ye shes rab 'bar

གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར

gter mdzod thung mong las tshogs klong gsal


ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ

o rgyan gling pa

gu ru'i rten 'brel yang snying 'dus pa

གུ་རུའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ

gter mdzod thung mong las tshogs o gling


gnyis pa bzang ngan legs nyes brtag pa'i skor


rgyal sras legs pa; pad+ma gling pa

kun bzang dgongs pa kun 'dus

ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས

gter mdzod thung mong las tshogs gter kha zung


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

nyang gter thugs chen 'gro 'dul

ཉང་གཏེར་ཐུགས་ཆེན་འགྲོ་འདུལ

gter mdzod thung mong las tshogs nyang gter


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod thung mong las tshogs sangs gling


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

thugs rje chen po gsang ba 'dus pa

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ

gter mdzod thung mong las tshogs rat gling


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

rmi lam brtags thabs 'phrul gyi me long

gter mdzod thung mong las tshogs chags med


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

lha btsun nam mkha' 'jigs med; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub

རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ

gter mdzod thung mong las tshogs mkhyen brtse


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod thung mong las tshogs sangs gling


རཏྣ་གླིང་པ ཀརྨ་ཆགས་མེད

rat+na gling pa; karma chags med

rdo rje phur pa yang gsang bla med

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད

gter mdzod thung mong las tshogs chags med


ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ

thang stong rgyal po

gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud

གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད

gter mdzod thung mong las tshogs thang rgyal


༤༣་པི


gsum pa phan gnod kyi las sna tshogs pa'i skor


བསྟན་གཉིས་གླིང་པ

bstan gnyis gling pa

phyogs bcu'i mun sel

gter mdzod thung mong las tshogs bstan gling


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

phyogs gar 'gro yang mgo thon pa

'gro dus kyi lam gtor

gter mdzod thung mong las tshogs chags med


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

nag po'i skor gsum

ནག་པོའི་སྐོར་གསུམ

gter mdzod thung mong las tshogs pad gling


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

nyer mkho'i gter phran man ngag be bum

ཉེར་མཁོའི་གཏེར་ཕྲན་མན་ངག་བེ་བུམ

gter mdzod thung mong las tshogs pad gling


གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན

gu ru tshe brtan rgyal mtshan

bcom ldan 'das dpal rta mgrin dbang gi rgyal po'i las tshogs brgya rtsa brgyad pa

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ལས་ཚོགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་

gter mdzod thung mong las tshogs gu ru tshe rgyal


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

bka' rdzogs pa chen po'i dam chos dgongs pa yongs 'dus

བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས

gter mdzod thung mong las tshogs bdud 'dul


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

thugs rje chen po sa yi snying po yid bzhin nor bu

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ས་ཡི་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་

gter mdzod thung mong las tshogs chos gling


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod thung mong las tshogs klong gsal


bzhi pa gnas chen byin 'beb skor


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter rdo rje rnam 'joms

gter mdzod thung mong las tshogs byang gter


བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་

byang chub gling pa

phrin las yongs rdzogs thugs rje'i sgron ma

ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་རྗེའི་སྒྲོན་མ

gter mdzod thung mong las tshogs byang gling


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod thung mong las tshogs mchog gling


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

gnas chen byin 'beb zin bris

gter mdzod thung mong las tshogs 'jam mgon


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ

mkha' khyab rdo rje

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod thung mong las tshogs mkha' khyab rdo rje


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར

dil mgo mkhyen brtse bkra shis dpal 'byor

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod thung mong las tshogs dil mkhyen


lnga pa bsang gsur gyi skor


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

bsang mchod gnam sa snang brgyad bdud rtsi'i sprin phung dgos 'dod char rgyun

བསང་མཆོད་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་དགོས་འདོད་ཆར་རྒྱུན

gter mdzod thung mong las tshogs nyang gter


ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས

klong chen rab 'byams

phud rabs rgyas pa

ཕུད་རབས་རྒྱས་པ་

gter mdzod thung mong las tshogs klong chen


སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི

smin gling lo chen d+harma shrI

phud skong 'dod dgu'i char 'beb bdud rtsi'i sprin phung

ཕུད་སྐོང་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང

gter mdzod thung mong las tshogs d+harma shrI


གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་

gnubs sangs rgyas ye shes

sde brgyad bcos thabs

gter mdzod thung mong las tshogs gnubs chen


སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི

smin gling lo chen d+harma shrI

rtsis kyi gtsug lag las 'byung ba'i lha rnams mchod pa'i cho ga mdor bsdus

gter mdzod thung mong las tshogs smin lo


རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ༏ ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས༏་ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ

rgyal sras legs pa; klong chen rab 'byams; phrin las lhun grub

bsang gi cho ga bde legs kun 'byung

བསང་གི་ཆོ་ག་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང

gter mdzod thung mong las tshogs smin lugs


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub ri bo bsang mchod

རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་

gter mdzod thung mong las tshogs lha btsun


ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ

ngag dbang blo bzang rgya mtsho

gsang ba'i bdag pos gnang ba'i dgra bla dpangs stod

gter mdzod thung mong las tshogs rgyal ba lnga pa


མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ

mkha' khyab rdo rje

mgon po legs ldan gyi dgra chos dgra bla bcu gsum gyi bsang mchod

gter mdzod thung mong las tshogs mkha' khyab rdo rje


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

thun mong rten 'brel sgrig byed pa'i lha rnams mnyes byed bsang yig

gter mdzod thung mong las tshogs byang gter


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

bka' rdzogs pa chen po pad+ma yongs grol

བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡོངས་གྲོལ

gter mdzod thung mong las tshogs stag sham


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod thung mong las tshogs mchog gling


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gu ru chos kyi dbang phyug gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

bla ma gsang ba 'dus pa'i chos sde

བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སྡེ་

gter mdzod thung mong las tshogs smin gter


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod thung mong las tshogs mchog gling


drug pa mdos glud kyi skor


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

brgya bzhi'i cho ga 'dod don lhun grub

བརྒྱ་བཞིའི་ཆོ་ག་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ

gter mdzod thung mong las tshogs smin lugs


སངས་རྒྱས་བླ་མ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sangs rgyas bla ma

'phags pa gnam sa snang brgyad kyi mdos cho ga

འཕགས་པ་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཀྱི་མདོས་ཆོ་ག་

gter mdzod thung mong las tshogs bka' gter zung


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར ཀརྨ་ཆགས་མེད

nyang ral nyi ma 'od zer

brtan ma bcu gnyis mdos chen

བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་མདོས་ཆེན

gter mdzod thung mong las tshogs nyang gter


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

thugs sgrub yang snying 'dus pa

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་

gter mdzod thung mong las tshogs rat gling


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ

nyang ral nyi ma 'od zer

nyang gter rgyal mdos

ཉང་གཏེར་རྒྱལ་མདོས

gter mdzod thung mong las tshogs nyang gter


ར་ཤག་ཆེན་པོ་ཆོས་འབར

ra shag chen po chos 'bar

rak shag gter ston lugs kyi srid pa ma mo'i las mtha' gsang ba mdos bcu

རཀ་ཤག་གཏེར་སྟོན་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་པ་མ་མོའི་ལས་མཐའ་གསང་བ་མདོས་བཅུ

gter mdzod thung mong las tshogs rak shag


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

kha 'bar ma dkar nag khra gsum

ཁ་འབར་མ་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་

gter mdzod thung mong las tshogs chos dbang

gter mdzod thung mong las tshogs 'jam mgon


༤༤་ཕི


རཏྣ་གླིང་པ ཀརྨ་ཆགས་མེད

rat+na gling pa

thugs sgrub yang snying 'dus pa

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་

gter mdzod thung mong las tshogs rat gling

gter mdzod thung mong las tshogs chags med


བོན་པོ་དྲག་རྩལ

bon po drag rtsal

slob dpon pad+ma rgyal pos mdzad pa'i btsan gyi mdos

gter mdzod thung mong las tshogs bon drag rtsal


ཁྱུང་པོ་དཔལ་དགེ

khyung po dpal dge

ma mo'i khrag mdos

gter mdzod thung mong las tshogs dpal dge


བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ

byang bdag bkra shis stobs rgyal

gtsug lag snang srid spyi skong gi mdos chog

gter mdzod thung mong las tshogs byang bdag


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

bde gshegs yongs 'dus

བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་

gter mdzod thung mong las tshogs klong gsal


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

gu ru drag po ye shes rab 'bar

གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར

gter mdzod thung mong las tshogs klong gsal


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod thung mong las tshogs gnam chos


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gtum po dregs pa kun 'dul

གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod thung mong las tshogs rol rdor


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod thung mong las tshogs mchog gling


གུ་རུ་ཇོ་ཚེ་

gu ru jo tshe

sha brgya zan brgya'i glud bsngo ba'i cho ga

ཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་གླུད་བསྔོ་བའི་ཆོ་ག

gter mdzod thung mong las tshogs jo tshe

gter mdzod thung mong las tshogs 'jam mgon


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

rig 'dzin srog sgrub

རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་

gter mdzod thung mong las tshogs lha btsun


བསྟན་གཉིས་གླིང་པ

bstan gnyis gling pa

mi phyugs gang yin gyi rim gror glud rdzong

gter mdzod thung mong las tshogs bstan gling


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

glud gtor gyi cho ga nyer mkho khyer bde phan bde'i dga' tshal

gter mdzod thung mong las tshogs smin lugs


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gtum po dregs pa kun 'dul

གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod thung mong las tshogs rol rdor


རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ

rig 'dzin thugs kyi rdo rje

thugs kyi rdo rje'i dgongs gter

ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར

gter mdzod thung mong las tshogs thugs rdor


gnyis pa las bye brag sgrub pa'i skor


dang po srung ba'i skor la/_nad gdon bar chad spyir srung ba


རྒྱ་ཕུར་བུ

rgya phur bu

rwa srung dug khrag bum thang ma

རྭ་སྲུང་དུག་ཁྲག་བུམ་ཐང་མ

rwa srung lcags sdong ma

རྭ་སྲུང་ལྕགས་སྡོང་མ

gter mdzod thung mong las tshogs rgya phur bu


རྩ་བརྒྱད་པ་སེངྒེ་རྒྱལ་མཚན

རྩ་བརྒྱད་པ་རྡོ་རྗེ་སེངྒེ

rtsa brgyad pa seng+ge rgyal mtshan

rtsa brgyad pa rdo rje seng+ge

rdzas srung

རྫས་སྲུང་

gter mdzod thung mong las tshogs rdor seng


བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ

byang bdag bkra shis stobs rgyal

rwa srung bum lcags

རྭ་སྲུང་བུམ་ལྕགས་

gter mdzod thung mong las tshogs byang bdag


ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ

chos dpal bzang po

rwa dong snyan brgyud

རྭ་དོང་སྙན་བརྒྱུད

gter mdzod thung mong las tshogs rwa dong snyan brgyud


གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ

grwa pa mngon shes

'go ba'i lha lngas skyob pa'i gdams pa

འགོ་བའི་ལྷ་ལྔས་སྐྱོབ་པའི་གདམས་པ

gter mdzod thung mong las tshogs grwa mngon


དབུ་རུ་ཤཱཀྱ་འོད ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ

dbu ru shAkya 'od

lha lnga dgyes byed kyi 'khor lo

gter mdzod thung mong las tshogs shAkya 'od


གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ

grwa pa mngon shes

'go ba'i lha lngas skyob pa'i gdams pa

འགོ་བའི་ལྷ་ལྔས་སྐྱོབ་པའི་གདམས་པ

gter mdzod thung mong las tshogs lnga pa chen po

gter mdzod thung mong las tshogs 'jam mgon


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

rdzas srung kun gyi rgyal po

shing bu drug gi sgrib shing zab khyad can

gter mdzod thung mong las tshogs nyang gter


རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར་ བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་

rgya zhang khrom rdo rje 'bar; byang bdag bkra shis stobs rgyal

mu stegs kyi yig rgod nyi shu rtsa gcig

gter mdzod thung mong las tshogs zhang khrom


nag po dgu'i sbyor ba nad gdon kun 'joms

gter mdzod thung mong las tshogs rgyud btus


dregs pa 'dul ba'i rdzas chen bco brgyad sbyor ba

gter mdzod srung las rdzas bco brgyad


གནུབས་སྟོན་ཀུན་དགའ་གྲགས

gnubs ston kun dga' grags

gter mdzod thung mong las tshogs gnubs graD


karma chags med

dpe sna kun thub

gter mdzod srung ba'i las tshogs chags med


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod srung ba'i las tshogs sangs gling


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rat gling bla ma drag po

རཏ་གླིང་བླ་མ་དྲག་པོ

rta mgrin gsang ba 'dus pa

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་

gter mdzod srung ba'i las tshogs rat gling


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ བཀྲ་ཤིས་བློ་གྲོས

klong gsal snying po

gu ru drag po ye shes rab 'bar

གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར

gter mdzod srung ba'i las tshogs klong gsal


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར

gter mdzod srung ba'i las tshogs gnam chos


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

srung ba thor bu phyogs bsdus kyi be bum

སྲུང་བ་ཐོར་བུ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་བེ་བུམ

gter mdzod srung ba'i las tshogs mkhyen brtse


gnyis pa 'byung bzhi'i 'jigs pa srung ba'i skor


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

chos kyi grags pa

'byung ba bzhi'i 'jigs pa srung ba'i man ngag

gter mdzod srung ba'i las tshogs chos grags


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

chu sgyur gyi man ngag zab pa 'ga' zhig

gter mdzod srung ba'i las tshogs zab bsdus


འཇིགས་མེད་གླིང་པ

'jigs med gling pa

klong chen snying thig

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག

gter mdzod srung ba'i las tshogs 'jigs gling


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod srung ba'i las tshogs 'jam mgon


gsum pa yul 'khor srung ba'i skor


གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན

gu ru tshe brtan rgyal mtshan

rgyal po chen po yul 'khor srung gi dmag zlog mi mthun kun sel

gter mdzod srung ba'i las tshogs tshe rgyal


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

dmag zlog nyi shu rtsa lnga

དམག་ཟློག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་

gter mdzod srung ba'i las tshogs zhig gling


སོག་ཟློག་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན

sog zlog pa blo gros rgyal mtshan

mgon po yul 'khor srung gi bskang gso bdud dpung kun 'joms

gter mdzod srung ba'i las tshogs sog zlog pa


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

dmag zlog nyi shu rtsa lnga

དམག་ཟློག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་

gter mdzod srung ba'i las tshogs zhig gling

gter mdzod srung ba'i las tshogs khri rin rnam


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ

gter mdzod srung ba'i las tshogs klong gsal


བྱ་བཏང་སྐུ་མཆོག་ངག་གི་རྡོ་རྗེ

bya btang sku mchog ngag gi rdo rje

gsang bdag phyag rdor gtum po drag sngags

གསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་སྔགས་

gter mdzod srung ba'i las tshogs ngag rdor


bzhi pa ser ba srung ba'i skor


ཨ་ཙ་ར་དམར་པོ

a tsa ra dmar po

ser ba srung ba'i man ngag a tsa ra dmar po'i lugs kyi rdo 'khor

a tsa ra dmar chung gi lugs kyi thog ser srung thabs

gter mdzod srung ba'i las tshogs a tsa ra luD


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter thugs sgrub kyi las tshogs rin chen khang bu'i skor

བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུའི་སྐོར

gter mdzod srung ba'i las tshogs byang gter


༤༥་བི


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར

gter mdzod srung ba'i las tshogs gnam chos


མི་ཉག་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་

mi nyag grags pa 'byung gnas

gnam thog gi srung ba zab mo

gter mdzod srung las mi nyag graD 'byung


བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ རཏྣ་གླིང་པ༏་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག༏་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ༏་

ba ri lo tsA ba; rat+na gling pa; gu ru chos kyi dbang phyug; 'gro 'dul las 'phro gling pa;

gter mdzod srung las bka' gter zung bsdus

char gcod khroM lnga phu brgyad

gter mdzod srung ba'i las tshogs gnubs lugs


lnga pa sad srung ba'i skor


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter thugs sgrub kyi las tshogs rin chen khang bu'i skor

བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུའི་སྐོར

gter mdzod srung ba'i las tshogs byang gter


brag dmar kun bzang blo gros

gter mdzod srung ba'i las tshogs zab bsdus


drug pa mi phyugs kyi nad srung ba'i skor


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

gter mdzod srung ba'i las tshogs skal spyi

gter mdzod srung las bcud 'khor sngaD 'doD


བཛྲ་མ་ཏི༏་བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ

བཛྲ་མ་ཏི༏་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར༏་གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ༏་སངས་རྒྱས་གླིང་པ

badz+ra ma ti; ba ri lo tsA ba

badz+ra ma ti; nyang ral nyi ma 'od zer; sangs rgyas gling pa

gter mdzod srung las bka' gter zung 'jug


ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ༏་ རྡོ་རྗེ་གླིང་པ༏་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ༏་

jo bo rje a ti sha; rdo rje gling pa; rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po;

gag lhog gnyan rims sogs srung ba'i gdams pa

gter mdzod srung ba'i las tshogs zab bsdus


ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ

zur mkhar mnyam nyid rdo rje

khong lhog nag po'i srung ba rtog med mtshon cha'i 'khor lo

gter mdzod srung las zur mkhar chos rje


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

gza' srung ma bu dgu 'khyams kyi 'khor lo

gter mdzod srung ba'i las tshogs bka' gter zung


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter gsang mtshan thugs kyi sgrub pa

བྱང་གཏེར་གསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ

gter mdzod srung ba'i las tshogs byang gter


ཁམས་པ་མེ་ཟོར༏་རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན༏་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ༏་རཏྣ་གླིང་པ༏་

khams pa me zor; Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can; 'gro 'dul las 'phro gling pa; Rat+na gling pa;

gter mdzod srung las phyugs srung zab bsdus


གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས

grwa pa mngon shes

phyugs kyi gor srung zab khyad can

gter mdzod srung las gra mgon phyag len ma


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

DA ki'i snyan brgyud zab mo

ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ

gter mdzod srung ba'i las tshogs stag sham


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

zab gsang pad+ma'i snying thig

ཟབ་གསང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག

gter mdzod srung ba'i las tshogs stag sham


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

rta phyugs kyi rigs la phan gdags pa'i man ngag nyer mkho bsdus pa

gter mdzod srung ba'i las tshogs zab bsdus


bdun pa bye brag dug srung ba'i skor


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can; byang bdag bkra shis stobs rgyal

byang gter dug dbang rdo rje pha lam gyi snyan brgyud

བྱང་གཏེར་དུག་དབང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་སྙན་བརྒྱུད

gter mdzod srung ba'i las tshogs byang gter


ལྕང་སྨན་དོན་གྲུབ་དར་རྒྱས༏་རཏྣ་གླིང་པ༏་་རོང་སྨན་ཉི་མའི་འོད

lcang sman don grub dar rgyas; rat+na gling pa; rong sman nyi ma'i 'od

dug srung rta ri ma

དུག་སྲུང་རྟ་རི་མ

gter mdzod srung ba'i las tshogs gter bsdus


ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ

zur mkhar mnyam nyid rdo rje

dug srung gser gzungs snyan brgyud

དུག་སྲུང་གསེར་གཟུངས་སྙན་བརྒྱུད

gter mdzod srung ba'i las tshogs zur mkhar


brgyad pa dgra rkun srung ba'i skor


བྱ་མང་པོ་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པ༏་ས་སྐྱ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས

bya mang po brtson 'grus grags pa; sa skya ngag dbang kun dga' blo gros

dgra jag 'ching ba'i man ngag ra ru ma

དགྲ་ཇག་འཆིང་བའི་མན་ངག་ར་རུ་མ

gter mdzod srung ba'i las tshogs bya brtson grags


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter bal mo'i jag chings

བྱང་གཏེར་བལ་མོའི་ཇག་ཆིངས

gter mdzod srung ba'i las tshogs byang gter


རཏྣ་གླིང་པ༏་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ༏་མི་ལ་རས་པ༏་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ༏

rat+na gling pa; sprul sku mi 'gyur rdo rje; mi la ras pa; nam mkha'i snying po;

rkun chings dgra chings

gter mdzod srung ba'i las tshogs zab bsdus


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར

gter mdzod srung ba'i las tshogs gnam chos


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

dgra rkun jag pa la sogs la gsar rnying mang po nas bcud bsdus te dgra chings 'khor lo

gter mdzod srung ba'i las tshogs chags med


dgu pa mtshon srung gi skor


གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན

gu ru tshe brtan rgyal mtshan

gter mdzod srung ba'i las tshogs tshe rgyal


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter go cha brgyad kyi man ngag

བྱང་གཏེར་གོ་ཆ་བརྒྱད་ཀྱི་མན་ངག

gter mdzod srung ba'i las tshogs byang gter


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

bla ma drag po mtshon srung rdo rje'i go cha

བླ་མ་དྲག་པོ་མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ

gter mdzod srung ba'i las tshogs rat gling


བྱང་ཆུབ་གླིང་པ

byang chub gling pa

mtshon srung zab bsdus

gter mdzod srung ba'i las tshogs zab bsdus


bcu pa bden tshig bka' bsgo'i srung ba


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

bka' bsgo

gter mdzod srung ba'i las tshogs smin gter


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

bka' bsgo

gter mdzod srung ba'i las tshogs chags med


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod srung ba'i las tshogs 'jam mgon


bcu gcig pa dmod tshig spring yig gis srung ba


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

gu ru drag po dmar nag me'i phreng ba can

གུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་ནག་མེའི་ཕྲེང་བ་ཅན

gter mdzod srung ba'i las tshogs rat gling


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

gu ru drag po dmar nag me'i phreng ba can

གུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་ནག་མེའི་ཕྲེང་བ་ཅན

gter mdzod srung las klong gsal spring yig


gnyis pa zhi ba'i las kyi skor


thog mar dang po bgegs dang bar chad nad gdon spyir zhi ba


སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོ

sprul sku ba mkhal smug po

gter mdzod zhi ba'i las tshogs ba mkhal


མང་ལམ་བཟང་པོ་གྲགས་པ

mang lam bzang po grags pa

phyir zlog 'khor lo 'bar ba

ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བ་

gter mdzod zhi ba'i las tshogs byang gter


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

srung 'khor gnam lcags rdo rje'i thog chen

སྲུང་འཁོར་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆེན

gter mdzod zhi ba'i las tshogs lha btsun


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

chos bdag bar chad sel ba'i chos ka

ཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་ཀ

gter mdzod zhi ba'i las tshogs chos gling

gter mdzod zhi las chos gling rnam 'joms


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod zhi las mchog gling sri zlog

gter mdzod zhi las mchog gling mi g.yo ba


ལྷ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས; མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

lha dbang rgya mtsho blo gros; mchog gyur gling pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

yang gter zhi byed bdun gyi man ngag bdud rtsi+i'i bum pa

ཡང་གཏེར་ཞི་བྱེད་བདུན་གྱི་མན་ངག་བདུད་རྩིིའི་བུམ་པ

gter mdzod zhi las yang gter lha mo bdun


gnyis pa nad zhi ba'i skor


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod zhi las klong gsal sman bla


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ

gter mdzod zhi ba'i las tshogs gnam chos


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

kun bzang dgongs pa kun 'dus

ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས

gter mdzod zhi ba'i las tshogs pad gling


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

dam chos sprul sku snying thig

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་

gter mdzod zhi las bdud 'dul lo gyon


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ

gter mdzod zhi las gnam chos lo gyon


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

bcom ldan 'das ma ri khrod lo ma gyon ma'i sgrub thabs nad 'joms stobs sgron ma

gter mdzod zhi ba'i las tshogs stag sham


༤༦་མི


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

gter mdzod zhi ba'i las tshogs nyang ston


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ༏་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ༏་

sprul sku mi 'gyur rdo rje; thugs kyi rdo rje;

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ

gter mdzod zhi ba'i las tshogs thugs rdor

gter mdzod zhi las thugs rdor mig 'byed


འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ

'brog pa thub rgyal

gter mdzod zhi las ye shes spyan gyi tsakra


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter

བྱང་གཏེར་

gter mdzod zhi las byang gter nad 'joms


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter gsang mtshan thugs kyi sgrub pa bdud rtsi bum chung

བྱང་གཏེར་གསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་བདུད་རྩི་བུམ་ཆུང

gter mdzod zhi ba'i las tshogs byang gter


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

gnyan rims lhog pa'i bcos thabs

gter mdzod zhi ba'i las tshogs chos dbang


རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར་

rgya zhang khrom rdo rje 'bar

gter mdzod zhi ba'i las tshogs zhang khrom


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་

thugs chen gsang ba 'dus pa

ཐུགས་ཆེན་གསང་བ་འདུས་པ

gter mdzod zhi ba'i las tshogs rat gling


ར་མོ་ཤེལ་སྨན

ra mo shel sman

gter mdzod zhi ba'i las tshogs ra shel


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

gter mdzod zhi las rgyug 'gyel gso thabs


ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

thang stong rgyal po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

gter mdzod zhi ba'i las tshogs mkhyen brtse


གྲོ་ཤུལ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ

gro shul bde chen gling pa

bdud rtsi'i tshe bum

gter mdzod zhi ba'i las tshogs bde gling


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ

gter mdzod zhi ba'i las tshogs chags med

gter mdzod zhi ba'i las tshogs gnam chos


gsum pa gdon zhi ba'i skor


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

ye shes kyi bya khyung dmar po

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་དམར་པོ

gter mdzod zhi las nyang gter khyung dmar


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter khyung chen yongs rdzogs

བྱང་གཏེར་ཁྱུང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས

gter mdzod zhi las byang gter khyung rdzogs


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter thugs sgrub las kyi bya khyung nag po'i chos skor

བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོའི་ཆོས་སྐོར

gter mdzod zhi las byang gter khyung nag

gter mdzod zhi ba'i las tshogs byang gter


པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ

pad+ma las 'brel rtsal

las 'brel gter byon rta mgrin gnyen po lha gsum

ལས་འབྲེལ་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ་

gter mdzod zhi las las 'brel lha gsum


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dag snang rgya can chos sde rta mchog rol pa gnyen po lha bzhi

དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཆོས་སྡེ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི

gter mdzod zhi las rgya can gnyen po lha bzhi


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

gur drag khyung nag yon tan gyi sgrub pa gnam lcags spu gri

གུར་དྲག་ཁྱུང་ནག་ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲུབ་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི

gter mdzod zhi ba'i las tshogs rat gling


མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

mchog ldan mgon po; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhun

དཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན

gter mdzod zhi las snyan brgyud lha lnga mkhyen brtse

gter mdzod zhi las gnyen po lha lnga

gter mdzod zhi las gnyen po lha lnga mkhyen brtse


མ་ཏི་རཏྣ

Ma ti rat+na

mkha' 'gro bdud 'dul drag mo'i cha lag khyung sgrub

མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ཆ་ལག་ཁྱུང་སྒྲུབ

gter mdzod zhi las ma ti'i khyung dmar


ར་ཞི་པདྨ་རིག་འཛིན

ra zhi pad+ma rig 'dzin

gu ru zhi drag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul

གུ་རུ་ཞི་དྲག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod zhi las ra zhi'i khyung lnga


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

stag sham nus ldan rdo rje

yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa

ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ

gter mdzod zhi ba'i las tshogs stag sham khyung sgrub


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gtum po dregs pa kun 'dul

གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod zhi las rol rdor khyung khra


པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ

pad+ma bde chen gling pa

klong gsal mkha' 'gro snying thig

ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག

gter mdzod zhi las bde gling drag po lha gsum


བདུད་འཇོམས་རོལ་པ་རྩལ

bdud 'joms rol pa rtsal

khyung dmar me'i gshog pa can

ཁྱུང་དམར་མེའི་གཤོག་པ་ཅན

gter mdzod zhi las bdud 'joms khyung dmar


འཇིགས་མེད་གླིང་པ

'jigs med gling pa

klong chen snying gi thig le

ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་

gter mdzod zhi las klong snying drag po rta khyung


ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ

thugs kyi rdo rje

gsang bdag yang gsang sgrub pa; nyi ma mdung gang ma

གསང་བདག་ཡང་གསང་སྒྲུབ་པ༏་ཉི་མ་མདུང་གང་མ

gter mdzod zhi las thugs rdor gsang bdag nyi ma mdung


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod zhi las mchog gling rdo rje be con


༤༧་ཙི


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

chos kyi grags pa

gza' yum gyi dbang khrus zab mo

གཟའ་ཡུམ་གྱི་དབང་ཁྲུས་ཟབ་མོ

gter mdzod zhi las chos grags gza' yum


འདར་འཕྱར་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ

'dar 'phyar ba rin chen bzang po

'dar phyar lugs kyi gza'i dug dbyung dang byad khrol

འདར་ཕྱར་ལུགས་ཀྱི་གཟའི་དུག་དབྱུང་དང་བྱད་ཁྲོལ

gter mdzod zhi ba'i las tshogs 'dar phyar lugs


བྱ་ཁྱུང་པ་ངག་དབང་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ

bya khyung pa ngag dbang pad+ma rnam rgyal

drang srong gi nad pa gso thabs las gzhung bdud rtsi'i bum bzang

gter mdzod zhi ba'i las tshogs bya khyung ngag pad


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

phyag rdor gtum po

ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ

gter mdzod zhi las dug sbyong pad gling

gter mdzod zhi las pad gling gtum po smin luD


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

klu bdud kyi zhags pa dgu 'grol

gter mdzod zhi ba'i las tshogs nyang gter


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod zhi las klong gsal seng sgra


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

gu ru drag po ye shes rab 'bar

གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར

gter mdzod zhi las klong gsal ye 'bar


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

gtum po seng sgrog

གཏུམ་པོ་སེང་སྒྲོག

gter mdzod zhi las chos gling gtum po


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gtum po dregs pa kun 'dul

གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod zhi las rol rdor dregs 'dul


bzhi pa grib dang mi gtsang ba sogs zhi ba'i skor


རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ

rang byung rdo rje

dpal rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi cho ga

དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག

gter mdzod zhi las rnam 'joms bi ma lugs


'jam mgon kong sprul

smin lugs rdo rje rnam 'joms mthing ga

སྨིན་ལུགས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་མཐིང་ག

gter mdzod zhi ba'i las tshogs smin lugs


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར

gter mdzod zhi las gnam chos rnam 'joms


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར

gter mdzod zhi ba'i las tshogs gnam chos


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

dam chos sprul sku snying thig

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་

gter mdzod zhi las bdud 'dul rnam 'joms


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

rdzogs pa chen po rtsol bral rang byung nyag gcig

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྩོལ་བྲལ་རང་བྱུང་ཉག་གཅིག

gter mdzod zhi las klong gsal rnam 'joms


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

'khon sbyong shin tu zab pa le tshan

gter mdzod zhi ba'i las tshogs nyang gter


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

thugs dam gtor rgyun rgya mtsho

ཐུགས་དམ་གཏོར་རྒྱུན་རྒྱ་མཚོ

gter mdzod zhi ba'i las tshogs nyang lugs


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

mkha' 'gro ma sme brtsegs

gter mdzod zhi ba'i las tshogs chos dbang


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

bla ma gsang ba 'dus pa

བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ

gter mdzod zhi ba'i las tshogs chos dbang


པདྨ་གླིང་པ གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

pad+ma gling pa

bla ma nor bu rgya mtsho

བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ

gter mdzod zhi ba'i las tshogs smin lugs


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་

gter mdzod zhi las sme brtsegs mkhyen brtse


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

'ja' tshon ma ning zhi ba'i las tshogs mkha' 'gro grib sel

gter mdzod zhi ba'i las tshogs 'ja' tshon


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ

gter mdzod zhi las klong gsal sme brtsegs zung


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

gu ru drag po ye shes rab 'bar

གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར

gter mdzod zhi las klong gsal ye 'bar


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

khro bo chen po sme ba brtsegs pa

gter mdzod zhi ba'i las tshogs chags med


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

phag mo sme brtsegs

gter mdzod zhi ba'i las tshogs tshe nor


ཨེ་ནེ་རིང་པ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ

e ne ring pa ngag dbang rdo rje

yang zab rtsa gsum kun 'dus

ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་

gter mdzod zhi las ngag rdor sme brtsegs


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod zhi las mchog gling sme brtsegs


lnga pa byad phur rbod gtong zhi ba'i skor


རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ

rang byung rdo rje

bi ma lugs gtsug tor gdugs dkar gyi cho ga

བི་མ་ལུགས་གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གྱི་ཆོ་ག

gter mdzod zhi ba'i las tshogs rang byung rdo rje

gter mdzod zhi las gdugs dkar rang byung rdo rje


རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར་

rgya zhang khrom rdo rje 'bar

byad 'grol gser gyi lde'u mig

བྱད་འགྲོལ་གསེར་གྱི་ལྡེའུ་མིག

gter mdzod zhi las byad 'grol zhang khrom


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

nyang gter ngag 'grol

gter mdzod zhi ba'i las tshogs nyang ral


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

bla ma drag po'i las tshogs

བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་ཚོགས

gter mdzod zhi las rat gling byas bshig


བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ

ba ri lo tsA ba

mkha' 'gro ma'i byas pa bshig pa'i 'khor lo mchog tu zab pa

gter mdzod zhi las byas bshig gnubs lugs


དྲན་པ་ནམ་མཁའ

dran pa nam mkha'

byad 'grol yig rgod chang khrus

བྱད་འགྲོལ་ཡིག་རྒོད་ཆང་ཁྲུས

gter mdzod zhi las byad 'grol dran nam


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod zhi las klong gsal gdugs dkar


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling

thugs dam zab pa skor bdun rtsa gsum tshe'i zab pa

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ

gter mdzod zhi las mchog gling gdugs dkar


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod zhi las mchog gling rdor gtsug


༤༨་ཚི


drug pa snod bcud kyi nyes pa zhi ba'i skor


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod zhi las sangs gling dgongs 'dus


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་

gter mdzod zhi las sher 'od grol thig


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

snang srid zhi ba dkar po

སྣང་སྲིད་ཞི་བ་དཀར་པོ

gter mdzod zhi las rol rdor snang srid zhi dkar


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

bkra shis gter gyi bum pa bzang po

བཀྲ་ཤིས་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཟང་པོ

gter mdzod zhi las gter bum nyang gter


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter

བྱང་གཏེར་

gter mdzod zhi las bum gter byang gter


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rdo rje phur pa yang gsang bla med

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད

gter mdzod zhi ba'i las tshogs rat gling


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po; gu ru drag po ye shes rab 'bar

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་; གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར

gter mdzod zhi las bum gter sna tshogs


ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ

thugs mchog rdo rje

rtsa gsum dbang chen 'dus pa

རྩ་གསུམ་དབང་ཆེན་འདུས་པ

gter mdzod zhi las thugs rdor bkris gter sgrub

gter mdzod zhi las thuD rdor gter sgrub


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

bum sgrub so

gter mdzod zhi ba'i las tshogs mkhyen brtse


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར

gter mdzod zhi las gnam chos sa bdag


bdun pa sdig sgrib zhi ba'i skor


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

gter mdzod zhi ba'i las tshogs chos dbang


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

thugs rje chen po 'khor ba dong sprug

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག

gter mdzod zhi las chos dbang thuD chen dong sprug


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

rta phag yid bzhin nor bu'i phyi sgrub

gter mdzod zhi las'ja' tshon rta phag phyi sgrub


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor thugs kyi klong rdol

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་རྡོལ

gter mdzod zhi las gnam chos kun rig


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod zhi las klong gsal mi 'khrug pa


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

gter mdzod zhi ba'i las tshogs tshe nor


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

mchog gling rdor sems sgrib sbyong ye shes chu rgyun

མཆོག་གླིང་རྡོར་སེམས་སྒྲིབ་སྦྱོང་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན

gter mdzod zhi las mchog gling rdor sems


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod zhi las mchog gling longs sku dong sprug


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod zhi las bde chen zhing sbyong mkhyen brtse


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs rje chen po 'khor ba dong sprug

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག

gter mdzod zhi las mchog gling thuD chen dong sprug

gter mdzod zhi las thugs chen dong sprug

gter mdzod zhi las thuD chen dong sprug mkhyen brtse


gsum pa rgyas pa'i las kyi skor


thog mar tshe rgyas paཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

gsang ba rin po che'i 'chi med tshe'i pra brtag bstan pa

gter mdzod rgyas pa'i las tshoD nyang gter tshe skor


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

gter mdzod rgyas pa'i las tshogs chos dbang


བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ

ba ri lo tsA ba

gter mdzod rgyas pa'i las tshogs tshe 'khor


སངས་རྒྱས་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod rgyas pa'i las tshogs sangs gling


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

tshe khrid rdo rje'i phreng ba

ཚེ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ

gter mdzod rgyas pa'i las tshogs pad gling


གྲུབ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ

grub chen dpal ldan rdo rje

nye brgyud tshe khrid 'chi med rdo rje'i srog shing

ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང

gter mdzod rgyas las lnga pa'i nye brgyud tshe khrid

gter mdzod rgyas las nye brgyud tshe khrid mkhyen brtse


གྲུབ་ཆེན་ཟླ་བ་པ

grub chen zla ba pa

gter mdzod rgyas las grub chen zla luD tshe sgrub


ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ

legs ldan bdud 'joms rdo rje

tshe'i dngos grub sgrub pa

ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ

gter mdzod rgyas las legs ldan rje


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

chos kyi grags pa

sgra mi snyan gyi tshe sgrub zab mo'i skor

སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod rgyas las 'bri luD sgra min snyan


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod rgyas las klong gsal rnam rgyal ma

gter mdzod rgyas las klong gsal dbang chen tshe sgrub


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

thugs sgrub rnam gsum

ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ

gter mdzod rgyas las stag sham thugs sgrub


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

dag snang dang bka' gter gsum 'dus thang rgyal nye brgyud

དག་སྣང་དང་བཀའ་གཏེར་གསུམ་འདུས་ཐང་རྒྱལ་ཉེ་བརྒྱུད

gter mdzod rgyas las chos gling dag snang tshe sgrub


རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ

rol pa'i rdo rje

gsang sngags spyi ching gi gdams ngag zab mo them yig med pa'i skor

གསང་སྔགས་སྤྱི་ཆིང་གི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་

gter mdzod rgyas pa'i las tshogs rol rdor


༤༩་ཛི


ལོང་པོ་གྲུབ་ཐོབ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན

long po grub thob bkra shis tshe brtan

lam zab bla ma sgrub pa

ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་

gter mdzod rgyas las grub thob bkra tshe'i tshe sgrub


ཟུར་མཁར་དྲི་མེད་གླིང་པ

zur mkhar dri med gling pa

'chi med klong gsal rdo rje'i srog sgrub

འཆི་མེད་ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་

gter mdzod rgyas las dri med gling gter tshe sgrub


རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད

rdo rje thogs med

tshe sgrub 'od kyi snying po

ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་

gter mdzod rgyas las rdo rje thogs med tshe sgrub


པདྨ་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ

pad+ma chos 'byor rgya mtsho

dag snang lha mo tsaN+Da lI'i skor

དག་སྣང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྐོར་

gter mdzod rgyas las pad+ma chos rgya tsaN+Da lI


སྐལ་བཟང་པདྨ་དབང་ཕྱུག

skal bzang pad+ma dbang phyug

dag snang mkha' 'gro'i chos skor tshe sgrub rdo rje'i rgya mdud

དག་སྣང་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད

gter mdzod rgyas las rdor brag rig 'dzin lnga pa'i dag snang


ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན

khams gsum zil gnon

tshe sgrub nyi ma'i snying po

gter mdzod rgyas las rdor brag rig 'dzin drug pa'i dag snang


ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ལྷུན་གྲུབ

kun bzang 'gyur med lhun grub

dag snang gsang ba'i skor

དག་སྣང་གསང་བའི་སྐོར་

gter mdzod rgyas las rdor brag rig 'dzin bdun pa'i dag snang


འབའ་ལག་ལྷུན་གྲུབ་རབ་བརྟན

'ba' lag lhun grub rab brtan

tshe dpag med sgrub pa 'chi bdag dpung 'joms

ཚེ་དཔག་མེད་སྒྲུབ་པ་འཆི་བདག་དཔུང་འཇོམས

gter mdzod rgyas las 'ba' lag rnam rdor tshe sgrub


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

mtsho skyes snying thig; 'chi med 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub

མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག; འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ

gter mdzod rgyas las man+dA raH ba mkhyen brtse


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

pad+ma tshe yi snying tig

པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག

gter mdzod rgyas las mkhyen brtse'i dag snang tsaN+Da lI


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

grub chen mi tra'i snying thig tshe sgrub ye shes snying po

གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ

gter mdzod rgyas las mkhyen brtse'i mi tra snying thig


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

'chi med 'phags ma'i snying thig

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་

gter mdzod rgyas las mkhyen brtse'i rnam rgyal ma


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

bla ma tshe lha rnam gsum skor

བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་སྐོར

gter mdzod rgyas las tshe lha gsum skor mkhyen brtse


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

dgongs pa zang thal

དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་

gter mdzod rgyas las gshin rje 'chi zlog byang gter


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod rgyas las gshin rje mchog gling


སྒེག་པའི་རྡོ་རྗེ

sgeg pa'i rdo rje

bla bslu bcu gsum ma

gter mdzod rgyas las sgeg rdor lugs


པདྨ་འབྱུང་གནས

pad+ma 'byung gnas

bla bslu 'chi bdag gi g.yul las rgyal ba

བླ་བསླུ་འཆི་བདག་གི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ

gter mdzod rgyas las gu ru pad+ma'i bka' srol

gter mdzod rgyas las pad+ma'i bka' srol


ཡར་ཀླུངས་སྤྲུལ་སྐུ

yar klungs sprul sku

bla 'gugs 'chi med rig 'dzin

gter mdzod rgyas las yar klungs sprul sku

gter mdzod rgyas las sngon byon zhal rgyun


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

gter mdzod rgyas las bla bslu tshe 'guD pad gling


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

tshe sgrub gsang ba 'dus pa

ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs chags med


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs rat gling


སྒེག་པའི་རྡོ་རྗེ

sgeg pa'i rdo rje

gter mdzod rgyas las 'chi bla bslu ba zab bsdus


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ; སངས་རྒྱས་གླིང་པ

'ja' tshon snying po; sangs rgyas gling pa

'ja' tshon ma ning zhi ba'i las tshogs; bla ma dgongs pa 'dus pa

འཇའ་ཚོན་མ་ནིང་ཞི་བའི་ལས་ཚོགས༏་བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ

gter mdzod rgyas las 'ja' tshon ma ning


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub

རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ

gter mdzod rgyas las lha btsun srog sgrub


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus

བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས

gter mdzod rgyas las dkon spyi rin rnam

gter mdzod rgyas las dkon spyi chags med


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད༏་གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ༏

lha btsun nam mkha' 'jigs med; gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje;

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs mkhyen brtse


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ༏་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ༏་

klong gsal snying po; mchog gyur gling pa;

tshe sgrub yang gsang bla med; bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད; བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs 'jam mgon


gnyis pa shes rab rgyas byed skor


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

nyang gter drag dmar

ཉང་གཏེར་དྲག་དམར

gter mdzod rgyas las nyang gter 'jam dbyangs


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

bla ma gsang ba 'dus pa'i chos sde

བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སྡེ

gter mdzod rgyas las chos dbang gu ru blo mchog


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་

rdo rje gling pa

rdzogs chen lta ba klong yangs

རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས

gter mdzod rgyas las rdor gling 'jam dbyangs


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod rgyas las dgongs 'dus smra seng


མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ

mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal

mnga' paN rig 'dzin yongs 'dus

མངའ་པཎ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས

gter mdzod rgyas las mnga' paN 'jam dbyangs


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod rgyas las mchog gling thuD sgrub smra seng


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

gter mdzod rgyas las rat gling phag dkar

gter mdzod rgyas las rat gling dbyangs can ma


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་

gter mdzod rgyas las sher 'od 'jam dbyangs zung


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod rgyas las klong gsal phag dkar


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

rtsa gsum 'od gsal snying tig

རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་

gter mdzod rgyas las mkhyen brtse'i phag dkar


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

ma ti lugs

མ་ཏི་ལུགས

gter mdzod rgyas las ma ti'i 'jam dkar skor


ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས

pha dam pa sangs rgyas

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

pha dam pa' lugs

ཕ་དམ་པའི་ལུགས

gter mdzod rgyas las pha dam luD 'jam dbyangs


ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས

གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ༏་

bram ze phur bu'i lugs

gter mdzod rgyas las bram ze phur bu'i luD


༥༠་ཝི


gsum pa bsod nams dang longs spyod snyan grags rgyas byed skor


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub

རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs mkhyen brtse

gter mdzod rgyas las mkhyen brtse'i tshe g.yang


ཟུར་མཁར་དྲི་མེད་གླིང་པ

zur mkhar dri med gling pa

thugs sgrub yon tan kun 'byung

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང

gter mdzod rgyas las theg gling pad+ma rgyal po


ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས

karma bstan 'dzin phrin las

gter mdzod rgyas las chags sprul pad rgyal


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel nor sgrub rin chen bum bzang

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང

gter mdzod rgyas las mchog gling bla nor

gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha


ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད

lha btsun nam mkha' 'jigs med

rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub

རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་

gter mdzod rgyas las lha btsun dag snang


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel nor sgrub rin chen bum bzang

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང

gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha


ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ

chos rgyal rdo rje

o rgyan nor lha dzaM dkar tshe g.yang kha sbyor

ཨོ་རྒྱན་ནོར་ལྷ་ཛཾ་དཀར་ཚེ་གཡང་ཁ་སྦྱོར

gter mdzod rgyas las chos rdor o rgyan dzaM dkar


གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས

grwa pa mngon shes

grwa mngon dzaM dmar

གྲྭ་མངོན་ཛཾ་དམར

gter mdzod rgyas las grwa mngon dzaM dmar


བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

bal po a hU~M 'bar; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

bal po'i glang chen bcas chog rab zab

བལ་པོའི་གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཟབ

gter mdzod rgyas las bal po'i glang bcas


བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

bal po a hU~M 'bar; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

bal po'i yak+sha dzaM nag

བལ་པོའི་ཡཀྴ་ཛཾ་ནག

gter mdzod rgyas las bal po'i dzaM nag


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba

རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ

gter mdzod rgyas las mkhyen brtse'i sa gter


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

pad+ma g.yang 'bum

པདྨའི་གཡང་འབུམ

gter mdzod rgyas las chos dbang pad+ma g.yang 'bum


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

dzam+b+ha la dkar po 'brug zhon gtso rkyang

ཛམྦྷ་ལ་དཀར་པོ་འབྲུག་ཞོན་གཙོ་རྐྱང་

gter mdzod rgyas las chos dbang dzaM dkar


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

gter mdzod rgyas las chos dbang dzaM dmar


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

gu ru chos kyi dbang phyug

gter mdzod rgyas las chos dbang dzaM nag


པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ

pad+ma las 'brel rtsal

gsang bdag dregs pa kun 'dul

གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod rgyas las las 'brel dzaM dmar


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

bka' brgyad rang byung rang shar gnod sbyin nor lha yongs rdzogs

བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་ཡོངས་རྫོགས

gter mdzod rgyas las byang gter nor lha yongs rdzoD


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter thugs sgrub las tshogs bco brgyad pa

བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ལས་ཚོགས་བཅོ་བརྒྱད་པ

gter mdzod rgyas las byang gter thuD sgrub dzaM ljang


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rdzogs chen klong gsal snying thig gi chos skor

རྫོགས་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར

gter mdzod rgyas las rat gling dzaM skor


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod rgyas las klong gsal dzaM ser


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod rgyas las gnam chos dzaM lha'i skor

gter mdzod rgyas las gnam chos nor lha


གཉལ་པ་ཉི་མ་ཤེས་རབ

gnyal pa nyi ma shes rab; khro phu lo tsA ba byams pa'i dpal

rgyal chen rnam thos sras ser chen lha dgu sprin gseb mar grags pa

gter mdzod rgyas las ser chen lha dgu

gter mdzod rgyas las rnam sras gter kha zung


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་

gter mdzod rgyas las rat gling rnam sras


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

bla ma nor bu rgya mtsho

བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ

gter mdzod rgyas las pad gling rnam sras


༥༡་ཞི


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

gter mdzod rgyas las 'ja' tshon nor lha gsum


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

las tshogs rin chen khang bu

ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུ་

gter mdzod rgyas las byang gter phywa phrin


ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ

thang stong rgyal po

gter mdzod rgyas las thang rgyal lugs mkhyen brtse


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

rgyal chen rnam sras sgrub thabs yid bzhin nor bu

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་

gter mdzod rgyas las mchog gling rnam sras


གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས

grwa pa mngon shes

gter mdzod rgyas las zhang blon smin lugs


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod rgyas las gnam chos a pa ra tsit+ta

gter mdzod rgyas las gnam chos tshogs bdag

gter mdzod rgyas las gnam chos re man+ta

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs chags med

gter mdzod rgyas las chaD med rta'i gzungs kyi chog

gter mdzod rgyas las gnam chos chags med

gter mdzod rgyas las chags med rta lha

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs gnam chos


ཁམས་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན

khams pa ngag dbang kun dga' bstan 'dzin

gter mdzod rgyas las mdo khams pa'i zab gter


ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས

karma bstan 'dzin phrin las

gter mdzod rgyas las chaD sprul dbyu gu gsum


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs chags med

gter mdzod rgyas las bkar yas chaD med


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun rtsa gsum tshe'i zab pa

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ

gter mdzod rgyas las mchog gling kun 'khyil gsuM


ཟུར་མཁར་ཨ་ཇོ་དཔལ་པོ; འབྲེ་ཤེས་རབ་འབར; གཉལ་པ་ཉི་མ་སེངྒེ

zur mkhar a jo dpal po; 'bre shes rab 'bar; gnyal pa nyi ma seng+ge

gter mdzod rgyas las gter kha gsum tshogs


སངས་རྒྱས་གླིང་པ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs sangs gling


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

thugs sgrub yang 'dus them med gras

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་འདུས་ཐེམ་མེད་གྲས

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs rat gling


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter mnga' dbang rin chen 'bar ba

བྱང་གཏེར་མངའ་དབང་རིན་ཆེན་འབར་བ

gter mdzod rgyas las byang gter mnga' dbang


ཕུག་པ་དཔལ་མགོན་ཕྲིན་ལས

phug pa dpal mgon phrin las

gter mdzod rgyas las rtsis lugs gto chog


bzhi pa lo tog 'bras bu rgyas byed


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

bla ma nor bu rgya mtsho

བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ

gter mdzod rgyas las pad gling chu 'khor

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs pad gling

gter mdzod rgyas las pad gling char 'beb


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter rin chen khang bu

བྱང་གཏེར་རིན་ཆེན་ཁང་བུ

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs byang gter


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs gnam chos

gter mdzod rgyas las gnam chos klu rgyal


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

gter mdzod rgyas las chags med char chog

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs chags med

gter mdzod rgyas las 'bu sgyur chags med


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

DA ki'i snyan brgyud zab mo

ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ

gter mdzod rgyas las stag sham sa'i lha mo


རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ

rig 'dzin thugs kyi rdo rje

thugs kyi rdo rje'i dgongs gter

ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར

gter mdzod rgyas las thugs rdor seng sgra

gter mdzod rgyas las thugs rdor dgongs gter


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod rgyas las mchog gling thugs sgrub


'jam mgon kong sprul

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs 'jam mgon


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs chags med


ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས

karma bstan 'dzin phrin las

gter mdzod rgyas las chags sprul zhing lha

gter mdzod rgyas las zhing lha'i dpe ris


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs mkhyen brtse


ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ; ཀརྨ་ཆགས་མེད

thang stong rgyal po; karma chags med

gter mdzod rgyas las lo tog rgyas pa


lnga pa rigs rgyud rgyas par byed pa


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

bla ma gsang ba 'dus pa

བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs chos dbang


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ

rdo rje gling pa

chung dpyad rin po che gces pa'i phreng ba'i chos sde

ཆུང་དཔྱད་རིན་པོ་ཆེ་གཅེས་པའི་ཕྲེང་བའི་ཆོས་སྡེ

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs rdor gling


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ

gter mdzod rgyas las sangs gling dgongs 'dus


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun rtsa gsum tshe'i zab pa

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ

gter mdzod rgyas las mchog gling sor 'brang


༥༢་ཟི


drug pa bstan pa rgyas byed kyi skor


སངས་རྒྱས་གླིང་པ ཞིག་པོ་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

sangs gling lugs kyi gnas chog

སངས་གླིང་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཆོག

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs sangs gling

gter mdzod rgyas las sangs gling gnas chog


རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ

rtse le sna tshogs rang grol

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs rtse le


འཇིགས་མེད་གླིང་པ

'jigs med gling pa

gter mdzod rgyas las gnas mchod 'jigs gling


zla ba sgron me'i mdo

་ཟླ་བ་སྒྲོན་མེའི་མདོ

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs zla ba sgron mdo


འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ

'gyur med pad+ma rnam rgyal

gter mdzod rgyas las zhe chen rgyal tshab pad rnam


མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ

mi pham rgya mtsho

gter mdzod rgyas las mi pham


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ

'ja' tshon snying po

gter mdzod rgyas las bstan rgyas 'ja' tshon


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod rgyas las klong gsal byams mgon


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod rgyas las gnas brtan gnam chos


ཀརྨ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ

karma bde chen snying po

rtsa gsum 'dus pa

gter mdzod rgyas las chags sprul rtsa gsum


མང་དགེ་རྡོ་རྗེ་འཆང

mang dge rdo rje 'chang

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs man dge


མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ

mi pham rgya mtsho

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs mi pham


gter mdzod rgyas las bde gshegs spyi bstod


མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ

mi pham rgya mtsho

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs mi pham


འཇིགས་མེད་གླིང་པ

'jigs med gling pa

gter mdzod rgyas las thub chog rjes rim


སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི

smin gling lo chen d+harma shrI

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs d+harma shrI


'jam mgon kong sprul

gter mdzod rgyas ba'i las tshogs 'jam mgon

gter mdzod rgyas las bstan rgyas 'jam mgon


བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ

bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje

gter mdzod rgyas las bdud 'joms rin po che


bzhi pa dbang gi las kyi skor


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

bla ma gsang ba 'dus pa'i chos sde

བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སྡེ

gter mdzod dbang las pad rgyal chos dbang


རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ; འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

rong zom chos kyi bzang po; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

yang gter pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal

ཡང་གཏེར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ

gter mdzod dbang las rong zom pad+ma mkha' 'gro


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

gter mdzod dbang las sangs gling nor gsum


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

bde mchog 'khor lo

བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ

gter mdzod dbang las zhig gling bde mchog


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

'phags ma'i sgrub thabs mi mthun kun sel

འཕགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མི་མཐུན་ཀུན་སེལ

gter mdzod dbang las tshe nor sgrol dmar


རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ

rig 'dzin thugs kyi rdo rje

thugs kyi rdo rje'i dgongs gter sgrol ma dmar mo'i skor

ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་སྐོར

gter mdzod dbang las thugs rdor sgrol dmar


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun rtsa gsum tshe'i zab pa

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ

gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro


ཆོས་རྗེ་གླིང་པ

chos rje gling pa

gnod sbyin dzam+b+ha la dmar po'i chos skor

གནོད་སྦྱིན་ཛམྦྷ་ལ་དམར་པོའི་ཆོས་སྐོར་

gter mdzod dbang las chos gling dzam dmar


གུ་རུ་ཇོ་ཚེ་

gu ru jo tshe

gter mdzod dbang las gu ru jo tshe'i lha chen


༥༣་འི


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

dbang sdud 'khor lo

དབང་སྡུད་འཁོར་ལོ

gter mdzod dbang las byang gter lha chen


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

zab lam bde gshegs kun 'dus

ཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་

gter mdzod dbang las smin gling lha chen


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun rtsa gsum tshe'i zab pa

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ

gter mdzod dbang las lha chen mchog gling


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs rje chen po pad+ma gar dbang sgyu 'phrul drwa ba

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གར་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ

gter mdzod dbang las mchog gling lha chen


lnga pa mngon spyod las kyi skor la spyi dang bye brag gnyis las


dang po spyi 'gro


བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ

byang bdag bkra shis stobs rgyal

gshin rje hrIH dmar gyi srung zlog gsad gsum

གཤིན་རྗེ་ཧྲཱིཿདམར་གྱི་སྲུང་ཟློག་གསད་གསུམ་

gter mdzod drag las gnubs lugs gshin rje


གྲུ་གུ་ཡང་དབང

gru gu yang dbang;

nyi zla nag po'i gdams skor

ཉི་ཟླ་ནག་པོའི་གདམས་སྐོར་

gter mdzod drag las gru dbang 'joms byed rtsal chen


སྟག་བོན་གུ་རུ་ཧཱུྃ་འབར

stag bon gu ru hUM 'bar

gza' bdud mon pa ke ta'i gdams skor

གཟའ་བདུད་མོན་པ་ཀེ་ཏའི་གདམས་སྐོར

gter mdzod drag las hUM 'bar gza' bdud

gter mdzod drag las gza' bdud 'jam mgon


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་

gter mdzod drag las rat gling rta gsang gshin rje


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun rtsa gsum tshe'i zab pa

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ

gter mdzod drag las mchog gling rdo rje sder mo


མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ

mi pham rgya mtsho

gter mdzod drag ba'i las tshogs mi pham


gnyis pa mngon spyod bye brag la


srung zlog gsad dang mtha' sdud bzhi las


dang po srung ba


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

gter mdzod drag las chos dbang dag snang spyi srung


ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན

nam mkha' rin chen

gter mdzod drag las gnubs lugs rtsod rgyal

gter mdzod drag las rtsod rgyal dpe'u ris


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

gter mdzod drag las rat gling mnyam gnyis

gter mdzod drag las gnubs lugs man ngag

gter mdzod drag ba'i las tshogs btsan po


gnyis pa zlog pa'i skor


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

bka' rdzogs pa chen po pad+ma yongs grol snying thig

བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡོངས་གྲོལ་སྙིང་ཐིག་

gter mdzod drag las stag sham gu ri zhi ba


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

gter mdzod drag las bka' brgyad chags med


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rdo rje phur pa yang gsang bla med

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད

gter mdzod drag las rat gling phur pa


ཀརྨ་ཆགས་མེད

karma chags med

gter mdzod drag ba'i las tshogs chags med

gter mdzod drag las dgra chos chags med


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

gter mdzod drag las bstan srung bzhi mchog gling


གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས; བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ

gnubs chen sangs rgyas ye shes; byang bdag bkra shis stobs rgyal

gnubs lugs

གནུབས་ལུགས

gter mdzod drag las gnubs lugs gshin rje

gter mdzod drag las gnubs gshin rje dpe'u ris


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

thugs sgrub yang snying 'dus pa

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ

gter mdzod drag ba'i las tshogs rat gling


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rta mgrin gsang ba 'dus pa

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་

gter mdzod drag ba'i las tshogs rat gling


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག༏་རཏྣ་གླིང་པ༏་

gu ru chos kyi dbang phyug; rat+na gling pa;

gter mdzod drag las yang zlog smin gter


ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ

kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu

gter mdzod drag ba'i las tshogs tshe nor


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

grol tig dgongs pa rang grol pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol

གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ

gter mdzod drag las sher 'od grol thig


སོག་ཟློག་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན

sog zlog pa blo gros rgyal mtshan

gter mdzod drag ba'i las tshogs sog zlog pa


ཚེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ

tshe dbang kun khyab

gter mdzod drag las tshe dbang kun khyab


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

gter mdzod drag ba'i las tshogs 'jam mgon


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod drag las mchog gling 'jam khros


༥༤་ཡི


ཡང་དབེན་རི་ཁྲོད་སེངྒེ; བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ; པདྨ་ཕྲིན་ལས

yang dben ri khrod seng+ge

zab gter phar phyin rgyal ba'i bka' mthus

་ཟབ་གཏེར་ཕར་ཕྱིན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མཐུས་

gter mdzod drag las sher phyin ri seng


ཟངས་གླིང་དབང་ཕྱུག

zangs gling dbang phyug

gter mdzod drag las zangs gling dbang phyug

gter mdzod drag las bka' gter zung 'brel


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

gter mdzod drag las rat gling sogs

gter mdzod drag las gtad srung dpe ris


འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར

'phreng po gter ston shes rab 'od zer

gter mdzod drag ba'i las tshogs byang lugs


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

chos kyi grags pa

gter mdzod drag ba'i las tshogs 'bri lugs


ཀརྨ་ཆགས་མེད༏་སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ༏་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར༏་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ༏་ཁྱུང་གྲགས་རྡོ་རྗེ༏་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས༏་

karma chags med; stag sham nus ldan rdo rje; nyang ral nyi ma 'od zer; klong gsal snying po; khyung grags rdo rje; gnubs chen sangs rgyas ye shes;

mi kha zlog pa'i gdams ngag zab mo

gter mdzod drag las zlog sgyur zab bsdus


ཨ་ཡ་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ

a ya bon po lha 'bum

gter mdzod drag las ya bon mi kha'i gto


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod drag las mi kha srung zlog mchog gling


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

gter mdzod drag las ltas ngan zlog pa

gter mdzod drag ba'i las tshogs zan bsdus


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa

ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ

gter mdzod drag ba'i las tshogs stag sham


gsum pa gsad pa


ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ

ngag dbang blo bzang rgya mtsho

gnubs lugs

གནུབས་ལུགས

gter mdzod drag las gnubs lugs stag byang

gter mdzod drag las stag byang dpe'u ris


གཉན་ལོ་ཙཱ་བ

gnyan lo tsA ba

gter mdzod drag las gnyan lugs bza' bdud skor


bzhi pa mtha' sdud 'byung bzhir gtad pa las


dang po srung ba'i mtha' sdud sa la gnan pa


རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར་

rgya zhang khrom rdo rje 'bar

gter mdzod drag las zhang khrom king dmar


བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ

byang bdag bkra shis stobs rgyal

gter mdzod drag las king dmar byang bdag


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

gter mdzod drag las king dmar zhig gling


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ

chos kyi grags pa

gter mdzod drag las king dmar 'bri lugs


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་

gter mdzod drag las king dmar gnam chos

gter mdzod drag las king dmar chags med


gnubs lugs

gter mdzod drag ba'i las tshogs gnubs lugs


སོག་ཟློག་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན

sog zlog pa blo gros rgyal mtshan

gter mdzod drag las king nag sog zlog pa


ཚེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ

tshe dbang kun khyab

gter mdzod drag las king nag tshe dbang kun khyab

gter mdzod drag las kiM kaM glang ru ma tshe khyab


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

byang gter thugs sgrub rdo rje drag po rtsal

བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ

gter mdzod drag las ar gtad byang gter

gter mdzod drag las spyi 'gro byang gter

gter mdzod drag las spyi 'gro 'jam mgon


gnyis pa chu la gtad pa


པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ

pad+ma las 'brel rtsal

gsang bdag dregs pa kun 'dul

གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ

gter mdzod drag las spyi 'gro las 'brel rtsal


gsum pa gsad pa'i mtha' sdud mer sreg pa


gter mdzod drag las spyi 'gro 'jam mgon


bzhi pa zlog pa'i mtha' sdud rlung la bskur ba


རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར་

rgya zhang khrom rdo rje 'bar

gter mdzod drag las gshin rje zhang khrom

gter mdzod drag las rlung 'khrug dpe ris


End of Mahayoga


༥༥་རི


rtsa ba'i sa bcad gnyis pa lung a nu yo ga'i skorགུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

mar pa'i chos drug sras mkhar ma

མར་པའི་ཆོས་དྲུག་སྲས་མཁར་མ

gter mdzod a nu'i mar pa'i chos drug chos dbang


ཀུན་དགའ་འབུམ་མ; མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

kun dga' 'bum ma; mchog gyur gling pa

rdzogs chen ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer

རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་

gter mdzod ma rgyud gsang lam kun dga' 'bum ma


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ; ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

bdud 'dul rdo rje; klong gsal snying po

gter kha zung 'dus gtum mo

གཏེར་ཁ་ཟུང་འདུས་གཏུམ་མོ

gter mdzod bdud klong zab lam gtum mo


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

lung chen rdo rje bkod pa

ལུང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པ

gter mdzod lung chen rdo rje bkod pa mchog gling


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

mdo lung chen po lnga'i dgongs pa phyag rgya gcig pa

མདོ་ལུང་ཆེན་པོ་ལྔའི་དགོངས་པ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ

gter mdzod mdo lung lnga dgongs mchog gling


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

thugs dam zab pa skor bdun dbang chen rta mgrin yang phyung dmar po

ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ

gter mdzod lung lugs rta mgrin mchog gling


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

lung lugs mi g.yo ba rdo rje zam pa

ལུང་ལུགས་མི་གཡོ་བ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ

gter mdzod lung luD mi g.yo rdor zam mchog gling


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

lung lugs thugs kyi phur gcig

ལུང་ལུགས་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་

gter mdzod lung luD thugs phur mchog gling


rtsa ba'i sa bcad gnyis pa rdzogs pa lung a nu yo ga'i skor bzhugs pa de tsam mo

End of Anuyoga


rtsa ba'i sa bcad gsum pa rdzogs chen a ti yo ga

man ngag sde las phyi sems sde'i skor


དྲི་མེད་ཀུན་དགའ༏་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ༏་

dri med kun dga'; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po;

yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying po

ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་

gter mdzod sems sde phyag chen dri med rgyal rgyam


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

phyag rgya chen po mun sel nyi ma'i snying po'i skor

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་ཉི་མའི་སྙིང་པོའི་སྐོར

gter mdzod sems sde phyag chen rat gling


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

mchog gyur gling pa

dam chos rdzogs pa chen po sde gsum

དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་

gter mdzod sems sde phyi skor mchog gling

gter mdzod sde gsum gnad dril mchog gling


gsang ba man ngag sde'i chos skor dngos


bi ma'i bka' srol


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

rdzogs pa chen po rgyud bcu bdun gyi dbang chog

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་གྱི་དབང་ཆོག

gter mdzod man ngag sde rgyud bcu bdun zhig gling


རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ

rang byung rdo rje

karma snying thig

ཀརྨ་སྙིང་ཐིག

gter mdzod man ngag sde karma snying thig


༥༦་ལི


ཞིག་པོ་གླིང་པ

zhig po gling pa

rdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying po

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ

gter mdzod rdzogs chen zhig gling gsang thig


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig; lce btsun snying thig

ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག; ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་

gter mdzod rdzogs chen lce btsun zab tig


pad+ma'i bka' srol


ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས

klong chen rab 'byams

mkha' 'gro snying thig; mkha' 'gro yang tig

མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག༏་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག

gter mdzod rdzogs chen mkha' 'gro snying thig


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

mkha' 'gro snying thig

མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག

gter mdzod rdzogs chen mkha' 'gro snying thig


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

kun bzang dgongs pa zang thal

ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ

gter mdzod rdzogs chen byang gter dgongs zang

kun bzang dgongs pa zang thal ka dag rang byung rang shar

ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཀ་དག་རང་བྱུང་རང་ཤར

gter mdzod rdzogs chen byang gter ka dag rang shar


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་

rdo rje gling pa

rdzogs chen lta ba klong yangs

རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས

gter mdzod rdzogs chen rdor gling lta ba klong yangs


རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་

rdo rje gling pa

rdzogs chen snying po hUM skor

རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར

gter mdzod rdzogs chen rdor gling hUM skor snying thig


༥༧་ཤི


མེ་བན་རིན་ཆེན་གླིང་པ; འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

me ban rin chen gling pa; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po;

rdzogs chen a ti chig chod kun grol gyi chos sde

རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ

gter mdzod rdzoD chen rin gling chig chog kun grol

gter mdzod rdzogs chen skor rin gling phyag chen


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

rdzogs chen klong gsal snying thig gi chos skor

རྫོགས་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར

gter mdzod rdzoD chen rat gling klong snying rta mgrin

gter mdzod rdzoD chen rat gling klong gsal snying thig


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

kun bzang dgongs pa kun 'dus

ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས

gter mdzod rdzogs chen pad gling zhi khro


སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ ཀརྨ་ཆགས་མེད

sprul sku mi 'gyur rdo rje

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo lus dkyil gyi skor

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་སྐོར་

gter mdzod rdzogs chen gnam chos thugs chen

gter mdzod rdzogs chen gnam chos rdzogs khrid


བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ

bdud 'dul rdo rje

dam chos sprul sku snying thig

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་

gter mdzod rdzogs chen bdud 'dul sprul snying


ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ

klong gsal snying po

klong gsal rdo rje snying po

ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་

gter mdzod rdzogs chen klong gsal rdor snying


༥༨་སི


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ

gter mdzod rdzogs chen mchog gling pad 'byung


bai ro'i bka' srol


པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ

pad+ma kun skyong gling pa

rdo rje sems dpa'i snying thig

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྙིང་ཐིག་

gter mdzod rdzogs chen kun gling rdor snying


སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ

stag sham nus ldan rdo rje

rdo rje sems dpa'i snying thig bcu bzhi ma

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྙིང་ཐིག་བཅུ་བཞི་མ་

gter mdzod rdzogs chen stag sham rdor snying


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

dam chos rdzogs pa chen po sde gsum gsang skor yi dam khro bo

དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གསང་སྐོར་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ

gter mdzod rdzogs chen mchog gling sde gsum

gter mdzod rdzogs chen mchog gling bka' brgyad


slob dpon rnam gsum gyi dgongs pa chig dril


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན བུ་འབོར་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

kun bzang dgongs pa zang thal

ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ

gter mdzod rdzogs chen byang gter dgongs zang


གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ

gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje

rdzogs chen a ti zab don snying po

རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ

gter mdzod rdzogs chen smin gter a ti zab snying

mchog gling zab gter snying thig skor bdun


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

mchog gyur gling pa

dga' rab rdo rje'i snying tig

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་

gter mdzod rdzoD chen dga' rab snying thig mcho gling


spyi ti yo ga


ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ

tshe ring rdo rje

gter mdzod rdzogs chen spyi ti tshe ring rdo rje


༥༩་ཧི


yang ti yo ga'i skor


གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག

gu ru chos kyi dbang phyug

rdzogs pa chen po yang ti sangs rgyas mnyam sbyor

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་

gter mdzod rdzoD chen yang ti mnyam sbyor chos dbang


དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ

dung mtsho ras pa phyi ma

rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ

gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras


rgyud lung man ngag gi snying po'i nyams len gcig tu dril ba


mchog gling zab gter rdzogs chen sde gsum cha lag rigs gsum snying thig las…


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ

mchog gyur gling pa

dam chos rdzogs pa chen po sde gsum cha lag rigs gsum snying thig

དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ཆ་ལག་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག

gter mdzod rdzogs chen 'jam dpal snying tig

gter mdzod rdzogs chen gar dbang snying tig

gter mdzod rdzogs chen gsang bdag snying tig

gter mdzod rdzogs chen rigs gsum snying tig


End of Atiyoga


yo ga gsum sgril gyi skor


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod yo ga 3 dril sangs gling dgongs 'dus


༦༠་ཨི


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

gsang sngags lam gyi rim pa rin po che gsal ba'i sgron me

གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ

gter mdzod yo ga sum dril gsang sngaD lam rim


ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག

kun dga' grol mchog

phyag rdzogs zung 'jug nor bu mthong grol gyi gdams pa zab mo

gter mdzod yo ga sum dril phyag rdzoD zung 'jug


ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར

nyang ral nyi ma 'od zer

bla ma dmar khrid kyi zhal gdams zhus lan skor

བླ་མ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཞུས་ལན་སྐོར

gter mdzod yo ga sum dril bla ma dmar khrid nyang


རཏྣ་གླིང་པ

rat+na gling pa

gter mdzod yo ga sum dril rat gling gter ma


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

dam chos snying po skor lnga

དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་

gter mdzod yo ga sum dril mchog gling zab gter


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

gter mdzod yo ga sum dril 'jam mgon zab gter


smon lam (not mentioned in outline)


མཆོག་གྱུར་གླིང་པ

mchog gyur gling pa

gter mdzod mchog gling zab gter smon lam


རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན

rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can

kun bzang dgongs pa zang thal

ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ

gter mdzod byang gter dgongs zang smon lam


པདྨ་གླིང་པ

pad+ma gling pa

bla ma nor bu rgya mtsho

བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་

gter mdzod pad gling zab gter smon lam


སངས་རྒྱས་གླིང་པ

sangs rgyas gling pa

bla ma dgongs pa 'dus pa

བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་

gter mdzod sangs gling zab gter dgongs 'dus


མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ

mi pham rgya mtsho

gter mdzod bkra shis 'jam mgon mi pham gsung


འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

'jam mgon kong sprul

gter mdzod rgyal bstan spyi smon 'jam mgon


མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ

mi pham rgya mtsho

gter mdzod mtsho skyes bstan dar mi pham


དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར

dil mgo mkhyen brtse bkra shis dpal 'byor

gter mdzod rigs gsum bstan dar dil mkhyen


ཕྲིན་ལས་བྱམས་པ་འབྱུང་གནས

phrin las byams pa 'byung gnas

gter mdzod rje drung gsung 'jam mgon ring lugs


ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ༏་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར

theg mchog rdo rje; bkra shis 'od zer

gter mdzod ched brjod karma pa bcu bzhi pas

gter mdzod ched brjod bkra shis 'od zer